Yıl 2020, Cilt 12 , Sayı 3, Sayfalar 1035 - 1038 2020-08-31

Bu çalışma, Dr. Abdurrahman Ece tarafından kaleme alınmış "Hadislere Gâî Yaklaşım" isimli eserin tanıtımını içermektedir. Eser, bir giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde makasıd/gâî kavramına yer veren yazar, gâî yaklaşımın gerekliliği konusunu; farklı İslami ilimlerde gâî yaklaşımın varlığını ve benimsendiğini yansıtan bazı delil ve örnekler çerçevesinde ele almıştır. Bunlar; Kur’ân, Sünnet, sahabe uygulamaları ve fıkhi mezheplerin uygulamalarında gâî yaklaşımı yansıtır niteliktedir. Ancak Kur’ân-i Kerim’den delil olarak sunulan ayetlerin yanı sıra müfessirlerin gâî uygulamalarından çarpıcı birkaç örneğin verilmemiş olması dikkatlerden kaçmamaktadır.

hadis, sünnet, gâî, makasıd
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Kitap Tanıtımı
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5061-1112
Yazar: Abdulvasıf ERASLAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ağustos 2020

ISNAD Eraslan, Abdulvasıf . "HADİSLERE GÂÎ YAKLAŞIM". Şarkiyat 12 / 3 (Ağustos 2020): 1035-1038 .