Yazım Kuralları

Yazarlar, makalelerini SAÜTAD'a gönderirken aşağıdaki talimatlara sıkı sıkıya uymalıdır:

 • Makaleler için yayın stili olarak APA'7 American Psychological Association'ın Yayın Kılavuzu (https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines) kullanılmalıdır.
 • Gönderilen çalışmalar Türkçe veya İngilizce olmalıdır.
 • Makalelerin özetleri 120 ile 250 kelime arasında olmalıdır.
 • Makalenin başlığı olabildiğince kısa olmalı ve 15 kelimeyi geçmemelidir.
 • 3 ila 5 anahtar kelime yazılmalıdır.
 • Makale Türkçe ise, beş ana başlık altında (Amaç, Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç) 750-1000 kelimeden oluşan genişletilmiş İngilizce bir özet, Türkçe tam metin makaleden önce yazılmalıdır.
 • Makale İngilizceyse kısa ya da uzun Türkçe özet eklenmesine gerek yoktur.
 • Makale 10.000 kelimeyi geçmemelidir (Makale Türkçe ise özet ve genişletilmiş özet kısımları hariç tutulmalıdır).
 • Giriş bölümünde araştırmanın problemi açıkça belirtilmelidir. Makaleler SAÜTAD_Makale Formatına göre hazırlanmalı ve makale üzerinde yazar adı ve adresi olmadan sisteme yüklenmelidir.
 • Gönderilen tüm çalışmaların değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra, çalışmanın intihal raporunun sorumlu yazar tarafından editöre platform üzerinden iletilmesi zorunludur.
 • Yazar rehberini incelemek için tıklayınız.