Yıl 2018, Cilt 10 , Sayı 3, Sayfalar 1197 - 1222 2018-08-31

ANALÎZEKE KODÎKOLOJÎK LI SER LEYLA Û MECNÛNÊN SEWADÎ, BAZÎDÎ Û FUZÛLÎ DI KOLEKSÎYONA A. JABA YA DESTNIVÎSÊN KURDÎ DE

Abdurrahman ADAK [1]


A. Jaba el yazma eser koleksiyonunda her biri farklı bir yazara ait olan üç tane Leyla ile Mecnun nüshası bulunmaktadır. Kurd 30 nolu nüshada Sewadi’nin, Kurd 31 nolu nüshada Mela Mehmûdê Bazîdî’nin ve Kurd 14 nolu nüshada ise Fuzûlî’nîn Leyla ile Mecnunları bulunmaktadır. Her üç nüsha da kodikolojinin tamlık, anlaşılırlık ve eskilik gibi kriterlerine göre değerli nüshalardır. Her üçünde de istinsah kayıtları mevcuttur. Fuzûlî nüshasının istinsah kaydında müstensihin adına yer verilmiş, diğer ikisinde ise buna yer verilmemiştir. Bununla birlikte eldeki veriler Bazidi nüshasının Bazîdî’nin kendisi tarafından istinsah edildiğini ortaya koymaktadır. Fuzûlî ve Bazîdî nüshalarının istihsah yılları kayedilmiş, Sewadi nüshasınınki ise kaydedilmemiştir. Fuzûlî’ninkisi 1218 (1803/1804), Bazîdî’ninki ise 1274 (1858-59) yılında istinsah edilmiştir. Eldeki veriler Sewadi’nin Leyla û Mecnûn’unun istinsah tarihini 1759 ve 1857 aralığı olarak belirlemektedir. Bazidi nüshasının zahriyesinde bu eserin aslının Türkçe Leyla ile Mecnun olduğuna dair bir not yazıldığı için, bu nüshanın aslı konusu gündeme gelmiştir. Bu konuda görüş belirten A. Jaba’ya göre bu Leyla ile Mecnûn’un aslı, Fuzûlî’nin Türkçe Leyla ile Mecnûn’u, Rudenko’ya göre ise Sewadî’nin Kürtçe Leyla ile Mecnun’udur. Metinler arasında yaptığımız karşılaştırmalı inceleme, Rudenko’nun görüşünün yerinde olduğunu ortaya koymuştur. 

A. Jaba koleksiyonu, Fuzûlî, Mela Mehmûdê Bazîdî, Sewadî, Leyla ile Mecnûn
  • Hayrullah Acar
  • M. Edip Çağmar
  • M. Zahir Ertekin
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9124-1605
Yazar: Abdurrahman ADAK (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ağustos 2018

ISNAD Adak, Abdurrahman . "ANALÎZEKE KODÎKOLOJÎK LI SER LEYLA Û MECNÛNÊN SEWADÎ, BAZÎDÎ Û FUZÛLÎ DI KOLEKSÎYONA A. JABA YA DESTNIVÎSÊN KURDÎ DE". Şarkiyat 10 / 3 (Ağustos 2018): 1197-1222 . https://doi.org/10.26791/sarkiat.443978