Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 1, Sayfalar 47 - 60 2019-05-22

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler Hakkındaki Görüş, Bilgi ve Uygulamaları

YASEMİN ALTINBAŞ [1] , Emine DERYA İSTER [2]


Amaç: Bu araştırma; sağlık yüksekokulu öğrencilerinin alternatif ve tamamlayıcı uygulamalar hakkındaki bilgi, görüş ve uygulamalarının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.

Materyal ve Metod:  Bu araştırma tanımlayıcı tipte kesitsel olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini 471 ebelik ve hemşirelik bölümü öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada veriler anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler (yüzdelik, ortalama, standart sapma) ve çıkarımsal istatistiki yöntemlerden ki-kare testi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak alınmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin %90,2’sinin TAT’a yönelik eğitim almadığı ve %28,5’inin TAT kullandığı saptanmıştır. Öğrencilerin %82,6’sı TAT konusunun Hemşirelik ve Ebelik Eğitim Müfredatına eklenmesini istediğini belirtmiştir. Öğrencilerin %80,1’inin Akupresur, %78,9’unun Reiki,  %74,9’unun Refleksoloji, %73,5’inin Ayurveda, %72,5’inin Tai Chi, %65,0’ının Feng Shui, %64,7’sinin Aromaterapi, %64,6’sının Homeopati konularında bilgisinin olmadığı belirlenmiştir. Öğrencilerin TAT kullanma durumu ile cinsiyet ve mezun olunan lise arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05). Öğrencilerin okuduğu bölüm, bulunduğu sınıf, TAT konusunda eğitim alma durumu ve TAT konusunun eğitim müfredatına eklenmesini isteme durumu ile TAT kullanım sıklığı arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark belirlenmiştir  (p<0,05).

Sonuç: Öğrencilerin büyük çoğunluğunun TAT konusunda eğitim almadığı,  öğrencilerin yaklaşık üçte birinin TAT yöntemlerinden birini kullandığı, öğrencilerin tat yöntemlerine ilişkin bilgilerinin sınırlı olduğu ve öğrencilerin çoğunluğuna yakınının TAT konusunun eğitim müfredatlarına eklenmesini istediği sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Ebelik, Hemşirelik, Öğrenci, Tat
 • 1. Magee KA. Herbal therapy: a review of potential health risks and medicinal interactions. Orthodontics & Craniofacial Research 2005, 8: 60-74.
 • 2. Gürün MS. Bitkisel Tıp, ANKEM Dergisi 2004;18(2): 133-6.
 • 3. Uzun O, Tan M. Nursing students’ opinions and knowledge about complementary and alternative medicine therapies. Complementary Therapies in Nursing and Midwifery 2004; 10(4): 239-44.
 • 4. Altan S, Rahman S, Çam S. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Yöntemleri ile İlgili Bilgi ve Tutumları. Türkiye Klinikleri J Med Ethics 2014; 22(3): 81-8.
 • 5. Lafçı D, Kaşıkçı MK. Yataklı sağlık kuruluşunda görev yapan sağlık personelinin tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerini bilme ve kullanma durumları. Gümüşhane University Journal Of Health Sciences 2014; 3(4):1-18.
 • 6. DeKeyser F, Cohen B, Wagner N. Knowledge levels and attitudes of staff nurses in Israel toward complementary and alternative medicine. Journal of Advanced Nursing 2001; 36(1): 41–8.
 • 7. Turan N, Öztürk A, Kaya N. Hemşirelikte Yeni Bir Sorumluluk Alanı: Tamamlayıcı Terapi. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2010; 3(1): 103-8.
 • 8. Çetin OB. Eskişehir’de tamamlayıcı ve alternatif tıp kullanımı. Sosyoekonomi 2007; 2: 90-3.
 • 9. Tokem Y. Astımlı hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi kullanımı. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2006; 54 (2): 189-96.10. Özçelik H, Fadıloğlu Ç. Kanser hastalarının tamamlayıcı ve alternatif kullanım nedenleri. Türk Onkoloji Dergisi 2009; 24 (1): 48-52.
 • 10. Özçelik H, Fadıloğlu Ç. Kanser hastalarının tamamlayıcı ve alternatif kullanım nedenleri. Türk Onkoloji Dergisi 2009; 24 (1): 48-52.
 • 11. Çöl Araz N, Taşdemir HS, Parlar Kılıç S. Sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinin tıp dışı alternatif ve geleneksel uygulamalar konusunda görüşlerinin değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2012; 1(4): 240-51.
 • 12. Boot-Laforce M, Scott CS, Heitkemper MM et al. Complementary and alternative medicine (cam) attitudes and competencies of nursing students and faculty: results of integrating cam in to the nursing curriculum. Journal of Professional Nursing 2010; 26(5): 293-300.
 • 13. Herdman EA. Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp ile Hemşirelik. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 2007; 4 (2): 2-3.
 • 14. Turker T, Kılıç S, Koçak N. ve ark. Knowledge and attitudes toward complementary and alternative medicine amongst Turkish nursing students. Pak J Med Sci 2011; 27(2): 379-83.
 • 15. Holroyd E, Zhang AL, Suen LKP et al. Beliefs and attitudes towards complementary medicine among registered nurses in Hong Kong. International Journal of Nursing Studies 2008; 45: 1660-6.
 • Antigoni F, Dimitrios T. Nurses’ attitudes towards complementary therapies. Health Science Journal 2009; 3(3): 149-57.
 • 17. Çamurdan Ç, Gül A. Complementary and alternative medicine use among under graduateb nursing&midwifery students in Turkey. Nurse Education in Practice 2013; 13: 350-4.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0456-3236
Yazar: YASEMİN ALTINBAŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Yazar: Emine DERYA İSTER
Kurum: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, KAHRAMANMARAŞ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 22 Mayıs 2019

Bibtex @araştırma makalesi { sauhsd550757, journal = {Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi}, issn = {2687-6078}, address = {}, publisher = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {47 - 60}, doi = {}, title = {Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler Hakkındaki Görüş, Bilgi ve Uygulamaları}, key = {cite}, author = {ALTINBAŞ, YASEMİN and DERYA İSTER, Emine} }
APA ALTINBAŞ, Y , DERYA İSTER, E . (2019). Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler Hakkındaki Görüş, Bilgi ve Uygulamaları. Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi , 2 (1) , 47-60 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sauhsd/issue/45374/550757
MLA ALTINBAŞ, Y , DERYA İSTER, E . "Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler Hakkındaki Görüş, Bilgi ve Uygulamaları". Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi 2 (2019 ): 47-60 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sauhsd/issue/45374/550757>
Chicago ALTINBAŞ, Y , DERYA İSTER, E . "Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler Hakkındaki Görüş, Bilgi ve Uygulamaları". Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi 2 (2019 ): 47-60
RIS TY - JOUR T1 - Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler Hakkındaki Görüş, Bilgi ve Uygulamaları AU - YASEMİN ALTINBAŞ , Emine DERYA İSTER Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 47 EP - 60 VL - 2 IS - 1 SN - 2687-6078- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler Hakkındaki Görüş, Bilgi ve Uygulamaları %A YASEMİN ALTINBAŞ , Emine DERYA İSTER %T Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler Hakkındaki Görüş, Bilgi ve Uygulamaları %D 2019 %J Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi %P 2687-6078- %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD ALTINBAŞ, YASEMİN , DERYA İSTER, Emine . "Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler Hakkındaki Görüş, Bilgi ve Uygulamaları". Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi 2 / 1 (Mayıs 2019): 47-60 .
AMA ALTINBAŞ Y , DERYA İSTER E . Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler Hakkındaki Görüş, Bilgi ve Uygulamaları. SAUHSD. 2019; 2(1): 47-60.
Vancouver ALTINBAŞ Y , DERYA İSTER E . Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler Hakkındaki Görüş, Bilgi ve Uygulamaları. Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi. 2019; 2(1): 60-47.