e-ISSN: 2980-0412
Başlangıç: 2022
Yayımcı: Sakarya Üniversitesi
Kapak Resmi
 

Sakarya Üniversitesi Türk Akademi Dergisi (SAÜTAD), Türk dünyası alanıyla ilgili makaleleri kabul eden uluslararası, hakemli, kar amacı gütmeyen, profesyonel bilimsel bir dergidir. SAÜTAD altı ayda bir çevrimiçi yayınlanmakta ve Türkçe ya da İngilizce olarak yazılmış makaleleri kabul etmektedir. Yazarlar, yayın etiğini titizlikle takip etmelidirler. Türk dünyasının farklı kurum ve ülkelerinden gelen makaleleri memnuniyetle kabul eden SAÜTAD, Sakarya Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜRKMER)'in bir yayın organıdır.

SAÜTAD, Türk dünyasına ilişkin olarak aşağıdaki türlerde nitel ve / veya nicel araştırmaları yayınlamaktadır:

Standart Makaleler (orijinal araştırma)
Proje Raporları (orijinal araştırma)
Teknik Raporlar (yöntemler, teknikler vs. ile ilgili)
Derleme (genel ilgi alanları üzerine kısa incelemeler)
Kısa Makale (yeni bilgiler sunan kısa makaleler veya yayınlanmış makalelere yanıtlar)

📌 SAÜTAD'a gönderilen çalışmaların benzerlik yüzdesi kaynaklar hariç %20'dan az olmalıdır.
📌 Araştırması 2020 yılı ve sonrasında yapılan nitel ve nicel araştırmalar için etik kurul zorunludur.