Yıl 2019, Cilt 11 , Sayı 2, Sayfalar 543 - 558 2019-08-31

PROSODY SPECIES IN ZAHIR FARYABI’S DIWAN
ZAHȊR-İ FȂRYȂBȊ’NİN DȊVȂN’INDA VEZİN TÜRLERİ

Funda Türkben Aydın [1]


As one of the Turkish poets of classical Persian literature, Zahir Faryabi is an the important eulogy and ode poet of the late VI / XII century. Given that his works are rich in terms of literary art, he is mostly known as the poet of the eulogy. Zahir is also the contemporary poet of the famous poets such as Nezami Ganjavi, Khaqani Shirvani, Anvari, Falaki Shirvani.

This study was based on the divan issued in Tehran by the name of Divan-e Zahir al-din Faryabi in 1381 as amended by Amir Hasan-e Yazdgerdi. After giving information about Zahir’s life and works, all the poems in the divan of the poet were examined and their prosodies were found. Additionally, prosodic pattern used in the divan were classified according to most usage rates and the percentage of use was removed by stating the meter number in each prosody.

Klasik dönem İran edebiyatının Türk asıllı şairlerinden biri olan Zahȋr-i Fȃryȃbȋ, VI/XII. yüzyıl sonlarının ileri gelen büyük kaside ve gazel şairlerindendir. Edebî sanat bakımından zengin bir üslupla eserler yazmış olan Zahȋr-i Fȃryȃbȋ, daha çok kaside şairi olarak bilinmektedir. Şair, Nizâmî-yi Gencevî, Hâkânî-i Şirvânî, Evhadüddîn-i Enverî, Mücîrüddîn-i Beylekânî ve Felekî-i Şirvânî gibi ünlü şairlerin de çağdaşıdır.

Bu çalışmada, şairin Emîr Hasan-ı Yezdgirdî tarafından tashih edilip Dȋvȃn-ı Zahȋruddȋn-i Fȃryȃbȋ adıyla 1381 hş.’de Tahran’da neşredilen divanı esas alınmıştır. Zahȋr-i Fȃryȃbȋ’nin hayatı ve eserleri hakkında bilgi verildikten sonra onun Divânında yer alan tüm manzumelerin taktii yapılmış; bahirleri ve vezinleri bulunmuştur. İlaveten eserde kullanılan bahirler, şairin kullanım oranına göre tasnif edilmiş, örnek beyitler eklenmiş ve her bir bahirdeki vezin sayısı belirtilerek kullanım yüzdesi çıkarılmıştır.

  • ATALAY, Mehmet, “Zahȋr-i Fȃryȃbȋ”, DİA, İstanbul 2009, XXXVII, 521-522.AVFÎ, Muhammed, Lübâbü’l-elbâb (nşr. Saîd Nefisî), Tahran 1389 hş., DEĞİRMENÇAY, Veyis, “Zahîr-i Fâryâbî’nin Masnû‘ Kasidesi”, Türkiyat Araştırmaları Enstitü Dergisi, C., 10, S., 22, Erzurum 2003, 55-78. DEVLETŞÂH, Tezkiretü’ş-şuʽarâ (nşr. Muhammed-i Abbâsî), Tahran 1337 hş.FȂRYȂBȊ, Zahȋruddȋn, Dȋvȃn-i Zahȋruddȋn-i Fȃryȃbȋ (tsh. Hacı Şeyh Ahmed-i Şirȃzȋ), Tahran, 1361 hş.FȂRYȂBȊ, Zahȋruddȋn Ebû’l-Fazl Tȃhir b. Muhammed, Dȋvȃn-i Zahȋruddȋn-i Fȃryȃbȋ (tsh. Emîr Hasan-ı Yezdgirdî), Tahran, 1381 hş.SAFȂ, Zebȋhullah, Tȃrih-i Edebiyȃt Der İran, II, Tahran, 1373 hş.ŞAHİNOĞLU, M. Nazif, “Zahȋr-i Fȃryȃbȋ”, İA, İstanbul 1988, X, 451-455.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6488-9548
Yazar: Funda Türkben Aydın
Kurum: MARDIN ARTUKLU UNIVERSITY, MARDİN RESEARCH CENTER
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { sarkiat541471, journal = {Şarkiyat}, issn = {}, eissn = {1308-9633}, address = {}, publisher = {Şarkiyat Araştırmaları Derneği}, year = {2019}, volume = {11}, pages = {543 - 558}, doi = {10.26791/sarkiat.541471}, title = {ZAHȊR-İ FȂRYȂBȊ’NİN DȊVȂN’INDA VEZİN TÜRLERİ}, key = {cite}, author = {Türkben Aydın, Funda} }
APA Türkben Aydın, F . (2019). ZAHȊR-İ FȂRYȂBȊ’NİN DȊVȂN’INDA VEZİN TÜRLERİ. Şarkiyat , 11 (2) , 543-558 . DOI: 10.26791/sarkiat.541471
MLA Türkben Aydın, F . "ZAHȊR-İ FȂRYȂBȊ’NİN DȊVȂN’INDA VEZİN TÜRLERİ". Şarkiyat 11 (2019 ): 543-558 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sarkiat/issue/48465/541471>
Chicago Türkben Aydın, F . "ZAHȊR-İ FȂRYȂBȊ’NİN DȊVȂN’INDA VEZİN TÜRLERİ". Şarkiyat 11 (2019 ): 543-558
RIS TY - JOUR T1 - ZAHȊR-İ FȂRYȂBȊ’NİN DȊVȂN’INDA VEZİN TÜRLERİ AU - Funda Türkben Aydın Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.26791/sarkiat.541471 DO - 10.26791/sarkiat.541471 T2 - Şarkiyat JF - Journal JO - JOR SP - 543 EP - 558 VL - 11 IS - 2 SN - -1308-9633 M3 - doi: 10.26791/sarkiat.541471 UR - https://doi.org/10.26791/sarkiat.541471 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Şarkiyat ZAHȊR-İ FȂRYȂBȊ’NİN DȊVȂN’INDA VEZİN TÜRLERİ %A Funda Türkben Aydın %T ZAHȊR-İ FȂRYȂBȊ’NİN DȊVȂN’INDA VEZİN TÜRLERİ %D 2019 %J Şarkiyat %P -1308-9633 %V 11 %N 2 %R doi: 10.26791/sarkiat.541471 %U 10.26791/sarkiat.541471
ISNAD Türkben Aydın, Funda . "ZAHȊR-İ FȂRYȂBȊ’NİN DȊVȂN’INDA VEZİN TÜRLERİ". Şarkiyat 11 / 2 (Ağustos 2019): 543-558 . https://doi.org/10.26791/sarkiat.541471
AMA Türkben Aydın F . ZAHȊR-İ FȂRYȂBȊ’NİN DȊVȂN’INDA VEZİN TÜRLERİ. Şarkiyat. 2019; 11(2): 543-558.
Vancouver Türkben Aydın F . ZAHȊR-İ FȂRYȂBȊ’NİN DȊVȂN’INDA VEZİN TÜRLERİ. Şarkiyat. 2019; 11(2): 558-543.