Yıl 2019, Cilt 11 , Sayı 1, Sayfalar 263 - 274 2019-04-30

HANNÊ MÎNE’NİN ÜÇ ESERİ (BAKÂYÂ SUVAR, EL-MUSTENKA‘ VE EL-KİTÂF) ÖRNEĞİNDE OTOBİYOGRAFİK ROMAN
THE BIOGRAPHICAL NOVEL: HANNA MINA'S TRIOLOGY OF (REMAINS OF PICTURES, THE SWAMP, THE HARVESTING) AS AN EXAMPLE
رواية السيرة الذاتية ثلاثية (بقايا صور، والمستنقع، والقطاف) لحنّا مينة نموذجًا

Mohamad Alahmad [1]


Araştırmacılar, genellikle  “otobiyografik roman” terimi ile ona yakın terimlerden özellikle “roman” ve “otobiyografi” terimlerini birbirine karıştırmaktadırlar. Çünkü bu terimler arasında ayırım yapmak için net bir sınır yoktur. Bu terimleri ayıran net bir sınırın olmaması karıştırılmasına imkân vermektedir. Ancak, araştırmacı bu tür hatalara düşmekten alıkoyacak, farklılıkları ve temel kuralları ortaya koymaya çalışan eleştiri çalışmaları vardır.

Hannê Mîne’nin gerçek yaşam deneyimini, özellikle de çocukluk yıllarını anlattığı üçlü roman dizisi (Bakâyê Suvar, El-Mustenka’ ve El-Kıtâf), türlerinin belirlenmesi bakımından tartışmalara sebep olmuştur. Bir kısım araştırmacılar, bu eserlerin üçünün de “roman” olduğunu belirtirken bir kısmı da eserlerin üçüne ya “otobiyografi” ya da “otobiyografik roman” demişlerdir.

Bu çalışma okuyucuya konu edilen üç eserle ilgili başlıca şekil özelliklerinden olan “başlıkları”, “anlatıcıları” ve “yapıları” hakkında bilgi vermektedir. Ayrıca eserlerin en önemli içerik özelliklerinden olan “gerçek-hayal” ve “kişisellik-genellik” ilişkisi ile “yazılış sebepleri”nden bahsetmektedir. Bununla birlikte edebi türlerden olan roman, otobiyografi, otobiyografik roman türlerinin birbiriyle kıyaslamasını ve ayırt etmesini sağlamaktadır. 

There is an overlap between the term novelistic autobiography and other literary terms close to it, especially the terms of the novel and autobiography, which often causes researchers to confuse between it. because there are no clear boundaries to distinguish between these literary genres. And there is several monetary efforts have tried to lay the foundations and rules that differentiate these literary races and to avoid the confusion of scholars.

Hanna Mina's trilogy of (Remains of Pictures, The Swamp, The Harvesting), which is a literary work in which the writer presented his real-life experience, especially his childhood, is still a difference of critics in the naturalization; Some said it was a novel, some said it was a biography, while others said it was a biographical novel.

This research introduces Mina's trilogy to the reader, and depends on the most important formal features that help the student in naturalization, namely: structure, narrator, titles and also depends on the most important physical features that help to naturalize also: reality and fantasy, the individual and the public, motivations of writing. The research analyses and compares the features of Mina's trilogy with those of three different genres: biography, the biographical novel, and the novel.

ثمة تداخل بين مصطلح رواية السيرة الذاتية وبين غيره من المصطلحات الأدبية القريبة منه، ولا سيما مصطلحي الرواية والسيرة الذاتية، يوقع الدارسين في كثير من الأحيان في الخلط بينها؛ بسبب عدم وجود حدود واضحة تتيح لهم التمييز بين هذه الأجناس الأدبية. وثمة جهود نقدية متعددة حاولت وضع أسس وقواعد تفرّق بين هذه الأجناس الأدبية، وتجنب الدارسين الوقوع في الخلط.

وثلاثية الروائي حنا مينة (بقايا صور، والمستنقع، والقطاف)، التي تُعدّ عملًا أدبيًّا قدّم فيه الكاتب تجربته الواقعية في الحياة، ولا سيما مرحلة طفولته، ما تزال مثار  اختلاف بين النقّاد في تجنيسها؛ فبعضهم يقول بأنها رواية، وبعضهم يقول بأنها سيرة ذاتية، وآخرون يقولون إنها رواية سيرة ذاتية.

يعرّف هذا البحث القارئ بهذه الثلاثية، ويتوقّف عند أهم السمات الشكلية التي تساعد الدارس في تجنيسها، وهي: البناء، والسارد، والعناوين. ويتوقف كذلك عند أهم السمات المضمونية التي تساعد في تجنسيها أيضا، وهي: الواقع والخيال، والشخصي والعام، ودوافع الكتابة. فيحلّلها، ويقارنها بسمات ثلاثة أجناس أدبية، هي: السيرة الذاتية ورواية السيرة الذاتية والرواية.

  • - El-Bardi, Muhammed. İndeme Netekellem Ani’z-Zet (E’s-Siratu’z-Zetiyyetu fi’l-Edebi’l-Arabiyyi’l-Hadis). Dimeşk: İttihadu’l-Kitabu’l-Arap., 2005.- Büyüktuncay, Mehmet. “Otobiyografi ve Paul Ricoeur Tarihsel Anlatıda Zamanın Biçimlendirilmesi”, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt 12, sayı 1)2014): 1- 19. - El-Cezzar, Muhammed Fikri. El-Unvan ve Simyotıkya El-İttisali’l-Edebî. ELhiye El-Mısriyye El-Amme Lilkutub, 1998.- Hoşgör, Fatıma Betül• “Modern Arap Edebiyatında Otobiyografiye Bir Örnek Cebrâ İbrâhîm Cebrâ'nın Şâriu’l-Emîrât Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme”, Şarkiyat Araştırmaları Dergisi,Sayı 23( 2006): 117- 129.- Abbas, İhsan. Fennu’s-Siîrati. 1.baskı Umman: Daru’ş-Şurûk, 1999.- Abdü’l-Fettah Şakir, Tehenî. E’s-Sira E’z-Zetiyye fi’l-Edebi’l-Arabî. Sayı 1. Beyrut : El-Muessesetu’l-Arabiyyetu L’d-Diraseti ve’n-Neşr, 2002.- Udvan, Udvan. “Sultatu Zıl El-Ğayme E’s-Sakafiyye”. M’temar El-Edep El-Filastinî fi’l-Muselles ve’l-Celil (Filastin- Beyt Lahm, 26-27 Mayıs 2006). 125-134. Camiatu Beyt Lahm: Merkez El-Abhas Deiratu’l-Luğa El-Arabiyye, 2007. - El-Îd, Yumne. “E’s-Siratu E’z-Zetiyye E’r-Rivâiyye ve’l-Vazıfe El-Muzdevace Dirase fi Sulesiyyiti Hannê Mîne”. Mecelletu Fusul. Cilt 15. Sayı 4. (Kış, 1997): 11- 24.- Kutus, Bessem: Simyêe El-Unvan. Baskı 1. İrbid: Mektebetu Kenene. - Locon, Filib. E’s-Siratu’z-Zetiyyetu’l-Misâki ve’t-Terihi’l-Edebiy. Trans. Ömer Halli. Baskı 1. Beyrut: Daru’n-Nahdatu’l-Arabiyyetu, 1994.- Mây, Corc. E’s-Siratu E’z-Zetiyye. Trans. Muhammed El-Kâdî ve Abdullah Sule. Tunis: El-Muessese El-Vataniyye L’t-Tercüme ve’t-Tahkik ve’d-Diraset (Beyt El-Hikme), 1992. - Musa, Samir. Rivayetu’z-Zetiyyetu fi Edeb’i-Tevfiki’l-Hakim. Etruha Mecistîr. Filistin-Neblis: Camiatu’n-Necehi’l-Vataniyye, 2010.- Mehmet Büyüktuncay, “Otobiyografi ve Paul Ricoeur: Tarihsel Anlatıda Zamanın Biçimlendirilmesi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt 12, sayı 1)2014): 1- 19.- Mîne, Hannê. Hİvarat ve Ahadis Fİ’l-Hayat ve’l-Kitêbe E’r-Rivâiyye. Baskı 1. Beyrut: Daru El-Fikir El-Cedid ,1992.- Mîne, Hannê. Havacis fi’t-Tecribe E’r-Rivaiyye. Baski 1. Beyrut: Daru’l-Edêb, 1982.- Mîne, Hannê. Bakâyê Suvar. Baskı 8. Beyrut: Daru’l-Edêb, 2008.- Mîne, Hannê. El- Mustenka’. Baski 7. Beyrut: Daru’l-Edêb, 2003.- Mîne, Hannê. El- Kıtâf. Baski 1. Beyrut: Daru’l-Edêb, 1986.
Birincil Dil ar
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3690-236X
Yazar: Mohamad Alahmad
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2019

Bibtex @araştırma makalesi { sarkiat510800, journal = {Şarkiyat}, issn = {}, eissn = {1308-9633}, address = {}, publisher = {Şarkiyat Araştırmaları Derneği}, year = {2019}, volume = {11}, pages = {263 - 274}, doi = {10.26791/sarkiat.510800}, title = {رواية السيرة الذاتية ثلاثية (بقايا صور، والمستنقع، والقطاف) لحنّا مينة نموذجًا}, key = {cite}, author = {Alahmad, Mohamad} }
APA Alahmad, M . (2019). رواية السيرة الذاتية ثلاثية (بقايا صور، والمستنقع، والقطاف) لحنّا مينة نموذجًا. Şarkiyat , 11 (1) , 263-274 . DOI: 10.26791/sarkiat.510800
MLA Alahmad, M . "رواية السيرة الذاتية ثلاثية (بقايا صور، والمستنقع، والقطاف) لحنّا مينة نموذجًا". Şarkiyat 11 (2019 ): 263-274 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sarkiat/issue/44844/510800>
Chicago Alahmad, M . "رواية السيرة الذاتية ثلاثية (بقايا صور، والمستنقع، والقطاف) لحنّا مينة نموذجًا". Şarkiyat 11 (2019 ): 263-274
RIS TY - JOUR T1 - رواية السيرة الذاتية ثلاثية (بقايا صور، والمستنقع، والقطاف) لحنّا مينة نموذجًا AU - Mohamad Alahmad Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.26791/sarkiat.510800 DO - 10.26791/sarkiat.510800 T2 - Şarkiyat JF - Journal JO - JOR SP - 263 EP - 274 VL - 11 IS - 1 SN - -1308-9633 M3 - doi: 10.26791/sarkiat.510800 UR - https://doi.org/10.26791/sarkiat.510800 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Şarkiyat رواية السيرة الذاتية ثلاثية (بقايا صور، والمستنقع، والقطاف) لحنّا مينة نموذجًا %A Mohamad Alahmad %T رواية السيرة الذاتية ثلاثية (بقايا صور، والمستنقع، والقطاف) لحنّا مينة نموذجًا %D 2019 %J Şarkiyat %P -1308-9633 %V 11 %N 1 %R doi: 10.26791/sarkiat.510800 %U 10.26791/sarkiat.510800
ISNAD Alahmad, Mohamad . "رواية السيرة الذاتية ثلاثية (بقايا صور، والمستنقع، والقطاف) لحنّا مينة نموذجًا". Şarkiyat 11 / 1 (Nisan 2019): 263-274 . https://doi.org/10.26791/sarkiat.510800
AMA Alahmad M . رواية السيرة الذاتية ثلاثية (بقايا صور، والمستنقع، والقطاف) لحنّا مينة نموذجًا. Şarkiyat. 2019; 11(1): 263-274.
Vancouver Alahmad M . رواية السيرة الذاتية ثلاثية (بقايا صور، والمستنقع، والقطاف) لحنّا مينة نموذجًا. Şarkiyat. 2019; 11(1): 274-263.