Yıl 2019, Cilt 11 , Sayı 2, Sayfalar 789 - 804 2019-08-31

TÜRKÇE SÖZLÜK İLE MİSALLİ BÜYÜK TÜRKÇE SÖZLÜK’ÜN KARŞILAŞTIRMALI KISA BİR DEĞERLENDİRMESİ
A COMPARATIVE BRIEF EVALUATION OF THE TURKISH DICTIONARY AND MİSALLİ THE GREAT TURKISH DICTIONARY

Serdal Kara [1]


Toplumların kültürel dokularının bir parçası olan sözlükler bir dilin söz varlığının kaydedildiği önemli başvuru kaynaklarıdır. Aynı zamanda toplumun geçmişten getirdiği birikim, hayal ve düşüncelerinin vücut bulmuş olduğu sözcüklerin yansıtıldığı kaynak eserlerdir. Hazırlanış tekniğiyle uzmanlık isteyen ve çoğu zaman birden fazla uzmanın yer aldığı bu önemli eserlerde dili konuşan ve yazan gelmiş geçmiş herkesin katkısı olduğu da muhakkaktır.

Sözlükler hazırlanış amaçlarına, taşıdıkları niteliklere ve hedefledikleri kitlelere göre değişmekte ve bunlara göre düzenlenmektedirler. Farklı yöntemlerle hazırlanan bu sözlüklerden aynı amaç ve hedef kitleye yönelik hazırlanan sözlüklerde bile farklılar görülmektedir.

Sözlükler, bir dilin bütün ya da belli bir dönemine ait sözcükleri ile bu sözcüklerin diğer öğelerle kurdukları söz öbeklerinin yazılış, söyleyiş, tür ve anlamlarını gösteren, önemli eserlerdir. Bu önemli eserler arasında Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan Türkçe Sözlük ile Misalli Büyük Türkçe Sözlük zikredilmesi gereken eserlerdendir. Çalışmamızda bu sözlüklerde madde başı ya da madde içi olarak yer alan sözcüklerin yazım, söyleyiş, tür, anlamlandırma gibi özellikleri üzerinde durulmakta ve bu özelliklerden hareketle aralarındaki farklılıklar ortaya konulmaya çalışılmaktadır.

Dictionaries, which are part of the cultural fabric of societies, are important sources of reference for the existence of a language. At the same time, it is the source works that reflect the words of the society, the accumulation of knowledge, dreams and thoughts. It is certain that all the people who speak and writer the language contribute to these important works which require expertise with preparation technique and which includes more than one expert.

Dictionaries vary according to the purposes they are prepared, the qualities they carry, and the groups they target. From this dictionaries prepared in different ways, even in the dictionaries prepared for the same purpose and target audience   is seen differents.

Dictionaries are important works that indicate the vocabulary of a whole or a certain period of a language and the spellings, phrases, genres and meanings of these words with other elements. Among these important works, the Turkish Dictionary prepared by the Turkish Language Association, Misalli the Great Turkish Dictionary is works to be mentioned. In our study, in these dictionaries, it is emphasized that words of substances head or substances inside such as writing, speaking, genre, and meaning and based on these characteristics are trying to put forward their differences.

 • Aksan, Doğan. Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim. C. 3, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1998.
 • Ayverdi, İlhan. Misalli Büyük Türkçe Sözlük. İstanbul: Kubbealtı Yayınları, 2016.
 • Banguoğlu, Tahsin. Türkçenin Grameri. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2000.
 • Durmuş, İsmail. “Sözlük”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 37: 398-401. Ankara: TDV Yayınları, 2009.
 • Günay, V. Doğan. Sözcükbilime Giriş. İstanbul: Multilingual, 2007.
 • Jackson, Howard. Sözlükbilime Giriş, Çev. Mehmet Gürlek, Ellen Patat. İstanbul: Kesit Yayınları, 2016.
 • Kara, Funda. “Sözlük Bilimi açısından Türkçe Sözlük”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 10 (1998): 23-34.
 • Karaağaç, Günay. Dil Bilimi Terimleri Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2013.
 • Özçelik, Sadettin. “Türkçede Geniş Zaman Ekine Dair Bazı Tespitler”, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, 598 (2001): 410-411
 • Türk Dil Kurumu. Türkçe Sözlük, 11. bsk. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2011.
 • Topaloğlu, Ahmet. “Kubbealtı Lugatı ile İlgili Çalışmalar”, Kubbealtı Akademi Mecmuası, 35/1 (2006): 18-22
 • Topaloğlu, Ahmet-, Mustafa S. KAÇALİN. “Sözlük”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 37: 402-414. Ankara: TDV Yayınları, 2009.
 • Uzun, Nadir Engin. “Modern Dilbilim Bulguları Işığında Türkçe Sözlüğe Bir Bakış”, Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu Mustafa Canpolat Armağanı, 2003: 281-293
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0133-7767
Yazar: Serdal Kara (Sorumlu Yazar)
Kurum: Mardin Artuklu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { sarkiat567895, journal = {Şarkiyat}, issn = {}, eissn = {1308-9633}, address = {}, publisher = {Şarkiyat Araştırmaları Derneği}, year = {2019}, volume = {11}, pages = {789 - 804}, doi = {10.26791/sarkiat.567895}, title = {TÜRKÇE SÖZLÜK İLE MİSALLİ BÜYÜK TÜRKÇE SÖZLÜK’ÜN KARŞILAŞTIRMALI KISA BİR DEĞERLENDİRMESİ}, key = {cite}, author = {Kara, Serdal} }
APA Kara, S . (2019). TÜRKÇE SÖZLÜK İLE MİSALLİ BÜYÜK TÜRKÇE SÖZLÜK’ÜN KARŞILAŞTIRMALI KISA BİR DEĞERLENDİRMESİ. Şarkiyat , 11 (2) , 789-804 . DOI: 10.26791/sarkiat.567895
MLA Kara, S . "TÜRKÇE SÖZLÜK İLE MİSALLİ BÜYÜK TÜRKÇE SÖZLÜK’ÜN KARŞILAŞTIRMALI KISA BİR DEĞERLENDİRMESİ". Şarkiyat 11 (2019 ): 789-804 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sarkiat/issue/48465/567895>
Chicago Kara, S . "TÜRKÇE SÖZLÜK İLE MİSALLİ BÜYÜK TÜRKÇE SÖZLÜK’ÜN KARŞILAŞTIRMALI KISA BİR DEĞERLENDİRMESİ". Şarkiyat 11 (2019 ): 789-804
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKÇE SÖZLÜK İLE MİSALLİ BÜYÜK TÜRKÇE SÖZLÜK’ÜN KARŞILAŞTIRMALI KISA BİR DEĞERLENDİRMESİ AU - Serdal Kara Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.26791/sarkiat.567895 DO - 10.26791/sarkiat.567895 T2 - Şarkiyat JF - Journal JO - JOR SP - 789 EP - 804 VL - 11 IS - 2 SN - -1308-9633 M3 - doi: 10.26791/sarkiat.567895 UR - https://doi.org/10.26791/sarkiat.567895 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Şarkiyat TÜRKÇE SÖZLÜK İLE MİSALLİ BÜYÜK TÜRKÇE SÖZLÜK’ÜN KARŞILAŞTIRMALI KISA BİR DEĞERLENDİRMESİ %A Serdal Kara %T TÜRKÇE SÖZLÜK İLE MİSALLİ BÜYÜK TÜRKÇE SÖZLÜK’ÜN KARŞILAŞTIRMALI KISA BİR DEĞERLENDİRMESİ %D 2019 %J Şarkiyat %P -1308-9633 %V 11 %N 2 %R doi: 10.26791/sarkiat.567895 %U 10.26791/sarkiat.567895
ISNAD Kara, Serdal . "TÜRKÇE SÖZLÜK İLE MİSALLİ BÜYÜK TÜRKÇE SÖZLÜK’ÜN KARŞILAŞTIRMALI KISA BİR DEĞERLENDİRMESİ". Şarkiyat 11 / 2 (Ağustos 2019): 789-804 . https://doi.org/10.26791/sarkiat.567895
AMA Kara S . TÜRKÇE SÖZLÜK İLE MİSALLİ BÜYÜK TÜRKÇE SÖZLÜK’ÜN KARŞILAŞTIRMALI KISA BİR DEĞERLENDİRMESİ. Şarkiyat. 2019; 11(2): 789-804.
Vancouver Kara S . TÜRKÇE SÖZLÜK İLE MİSALLİ BÜYÜK TÜRKÇE SÖZLÜK’ÜN KARŞILAŞTIRMALI KISA BİR DEĞERLENDİRMESİ. Şarkiyat. 2019; 11(2): 804-789.