Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

GIREDAYEYÊ EDEBÎYATÊ BARKERDIŞÎ DE ROMANÊ GULA ÇEMÊ PÊRRE

Yıl 2017, Cilt 9, Sayı 2, 662 - 671, 30.11.2017
https://doi.org/10.26791/sarkiat.337424

Öz

Romanê Gula Çemê Pêrre derheqê cûyê kesî ke bi dara zorî dewanê xo ra bar kerdo û şî Îstanbulî de yo. Eser, zafê unsuranê edebîyatê barkerdişî îhtîva keno. “Şokê çandî (kültürel şok)” nînan ra yew o. Ê, Îstanbul de raştê yew cûyo, çendo ke ê bandernî yenî û şokê çandî ciwîyenî. Êbînkerdiş (ötekileştirme), problemo yewna yo. Kesî ke înan ra verî ameyî Îstanbul, înan nêwazenî û ziwanê êbînkerdiş şuxulnenî. Ê, problemê ziwanî zî kaş kenî. Rîyê Tirkî nêzanayîş ra sosyal bîyayîşî înan asan nîyo. Zazakî xeberî bidî zî, însanî bînî înan rê yew hewa muamele kenîke ti vanî qey yew guneyo pîl kerdo. Kênekî azebî, kuwenî destê şebekeyanî. Şebekeyî, xortî ke semtî ser ra kêneko xapênenî û fînenî torreyê xo.

Kaynakça

 • Akgün, Atıf (2015). “Edebiyatımızda Göç ve Göçmen Edebiyatları Üzerine Bir Değerlendirme”, Göç Dergisi, C. 2, S. 1, s. 69-84.
 • Akıncı, Buket, vd. (2015). “Uyum Süreci Üzerine Bir Değerlendirme: Göç ve Toplumsal Kabul”, Göç Araştırmaları Dergisi, C. 1, S. 2, s. 58-83.
 • Cengiz, Semran (2010). “Göç, Kimlik ve Edebiyat”, Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, V. 2, N. 3, p. 185-193.
 • Chambers, Lain (2005). Göç, Kültür, Kimlik, çev.: İ. Türkmen, M. Beşikçi. İstanbul: Ayrıntı yayınları.
 • Çelik, Fatih (2006). “İç Göçlerin İtici ve Çekici Güçler Yaklaşımı ile Analizi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, S. 27, s. 149-170.
 • Duman, Betül (2013). “Yoğun Göç Almış Metropollerde Etniklik ve Öteki ile İlişki”, Sosyoloji Dergisi, S. 27, s.1-24.
 • Ekşi, Aysel (2002). “Sığınmacı ve Göçmenlerde Psikopatoloji”, Türk Psikiyatri Dergisi, S. 13 (3), s. 215-221.
 • Güvenç, Bozkurt (1996). İnsan ve Kültür. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Hamsun, Knut (2012). Açlık. İstanbul: Varlık Yayınları. http://www.unhcr.org/tr/ (Erişim Tarihi, 10.09. 2017).
 • Maalouf, Amin (2009). Çivisi Çıkmış Dünya/Uygarlıklarımız Tükendiğinde, çev.: O. Türkay. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Rushdie, Salman (2014). Floransa Büyücüsü, çev.: B. Kovulmaz. İstanbul: Can yayınları.
 • Said, Edward (2009). Entelektüel/Sürgün, Marjinal, Yabancı, çev.: T. Birkan. İstanbul: Ayrıntı yayınları.
 • Sivri, Medine ve Kuşca, Sibel (2015). “‘Bin Parçaya Bölünmüş Yüz’ Dünyasının Sınırları Genişlemiş Bir Dil, Bellek ve Mekân Sürgünü Nedim Gürsel’de Sürgünlük ve Göçebelik Halleri”, Göç Dergisi, C. 2, S. 1, s. 9-24.
 • Sunata, Ulaş (2013). “Göçmen İşçinin Sıla Hasreti: Bir Yabancılaşma Hikâyesi”, Sosyoloji Dergisi, S. 27, s. 197-218.
 • Tilbe, Ali (2015). “Göç/Göçer Yazını İncelemelerinde Çatışma ve Göç Kültürü Modeli”, Turkish Migration Conference 2015 Selected Proceedings. London: Transnational Press London.
 • Yılancıoğlu, S. Seza (2015). “Günümüzün Göç Edebiyatı Nedir?”, Turkish Migration Conference 2015 Selected Proceedings. London: Transnational Press London.

THE NOVEL NAMED GULA ÇEMÊ PÊRRE IN THE CONTEXT OF THE MIGRANT LITERATURE

Yıl 2017, Cilt 9, Sayı 2, 662 - 671, 30.11.2017
https://doi.org/10.26791/sarkiat.337424

Öz

Kaynakça

 • Akgün, Atıf (2015). “Edebiyatımızda Göç ve Göçmen Edebiyatları Üzerine Bir Değerlendirme”, Göç Dergisi, C. 2, S. 1, s. 69-84.
 • Akıncı, Buket, vd. (2015). “Uyum Süreci Üzerine Bir Değerlendirme: Göç ve Toplumsal Kabul”, Göç Araştırmaları Dergisi, C. 1, S. 2, s. 58-83.
 • Cengiz, Semran (2010). “Göç, Kimlik ve Edebiyat”, Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, V. 2, N. 3, p. 185-193.
 • Chambers, Lain (2005). Göç, Kültür, Kimlik, çev.: İ. Türkmen, M. Beşikçi. İstanbul: Ayrıntı yayınları.
 • Çelik, Fatih (2006). “İç Göçlerin İtici ve Çekici Güçler Yaklaşımı ile Analizi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, S. 27, s. 149-170.
 • Duman, Betül (2013). “Yoğun Göç Almış Metropollerde Etniklik ve Öteki ile İlişki”, Sosyoloji Dergisi, S. 27, s.1-24.
 • Ekşi, Aysel (2002). “Sığınmacı ve Göçmenlerde Psikopatoloji”, Türk Psikiyatri Dergisi, S. 13 (3), s. 215-221.
 • Güvenç, Bozkurt (1996). İnsan ve Kültür. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Hamsun, Knut (2012). Açlık. İstanbul: Varlık Yayınları. http://www.unhcr.org/tr/ (Erişim Tarihi, 10.09. 2017).
 • Maalouf, Amin (2009). Çivisi Çıkmış Dünya/Uygarlıklarımız Tükendiğinde, çev.: O. Türkay. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Rushdie, Salman (2014). Floransa Büyücüsü, çev.: B. Kovulmaz. İstanbul: Can yayınları.
 • Said, Edward (2009). Entelektüel/Sürgün, Marjinal, Yabancı, çev.: T. Birkan. İstanbul: Ayrıntı yayınları.
 • Sivri, Medine ve Kuşca, Sibel (2015). “‘Bin Parçaya Bölünmüş Yüz’ Dünyasının Sınırları Genişlemiş Bir Dil, Bellek ve Mekân Sürgünü Nedim Gürsel’de Sürgünlük ve Göçebelik Halleri”, Göç Dergisi, C. 2, S. 1, s. 9-24.
 • Sunata, Ulaş (2013). “Göçmen İşçinin Sıla Hasreti: Bir Yabancılaşma Hikâyesi”, Sosyoloji Dergisi, S. 27, s. 197-218.
 • Tilbe, Ali (2015). “Göç/Göçer Yazını İncelemelerinde Çatışma ve Göç Kültürü Modeli”, Turkish Migration Conference 2015 Selected Proceedings. London: Transnational Press London.
 • Yılancıoğlu, S. Seza (2015). “Günümüzün Göç Edebiyatı Nedir?”, Turkish Migration Conference 2015 Selected Proceedings. London: Transnational Press London.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İlyas AKMAN
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Kasım 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 9, Sayı 2

Kaynak Göster

ISNAD Akman, İlyas . "GIREDAYEYÊ EDEBÎYATÊ BARKERDIŞÎ DE ROMANÊ GULA ÇEMÊ PÊRRE". Şarkiyat 9 / 2 (Kasım 2017): 662-671 . https://doi.org/10.26791/sarkiat.337424

Dergimizde yayınlanan makalelerin sorumluluğu yazara ait olup, tüm telif hakları e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi’ne devrolunmuştur.