Yıl 2020, Cilt 12 , Sayı 4, Sayfalar 1137 - 1146 2020-12-31

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN KAYNAĞINA DAİR LACANYEN BİR DEĞERLENDİRME

Adnan ÇETİN [1]


Kadına yönelik şiddet probleminin Jacques Lacan’ın kavramları üzerinden tartışıldığı bu çalışma, literatür taramasına dayanan betimsel bir çalışmadır. Sınıfsal konumları ne olursa olsun, kadınların büyük bir çoğunluğu yaşamlarının herhangi bir döneminde fiziksel, cinsel, ekonomik, psikolojik vb. şiddet türlerinden birine maruz kalıyorlar. Kadına yönelik şiddetin önüne geçmek için yapılan yasal düzenlemeler, bu anlamda ağırlaştırılan cezai yaptırımlara rağmen bu problem artarak devam etmektedir. Çünkü kadına yönelik şiddetin ortaya çıkmasına ve yeniden üretilmesine neden olan dinamikler hukuksal değil toplumsaldır. Bu bağlamda kadına yönelik şiddeti besleyen kültürel, toplumsal, siyasi bir arka plan vardır. Dolayısıyla kadına yönelik şiddetin önüne geçmek için şiddetin toplumsal kaynaklarını ifşa etmek gerekmektedir. Lacan’ın simgesel yapı, öteki, arzu, hadım edilme (kastrasyon) gibi kavramları bu tartışma (ya da böyle bir tartışma) için iyi/verimli bir tartışma zemini sağlamaktadır.
Jacques Lacan, Kadın, Şiddet, Simgesel, Öteki
  • Arendt, Hannah. Şiddet Üzerine. Çev. Bülent Peker. İstanbul: İletişim Yayınları, 2018.
  • Aytaç, Serpil, vd. “Kadına yönelik şiddetin dünü, bugünü, yarını: kestirim tabanlı bir araştırma”. Sosyoloji Konferansları. 54(2) (2016), 275-297.
  • Berman, Marshall. Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor: Modernite Deneyimi, Çev. Ümit Altuğ-Bülent Peker, İstanbul: İletişim Yayınları, 2011.
  • Bowie, Malcolm. Lacan. Çev. V. Pekel Şener, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 2007.
  • Colebrook, Claire. Gilles Deleuze. Çev. Cem Soydemir. Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2013.
  • Deleuze, Gilles- Guattari, Felix. Anti-Ödipüs: Kapitalizm ve Şizofreni 1, Çev. Fahrettin Ege- Hakan Erdoğan- Mustafa Yiğitalp. Ankara: Bilim ve Sosyalizm Yayınları, 2014.
  • Demez, Gönül. Kabadayıdan Sanal Delikanlıya Değişen Erkek İmgesi. İstanbul: Babil Yayınları, 2005.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7554-2195
Yazar: Adnan ÇETİN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Mardin Artuklu Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2020

ISNAD Çetin, Adnan . "KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN KAYNAĞINA DAİR LACANYEN BİR DEĞERLENDİRME". Şarkiyat 12 / 4 (Aralık 2020): 1137-1146 . https://doi.org/10.26791/sarkiat.827992