ZEYDÎ İMAM KÂSIM B. İBRAHİM ER-RESSÎ’YE (246/860) GÖRE ŞİÎ FIRKALARIN TASNİFİ

Mehmet KESKİN [1]


Ebu Muhammed el-Kâsım er-Ressî, Abbasilerin ilmi ve siyasi açıdan güçlü olduğu dönemde yaşamış, Ehl-i beyt ve Zeydiyye’nin önde gelen simalarından biridir. Zeydî kelamının kurucusu sayılır. Yaşadığı Hicri II. ve III. Asırda Şia mezhebinin teşekkül sürecine, Şiî farklılaşmaya ve Şia’nın fırkalara ayrılışına tanıklık etmiş önemli bir alimdir. Eserleri Zeydiyye düşüncesinin temel kaynaklarını oluşturmaktadır. Bu çalışmadaki temel amaç; ilk dönem Zeydî müelliflerden olan er-Ressî’nin, er-Redd ala-r-Ravâfız min Ehli’l-Guluvv adlı eseri bağlamında Şiî fırkaları zikretmek ve er-Ressî’nin bu fırkalarla ilgili verdiği bilgileri, ilk dönem Mezhepler Tarihi yazarlarının sunduğu verilerle karşılaştırmalı olarak işlemektir.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mehmet KESKİN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 19 Mart 2016

Bibtex @ { sarkiat134413, journal = {Şarkiyat}, issn = {}, eissn = {1308-9633}, address = {}, publisher = {Şarkiyat Araştırmaları Derneği}, year = {2016}, volume = {7}, pages = { - }, doi = {}, title = {ZEYDÎ İMAM KÂSIM B. İBRAHİM ER-RESSÎ’YE (246/860) GÖRE ŞİÎ FIRKALARIN TASNİFİ}, key = {cite}, author = {KESKİN, Mehmet} }
APA KESKİN, M . (2016). ZEYDÎ İMAM KÂSIM B. İBRAHİM ER-RESSÎ’YE (246/860) GÖRE ŞİÎ FIRKALARIN TASNİFİ. Şarkiyat , 7 (1) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sarkiat/issue/11248/134413
MLA KESKİN, M . "ZEYDÎ İMAM KÂSIM B. İBRAHİM ER-RESSÎ’YE (246/860) GÖRE ŞİÎ FIRKALARIN TASNİFİ". Şarkiyat 7 (2016 ): <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sarkiat/issue/11248/134413>
Chicago KESKİN, M . "ZEYDÎ İMAM KÂSIM B. İBRAHİM ER-RESSÎ’YE (246/860) GÖRE ŞİÎ FIRKALARIN TASNİFİ". Şarkiyat 7 (2016 ):
RIS TY - JOUR T1 - ZEYDÎ İMAM KÂSIM B. İBRAHİM ER-RESSÎ’YE (246/860) GÖRE ŞİÎ FIRKALARIN TASNİFİ AU - Mehmet KESKİN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Şarkiyat JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 7 IS - 1 SN - -1308-9633 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Şarkiyat ZEYDÎ İMAM KÂSIM B. İBRAHİM ER-RESSÎ’YE (246/860) GÖRE ŞİÎ FIRKALARIN TASNİFİ %A Mehmet KESKİN %T ZEYDÎ İMAM KÂSIM B. İBRAHİM ER-RESSÎ’YE (246/860) GÖRE ŞİÎ FIRKALARIN TASNİFİ %D 2016 %J Şarkiyat %P -1308-9633 %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD KESKİN, Mehmet . "ZEYDÎ İMAM KÂSIM B. İBRAHİM ER-RESSÎ’YE (246/860) GÖRE ŞİÎ FIRKALARIN TASNİFİ". Şarkiyat 7 / 1 (Mart 2016): - .
AMA KESKİN M . ZEYDÎ İMAM KÂSIM B. İBRAHİM ER-RESSÎ’YE (246/860) GÖRE ŞİÎ FIRKALARIN TASNİFİ. Şarkiyat. 2016; 7(1): -.
Vancouver KESKİN M . ZEYDÎ İMAM KÂSIM B. İBRAHİM ER-RESSÎ’YE (246/860) GÖRE ŞİÎ FIRKALARIN TASNİFİ. Şarkiyat. 2016; 7(1): -.