Yıl 2019, Cilt 11 , Sayı 2, Sayfalar 953 - 971 2019-08-31

RELIGION, SOCIALIZATION AND SOCIAL HARMONY: THE CASE OF SYRIAN REFUGEES
DİN, SOSYALLEŞME VE TOPLUMSAL UYUM: SURİYELİ MÜLTECİLER ÖRNEĞİ

Ramazan Akkır [1]


Turkey neighbouring country of Syria has begun receiving intense immigration since Syria Civil War which started in the beginning March of 2011. Syrian population in Turkey which approaches four million has brought problems such as integration, social harmony, socialization, and othering. Turkey has been working to ensure that Syrian refugees who migrated as a result of forced immigration are in harmony with Turkish society via all religious and social institutions and organizations. In this study which includes religious adjustment, socialization, religious socialization and integration, there are titles such as religious life of refugees, perspective of religious understanding of Turkish Muslims, approaches to the problem of religious education or contact with religious groups. In addition to this, Syrian refugees’ feeling of marginalization that they have experienced is one of the dimensions of this study. The aim of this study is to integrate and establish a degree of social harmony of Syrian refugees settled in Istanbul as a result of forced migration. In this study where, qualitative method is used to achieve reliable and good results, snowball sampling or chain sampling technique is preferred. The reason for this is to gain the trust of the participants and to reach the correct answers as much as possible. In the first theorical part of the study, social adaptation, socialization and socialization phenomena of religion were mentioned, but interview data were analysed in the second part. In the last section, the result of the study was evaluated.

Suriye’de 2011 yılının mart ayında başlayan iç savaşla birlikte Türkiye komşusu olan bu ülkeden yoğun bir biçimde göç almaya başladı. Dört milyona yaklaşan Suriyeli nüfusu; entegrasyon, toplumsal uyum, sosyalleşme ve ötekileştirme gibi sorunları da beraberinde getirdi. Türkiye; tüm dini, sosyal kurum ve kuruluşlarıyla zorunlu göç sonucunda oluşan Suriyeli mültecilerin Türk toplumu ile uyumunu sağlamak için çalışmalar yapmaktadır. Dini uyum, sosyalleşme, dini sosyalleşme ve entegrasyonu içeren bu makalede; mültecilerin dini yaşamı, Türkiyeli Müslümanların dini anlayışına bakışları, din eğitimi sorununa yaklaşımları ve Suriyelilerin dini gruplarla teması gibi başlıklar bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Suriyeli mültecilerin yaşamış olduğu ötekileştirilme duygusu da bu çalışmanın boyutlarından birisini oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı, zorunlu göçün sonucunda İstanbul’a yerleşen Suriyeli mültecilerin entegrasyonunu ve toplumsal uyumunun derecesini ortaya koymaktır. Güvenilir ve sağlıklı sonuçlara ulaşmak için nitel yöntemin kullanıldığı bu çalışmada, kartopu örneklem tekniği tercih edilmiştir. Bunun gerekçesi de katılımcıların güvenini kazanıp mümkün olduğunca doğru cevaplara ulaşmaktır. Çalışmanın teorik ilk bölümünde toplumsal uyum, dini sosyalleşme olgularına ve sosyal kurumlara değinilmiş, ikinci bölümünde de 12 Suriyeli ile yapılan mülakat verileri analiz edilmiştir. Son bölümde ise çalışmanın sonucu maddeler halinde değerlendirilmiştir.

 • Arslan, Mustafa. “Dini Toplumsallaşma ve Temel Etkenleri: Türk Genç Ergenleri Arasında Uygulamalı Bir Araştırma”. Akademik Araştırmalar Dergisi 31, 2006.
 • Ataman, Kemal. “Yapısal Adaptasyon Ya da Caminin Asli Fonksiyonlarını Üstlenme Süreci”. III. Din Şûrası Tebliğ ve Müzakereleri (20-24 Eylül 2004). Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2005.
 • Bilgin, Vejdi. “Dini Sosyalleşme ve Dini Bilinçlenmede Camiinin Yeri ve Önemi”, Tartışmalı İlmi Toplantılar Dizisi: Sosyal ve Ferdi İşlevleri Açısından Namaz ve Cami, Kolektif, İstanbul: Ensar Neşriyat, 2009.
 • Berger, Berger-Berger, Brigitte-Kellner, Hansfried. Modernleşme ve Bilinç, trc. Cevdet Cerit. İstanbul: Pınar Yayınları.
 • Berger, Peter L. Dinin Sosyal Gerçekliği, trc. Ali Coşkun. İstanbul: İnsan Yayınları, 1993.
 • Chalfant, H. Paul-Beckley, Robert E.-Palmer, C. Eddie. Religion In Contemporary Society. California: Mayfield Publishing Company, 1987.
 • Cornwall, Marie. “The Influence of Three Agents of Religious Socialization: Family, Church, and Peers,” in The Religion and Family Connection: Social Science Perspectives, ed. Darwin L. Thomas. UT: Religious Studies Center, Brigham Young University, 1988.
 • Coştu, Yakup. Toplumsallaşma Sürecinde Dindarlığı Etkileyen Faktörler: Samsun Örneği. Doktora Tezi. Ondokuzmayıs Üniversitesi. 2009.
 • Doğan, İsmail. Sosyoloji Kavramlar ve Sorunlar. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, 2008.
 • E. Sherkat, Darren. “Religious socialization; Sources of Influence and Influences of Agency”, Handbook of Sociology of Religion. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
 • Giddens, Anthony. Sosyoloji trc. Cemal Güzel. İstanbul: Kırmızı Yayınları, 2012.
 • Güllü, İsmail. “İlahiyat Fakültelerinde Okuyan Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Dini Sosyalleşmeleri Üzerine Bir Araştırma (Erciyes Üniversitesi Örneği)”. Toplum Bilimleri Dergisi 4/7, 2010.
 • Günay, Ünver. “Türkiye’de Dini Sosyalleşme”. Türkiye I. Din Eğitimi Semineri. Ankara: İlahiyat Vakfı Yayınları, 1981.
 • Güngör, Özcan. Amerika’daki Türk Gençleri İçin Cami ve Dini Sosyalleşme (New Jersey Örneği). Diyanet İlmi Dergi 48/4, 2012.
 • Hoge, Dean R.-Petrillo, Gregory H.-Smith, Ella I. “Transmission of Religious and Social Values from Parents to Teenage Children”. Journal of Marriage and Family 44/3, 1982.
 • Lövheim, Mia. “Religious Socialization in a Media Age”. Nordic Journal of Religion and Society 25/2, 2012.
 • Myers, Scott M. “An Interactive Model of Religiosity Inheritance: The Importance of Family Context”. American Sociological Review 61/5, 1996.
 • Okumuş, Ejder. “Din ve Sosyalleşme”. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 9/11, 2014.
 • Pearce, Lisa D. “Religion and Youth”. in International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. ed. James D. Wright. USA: University of Central Florida, 2015.
 • Smith, Christian-Denton, Melinda Lundquist. Soul Searching: The Religious and Spiritual Lives of American Teenagers. New York: Oxford University Press, 2005.
 • T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. “Geçici Koruma”. erişim: 07 Mayıs 2019. http://www.goc.gov.tr/icerik3/gecici-koruma_363_378_4713
 • Vermeer, Paul-Janssen, Jaques-Hart-Joep De. “Religious Socialization and Church Attendance in the Netherlands from 1983 to 2007: a Panel Study”. Social Compass 58 / 3, 2011.
 • Vermeer, Paul. “Din Eğitimi ve Sosyalleşme”, trc. Ramazan Diler. GOPÜİFD V/1. Tokat: GOP Üniversitesi Rektörlüğü Matbaası, 2017.
 • Wach, Joachim. Din Sosyolojisi, trc. Ünver Günay. İstanbul: İFAV Yayınları, 1995.
 • Yıldırım, Ali-Şimşek, Hasan. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi, 1999.
 • Zuckerman, Phil. Din Sosyolojisine Giriş, trc. İhsan Çapçıoğlu, Halil Aydınalp. Ankara: Birleşik Kitabevi, 2006.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9516-7385
Yazar: Ramazan Akkır (Sorumlu Yazar)
Kurum: TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { sarkiat575704, journal = {Şarkiyat}, issn = {}, eissn = {1308-9633}, address = {}, publisher = {Şarkiyat Araştırmaları Derneği}, year = {2019}, volume = {11}, pages = {953 - 971}, doi = {10.26791/sarkiat.575704}, title = {DİN, SOSYALLEŞME VE TOPLUMSAL UYUM: SURİYELİ MÜLTECİLER ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Akkır, Ramazan} }
APA Akkır, R . (2019). DİN, SOSYALLEŞME VE TOPLUMSAL UYUM: SURİYELİ MÜLTECİLER ÖRNEĞİ. Şarkiyat , 11 (2) , 953-971 . DOI: 10.26791/sarkiat.575704
MLA Akkır, R . "DİN, SOSYALLEŞME VE TOPLUMSAL UYUM: SURİYELİ MÜLTECİLER ÖRNEĞİ". Şarkiyat 11 (2019 ): 953-971 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sarkiat/issue/48465/575704>
Chicago Akkır, R . "DİN, SOSYALLEŞME VE TOPLUMSAL UYUM: SURİYELİ MÜLTECİLER ÖRNEĞİ". Şarkiyat 11 (2019 ): 953-971
RIS TY - JOUR T1 - DİN, SOSYALLEŞME VE TOPLUMSAL UYUM: SURİYELİ MÜLTECİLER ÖRNEĞİ AU - Ramazan Akkır Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.26791/sarkiat.575704 DO - 10.26791/sarkiat.575704 T2 - Şarkiyat JF - Journal JO - JOR SP - 953 EP - 971 VL - 11 IS - 2 SN - -1308-9633 M3 - doi: 10.26791/sarkiat.575704 UR - https://doi.org/10.26791/sarkiat.575704 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Şarkiyat DİN, SOSYALLEŞME VE TOPLUMSAL UYUM: SURİYELİ MÜLTECİLER ÖRNEĞİ %A Ramazan Akkır %T DİN, SOSYALLEŞME VE TOPLUMSAL UYUM: SURİYELİ MÜLTECİLER ÖRNEĞİ %D 2019 %J Şarkiyat %P -1308-9633 %V 11 %N 2 %R doi: 10.26791/sarkiat.575704 %U 10.26791/sarkiat.575704
ISNAD Akkır, Ramazan . "DİN, SOSYALLEŞME VE TOPLUMSAL UYUM: SURİYELİ MÜLTECİLER ÖRNEĞİ". Şarkiyat 11 / 2 (Ağustos 2019): 953-971 . https://doi.org/10.26791/sarkiat.575704
AMA Akkır R . DİN, SOSYALLEŞME VE TOPLUMSAL UYUM: SURİYELİ MÜLTECİLER ÖRNEĞİ. Şarkiyat. 2019; 11(2): 953-971.
Vancouver Akkır R . DİN, SOSYALLEŞME VE TOPLUMSAL UYUM: SURİYELİ MÜLTECİLER ÖRNEĞİ. Şarkiyat. 2019; 11(2): 971-953.