Yıl 2016, Cilt 8 , Sayı 2, Sayfalar 878 - 902 2016-11-30

ALLAH -İNSAN ARASINDA ONTOLOJİK, EPİSTEMOLOJİK VE VAROLUŞSAL BİR İLİŞKİ BİÇİMİ: TEVEKKÜL

Akif AKTO [1]


   Tevekkül kavramı ve doğasını ele almayı amaçlayan bu makale tevekkülün Kur’an ve Sünnet’teki önemini vurgulamak ve insan ile Allah arasındaki ilişkide tevekkülün taşıdığı değeri ortaya koymak üzerinde odaklanmaktadır. Bu makalede/çalışmada tevekkül kavramının doğasında nasıl bir ayrıntı vardır? Kur’an ve Sünnet’te tevekküle yüklenilen anlam ile tevekkülün yaşanılan anlamı arasında herhangi bir farklılık var mıdır? Tevekkül kavramının anlamıyla karıştırılan başka benzer kavramlar var mıdır? Varsa bu kavramların tevekkül ile ilişkisi nedir? Ve tevekkül kavramının anlaşılmasında ne tür katkı sağlamaktadır? İnsan ile Yaratıcısı arasında ne tür bir ilişki biçiminden söz edilebilir? Bu ilişki biçiminde tevekkülün ne tür bir değeri vardır? İnsan ile Allah arasındaki tevekkül ilişkisinin farklı anlamlarda kendisini göstermesi ne tür sorunsalları ve çözümlemeleri açığa çıkarır? Tevekkül kavramı ve doğasından oluşturulan bu sorular bir değerlendirme zemininde ele alınacaktır.

Bunun için bu makalede tevekkül kavramının, sözlük ve ıstılahı anlamları tanımlanarak, Kur’an ve Sünnet’te nasıl ele alınıp işlendiği ayet ve hadislerle belirginleştirilerek ele alınacaktır. Tevekkül kavramının yanlış mecralara veya anlamlara sürüklenmesine etki eden bir takım kavramlarla olan ilişkisi üzerinde durulacak, kavramın daha iyi anlaşılması için zemin hazırlanacaktır. Ayrıca tevekkül kavramı Allah ile insan arasında üç temel ilişki biçimi olarak isimlendirilebilecek ontolojik, epistemolojik ve varoluşsal ilişki bağlamında ele alınacaktır. Son olarak tevekkül kavramının Kur’an ve sünnet gibi dinin temel kaynaklarındaki yerini teorik olarak belirlemek, epistemolojik, ontolojik ve varoluşsal ilişki açısından tevekkülün önemi üzerinde durarak bir tür değerlendirmeye gidilecektir. 

Allah İle İnsan, Ontoloji, Epistemoloji ve Varoluşsal, Tevekkül
  • Akbulut, Ahmet, Sahabe Devri Siyasi Hadiselerin Kelami Problemlere Etkileri, İstanbul: 1992.
  • Akto, Akif, Kişilik Oluşumunda Dinin Rolü, Basılmamış Y. Lisans Tezi, Van:
  • Aktürk, Eyüp, Eskatolojik Açıdan Kişisel Özdeşlik Sorunu, Araştırma Yay., Ankara: 2014.
  • ____________, “Mantıksal Bir Sorun Olarak Kötülük”, Ekev Akademi Dergisi, S. 62, (Bahar 2015), S. 35-50.
  • ____________, “Metafiziksel Bir Sorun Olarak Kötülük”, Felsefe Dünyası, Sayı: 59, (2014), S. 150-167.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Akif AKTO
Kurum: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Kasım 2016

Bibtex @araştırma makalesi { sarkiat284897, journal = {Şarkiyat}, issn = {}, eissn = {1308-9633}, address = {}, publisher = {Şarkiyat Araştırmaları Derneği}, year = {2016}, volume = {8}, pages = {878 - 902}, doi = {}, title = {ALLAH -İNSAN ARASINDA ONTOLOJİK, EPİSTEMOLOJİK VE VAROLUŞSAL BİR İLİŞKİ BİÇİMİ: TEVEKKÜL}, key = {cite}, author = {AKTO, Akif} }
APA AKTO, A . (2016). ALLAH -İNSAN ARASINDA ONTOLOJİK, EPİSTEMOLOJİK VE VAROLUŞSAL BİR İLİŞKİ BİÇİMİ: TEVEKKÜL. Şarkiyat , 8 (2) , 878-902 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sarkiat/issue/26951/284897
MLA AKTO, A . "ALLAH -İNSAN ARASINDA ONTOLOJİK, EPİSTEMOLOJİK VE VAROLUŞSAL BİR İLİŞKİ BİÇİMİ: TEVEKKÜL". Şarkiyat 8 (2016 ): 878-902 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sarkiat/issue/26951/284897>
Chicago AKTO, A . "ALLAH -İNSAN ARASINDA ONTOLOJİK, EPİSTEMOLOJİK VE VAROLUŞSAL BİR İLİŞKİ BİÇİMİ: TEVEKKÜL". Şarkiyat 8 (2016 ): 878-902
RIS TY - JOUR T1 - ALLAH -İNSAN ARASINDA ONTOLOJİK, EPİSTEMOLOJİK VE VAROLUŞSAL BİR İLİŞKİ BİÇİMİ: TEVEKKÜL AU - Akif AKTO Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Şarkiyat JF - Journal JO - JOR SP - 878 EP - 902 VL - 8 IS - 2 SN - -1308-9633 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Şarkiyat ALLAH -İNSAN ARASINDA ONTOLOJİK, EPİSTEMOLOJİK VE VAROLUŞSAL BİR İLİŞKİ BİÇİMİ: TEVEKKÜL %A Akif AKTO %T ALLAH -İNSAN ARASINDA ONTOLOJİK, EPİSTEMOLOJİK VE VAROLUŞSAL BİR İLİŞKİ BİÇİMİ: TEVEKKÜL %D 2016 %J Şarkiyat %P -1308-9633 %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD AKTO, Akif . "ALLAH -İNSAN ARASINDA ONTOLOJİK, EPİSTEMOLOJİK VE VAROLUŞSAL BİR İLİŞKİ BİÇİMİ: TEVEKKÜL". Şarkiyat 8 / 2 (Kasım 2016): 878-902 .
AMA AKTO A . ALLAH -İNSAN ARASINDA ONTOLOJİK, EPİSTEMOLOJİK VE VAROLUŞSAL BİR İLİŞKİ BİÇİMİ: TEVEKKÜL. Şarkiyat. 2016; 8(2): 878-902.
Vancouver AKTO A . ALLAH -İNSAN ARASINDA ONTOLOJİK, EPİSTEMOLOJİK VE VAROLUŞSAL BİR İLİŞKİ BİÇİMİ: TEVEKKÜL. Şarkiyat. 2016; 8(2): 902-878.