Yıl 2016, Cilt 8 , Sayı 2, Sayfalar 705 - 727 2016-11-30

BURÛC SÛRESİNİN KİMLİĞİ VE ÜSLÛBU ÜZERİNE

Mehmet Nurullah Aktaş [1]


Mekke'nin ikinci merhalesinde nâzil olan Burûc sûresi, 22 âyetten oluşmaktadır. Mekkî sûrelerin özelliklerini taşıyan Burûc sûresi, Ashâbu’l-Uhdûd kıssası ile zor ve sıkıntılı bir dönemden geçen mü'minlere teselli vermekte, Mekke şirk toplumunu uyarmaktadır. Bu çalışmada, Burûc sûresinin kimliği ortaya konulmakta; kasem, te’kît, kıssa ve ikna etme gibi üslûpların sûrede ele alınış biçimi üzerinde durulmaktadır. Bu üslûpların yanında lafız-mana ilişkisinin güçlü bir şekilde sûrede yer alması, nâzil olduğu ortam dikkate alındığında ehemmiyeti daha iyi anlaşılacaktır.

buruc süresi, sûre, Uslûb, Ashabul Uhud
  • Abduh, Muhammed, Tefsîru Cüz’i ‘Amme, Dâr İbn Zeydûn, 2. baskı, Beyrût 1409/1989.
  • Âlûsî, Şehâbuddîn Mahmûd, Rûhu’l-Me’ânî fî Tefsîri’l-Kur’âni’l-‘Azîm ve Seb’i’l-Mesânî, Dâru’l-Fikr, Beyrût ts.
  • Ateş, Süleyman, Kur’ân-ı Kerîm Tefsiri, Milliyet Yay., 1988.
  • ------, Kur’an-ı Kerîm’in Yüce Meâli, Şura Yay.
  • Beğavî, Ebû Muhammed, el-Husayn el-Ferrâ’, Me’âlimu’t-Tenzîl, Mısır 1354.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mehmet Nurullah Aktaş

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Kasım 2016

Bibtex @araştırma makalesi { sarkiat335905, journal = {Şarkiyat}, issn = {}, eissn = {1308-9633}, address = {}, publisher = {Şarkiyat Araştırmaları Derneği}, year = {2016}, volume = {8}, pages = {705 - 727}, doi = {}, title = {BURÛC SÛRESİNİN KİMLİĞİ VE ÜSLÛBU ÜZERİNE}, key = {cite}, author = {Aktaş, Mehmet Nurullah} }
APA Aktaş, M . (2016). BURÛC SÛRESİNİN KİMLİĞİ VE ÜSLÛBU ÜZERİNE. Şarkiyat , 8 (2) , 705-727 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sarkiat/issue/26951/335905
MLA Aktaş, M . "BURÛC SÛRESİNİN KİMLİĞİ VE ÜSLÛBU ÜZERİNE". Şarkiyat 8 (2016 ): 705-727 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sarkiat/issue/26951/335905>
Chicago Aktaş, M . "BURÛC SÛRESİNİN KİMLİĞİ VE ÜSLÛBU ÜZERİNE". Şarkiyat 8 (2016 ): 705-727
RIS TY - JOUR T1 - BURÛC SÛRESİNİN KİMLİĞİ VE ÜSLÛBU ÜZERİNE AU - Mehmet Nurullah Aktaş Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Şarkiyat JF - Journal JO - JOR SP - 705 EP - 727 VL - 8 IS - 2 SN - -1308-9633 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Şarkiyat BURÛC SÛRESİNİN KİMLİĞİ VE ÜSLÛBU ÜZERİNE %A Mehmet Nurullah Aktaş %T BURÛC SÛRESİNİN KİMLİĞİ VE ÜSLÛBU ÜZERİNE %D 2016 %J Şarkiyat %P -1308-9633 %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD Aktaş, Mehmet Nurullah . "BURÛC SÛRESİNİN KİMLİĞİ VE ÜSLÛBU ÜZERİNE". Şarkiyat 8 / 2 (Kasım 2016): 705-727 .
AMA Aktaş M . BURÛC SÛRESİNİN KİMLİĞİ VE ÜSLÛBU ÜZERİNE. Şarkiyat. 2016; 8(2): 705-727.
Vancouver Aktaş M . BURÛC SÛRESİNİN KİMLİĞİ VE ÜSLÛBU ÜZERİNE. Şarkiyat. 2016; 8(2): 727-705.