Yıl 2016, Cilt 8 , Sayı 2, Sayfalar 860 - 877 2016-11-30

MUHAMMED TAHİR EL-KÜRDÎ El-MEKKÎ EL-HATTAT: HAYATI VE ESERLERİ

Şahin ŞİMŞEK [1]


Muhammed Tahir el-Kürdî (1900-1980), 20. yüzyılda yaşamış önemli bir ilim adamı, hattat ve tarihçidir. Defalarca tabedilip tüm İslam ülkelerine dağıtılan ve “Mekke Mushafı” diye meşhur olan Kur’an-ı Kerim nüshasının müstensihi olma şerefine nail olmuştur. Suudi Arabistan’da çeşitli devlet kademelerinde görev yapmasının yanı sıra hat sanatı ve tarihi ile ilgili çok sayıda eser telif etmiş ve hat okullarında dersler vermiştir. Eserleriyle ve tedris faaliyetiyle hat sanatının Suudi Arabistan’da yayılmasına katkıda bulunmuş olan el-Kürdî, Arap harflerine yönelik eleştirilere, yazdığı eserlerle cevap vermiş ve Mekke’nin tarihi ile ilgili eserler kaleme almıştır. Bu çalışmada, Muhammed Tahir el-Kürdî’nin hayatı ve eserleri, hat sanatına yaptığı katkı açısından kısaca değerlendirilmiştir.    

Muhammed Tahir el-Kürdî, hat sanatı, Mekke, Mushaf
  • Abdulvahhab İbrahim Ebu Süleyman, “el-‘Allâme Muhammed Tahir Kürdî el-Mekkî eş-Şafiî el-Hattat Nâsihu Mushafi Mekketi’l-Mükerreme”, Mecelletu’l-Buhûsi ve’d-Dirâsâti’l-Kur’aniyye, Yıl 4, S. 7. ss. 71-98.
  • Âlu’ş-Şeyh, Şeyh Salih b. Abdülaziz b. Muhammed “Tabâatu’l- Mushafi’ş-Şerif fî’l-Memleketi’l-Arabiyyeti’s-Saudiyye” s. 11. http://qurancomplex.gov.sa/Display.asp?section=4&l=arb&f=write00011.htm&trans= (Erişim tarihi: 20,07.2016).
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Şahin ŞİMŞEK
Kurum: BATMAN ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Kasım 2016

Bibtex @araştırma makalesi { sarkiat284895, journal = {Şarkiyat}, issn = {}, eissn = {1308-9633}, address = {}, publisher = {Şarkiyat Araştırmaları Derneği}, year = {2016}, volume = {8}, pages = {860 - 877}, doi = {}, title = {MUHAMMED TAHİR EL-KÜRDÎ El-MEKKÎ EL-HATTAT: HAYATI VE ESERLERİ}, key = {cite}, author = {ŞİMŞEK, Şahin} }
APA ŞİMŞEK, Ş . (2016). MUHAMMED TAHİR EL-KÜRDÎ El-MEKKÎ EL-HATTAT: HAYATI VE ESERLERİ. Şarkiyat , 8 (2) , 860-877 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sarkiat/issue/26951/284895
MLA ŞİMŞEK, Ş . "MUHAMMED TAHİR EL-KÜRDÎ El-MEKKÎ EL-HATTAT: HAYATI VE ESERLERİ". Şarkiyat 8 (2016 ): 860-877 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sarkiat/issue/26951/284895>
Chicago ŞİMŞEK, Ş . "MUHAMMED TAHİR EL-KÜRDÎ El-MEKKÎ EL-HATTAT: HAYATI VE ESERLERİ". Şarkiyat 8 (2016 ): 860-877
RIS TY - JOUR T1 - MUHAMMED TAHİR EL-KÜRDÎ El-MEKKÎ EL-HATTAT: HAYATI VE ESERLERİ AU - Şahin ŞİMŞEK Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Şarkiyat JF - Journal JO - JOR SP - 860 EP - 877 VL - 8 IS - 2 SN - -1308-9633 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Şarkiyat MUHAMMED TAHİR EL-KÜRDÎ El-MEKKÎ EL-HATTAT: HAYATI VE ESERLERİ %A Şahin ŞİMŞEK %T MUHAMMED TAHİR EL-KÜRDÎ El-MEKKÎ EL-HATTAT: HAYATI VE ESERLERİ %D 2016 %J Şarkiyat %P -1308-9633 %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD ŞİMŞEK, Şahin . "MUHAMMED TAHİR EL-KÜRDÎ El-MEKKÎ EL-HATTAT: HAYATI VE ESERLERİ". Şarkiyat 8 / 2 (Kasım 2016): 860-877 .
AMA ŞİMŞEK Ş . MUHAMMED TAHİR EL-KÜRDÎ El-MEKKÎ EL-HATTAT: HAYATI VE ESERLERİ. Şarkiyat. 2016; 8(2): 860-877.
Vancouver ŞİMŞEK Ş . MUHAMMED TAHİR EL-KÜRDÎ El-MEKKÎ EL-HATTAT: HAYATI VE ESERLERİ. Şarkiyat. 2016; 8(2): 877-860.