BibTex RIS Kaynak Göster

İNGİLTERE’DE HAZİNE KONTROLÜ VE EKONOMİNİN KOORDİNASYONU

Yıl 2010, Sayı: 78, 59 - 80, 01.09.2010

Öz

Ekonomi yönetiminin devlet örgütlenmesine somut yansıması iki yaklaşım halinde belirmektedir. Bunlar; Hazine Bakanlığı ya da Hazine olarak adlandırılan AngloAmerikan tarzı ile Ekonomi/Maliye Bakanlığı ismini benimseyen Kıta Avrupası modelleridir. İlk yaklaşımın örneği olan İngiliz Hazinesi ortaçağa uzanan tarihi ile parlamento ve kabineyi önceleyerek, devlet örgütlenmesinin en temel kurumlarının başında gelmektedir. Hazine bugün olduğu gibi eski çağlarda da Kralın Hazinesi olarak bilinmektedir. Hazinenin gücü özellikle İngiltere’nin kendine özgü şartlarında köklü geçmişi ve etkin hazine kontrolünden oluşmaktadır. Hazine Kontrolü ise liberalizm ideolojisinin hakim olduğu dönemde devletin ekonomiye müdahalesinin engellenmesinde önemli bir işlev görmüş ve harcama kısıcı bir formül olarak belirmiştir. Bu çalışma ilk olarak İngiliz Hazinesinin kısa bir tarihsel ve yapısal analizini sunmaktadır. Daha sonra esas olarak hazine kontrolü kavramının kurumun gücüne katkısını incelemekte ve son olarak Liberalizmden Keynesyen iktisada geçiş yıllarında Hazinenin ekonominin koordinasyonunu nasıl üstlendiğini ortaya koymaktadır

Kaynakça

 • Beer, Samuel H. (1963), Treasury Control: The Coordination of Financial and Economic Policy in Great Britain, Oxford At The Clarendon Pres, London.
 • Bridges, Lord (1980), The Treasury, The New Whitehall Series No. 12, London
 • CAN, İsmail (2004), “Almanya’da Devletin Yapısı ve Vergi Sisteminin Anayasal Temelleri”, Maliye Dergisi, Sayı 145 (Ocak-Nisan).
 • Chapman, Richard (1997), The Treasury in Public Policy Making, Routledge London and New York.
 • Darlington, Roger (2009), A Short Guide to the British Political System, http://rogerdarlington.co.uk (Erişim Tarihi: 10.05.2010).
 • Donoughe, Bernard (1987), Prime Minister: The Conduct of Economic Policy under Harold Wilson and James Callaghan, J. Cape, London
 • Eğilmez, Mahfi ve Ercan Kumcu (2003), Ekonomi Politikası, Om Yayınevi, İstanbul.
 • Eğilmez, Mahfi (2007), Hazine, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Ellison, Anthony P. (2002), Entrepreneurs and the Transformation of the Global Economy, Edward Elgar Publising Limited, Massachussets
 • Farham, David and Malcolm Mc Vicar (1982), Public Administration in United Kingdom An Introduction, Cassel Ltd, London.
 • Gladden, E.N. (1961), British Public Service Administration, London Staples Press, London
 • Gladden, E.N. (1972), Central Government Administration, London Staples Press, London.
 • Greenwood, John (2002), New Public Administration in Britain, Routledge, London
 • Güler, Birgül Ayman vd (2009), Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri, İmge Yayınları, Ankara.
 • HM Treasury (2010), www.hm-treasury.gov.uk (Erişim Tarihi: 10.05.2010).
 • Kay, Diana and Robert Miles (1992), Refugees or Migrant Workers? European Volunteer Workers in Britain 1946-1951, Routledge, London.
 • Kumcu, Ercan (2002), İstikrar Arayışları, Doğan Kitap, İstanbul
 • Patterson, David T. and Denis Derbyshire (1979), An Introduction to Public Administration: People, Politics and Power, Mc Graw Hill Book Company, New York
 • Peden, G.C. (2000), The Treasury and British Public Policy 1906-1959, Oxford University Press, Oxford.
 • Popham, G.T. (1969), Government in Britain, Pergamon Pres, New York
 • Roseveare, Henry (1969), The Treasury, Columbia University Press, New York
 • Seyidoğlu, Halil (1992), Ekonomik Terimler Ansiklopedik Sözlük, Güzem Yayınları, Ankara.
 • Stout, Hiram Miller (1953), British Government, Oxford University Press, London.
 • Tuna, Yusuf (2010), Ekonomik İstikrar, Kamu Harcamaları ve Kriz
 • http://www.ekodialog.com/Makaleler/ekonomik_istikrar_kamu_harcamalari _kriz.html (Erişim Tarihi: 10.05.2010).
 • Uzun, Şentürk (2003), Büyük Britanya Yönetim Sistemi, 21. Yüzyılda Yönetim, Türk İdari Araştırmaları Vakfı Yayınları, Yayın No: 2, Ankara
 • Watts, Duncan (2006), British Government and Politics: A Comparative Guide, Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Wilson, M.G. (1957), The Organization of British Central Government 1914- 1956, Ruskinhouse/George Allen&Unwin Ltd., London.
 • Witman, Shepherd L. and John J. Wuest (1963), Comparative Government Visualized, Littlefield Adams & Co, New York.
 • Wolff, Gerard (1960), La Trésorerie Britannique, Paris Librairie Generale De Droit e de Jurisprudence, Paris.
 • Wright, Maurice (1969), Treasury Control of the Civil Service 1854-1874 Clarendon Press, Oxford, London.

THE TREASURY CONTROL AND COORDINATION OF THE ECONOMY IN GREAT BRITAIN

Yıl 2010, Sayı: 78, 59 - 80, 01.09.2010

Öz

The reflection of economic management into the bureaucratic organization occurs in two approaches. The first one is Anglo-American approach called Treasury and the second one is European Economy/Finance Ministry model.One of the patterns of the former approach is British Treasury that predates the parliament and the cabinet. The Treasury is unequivocally one of the most constitutive government organizations. The official title of the institution is His/Her Majesties’ Treasury HM Treasury today as well as it was in the past. The strength of the Treasury originates from the long historic background in England’s sui generis conditions and the treasury control. The treasury control has assumed an exceptional role in restraining the government expenditures and preventing intervention of the state in the economy in accordance with the principles of Liberal ideology. This study initially explores the historical background and structural assesment of the Treasury and afterwards examines the contributions of the treasury control to the strength of the organization. Finally, it concludes how the Treasury assumed the role of the coordination of economic policy in the transition period of Keynesian thought

Kaynakça

 • Beer, Samuel H. (1963), Treasury Control: The Coordination of Financial and Economic Policy in Great Britain, Oxford At The Clarendon Pres, London.
 • Bridges, Lord (1980), The Treasury, The New Whitehall Series No. 12, London
 • CAN, İsmail (2004), “Almanya’da Devletin Yapısı ve Vergi Sisteminin Anayasal Temelleri”, Maliye Dergisi, Sayı 145 (Ocak-Nisan).
 • Chapman, Richard (1997), The Treasury in Public Policy Making, Routledge London and New York.
 • Darlington, Roger (2009), A Short Guide to the British Political System, http://rogerdarlington.co.uk (Erişim Tarihi: 10.05.2010).
 • Donoughe, Bernard (1987), Prime Minister: The Conduct of Economic Policy under Harold Wilson and James Callaghan, J. Cape, London
 • Eğilmez, Mahfi ve Ercan Kumcu (2003), Ekonomi Politikası, Om Yayınevi, İstanbul.
 • Eğilmez, Mahfi (2007), Hazine, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Ellison, Anthony P. (2002), Entrepreneurs and the Transformation of the Global Economy, Edward Elgar Publising Limited, Massachussets
 • Farham, David and Malcolm Mc Vicar (1982), Public Administration in United Kingdom An Introduction, Cassel Ltd, London.
 • Gladden, E.N. (1961), British Public Service Administration, London Staples Press, London
 • Gladden, E.N. (1972), Central Government Administration, London Staples Press, London.
 • Greenwood, John (2002), New Public Administration in Britain, Routledge, London
 • Güler, Birgül Ayman vd (2009), Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri, İmge Yayınları, Ankara.
 • HM Treasury (2010), www.hm-treasury.gov.uk (Erişim Tarihi: 10.05.2010).
 • Kay, Diana and Robert Miles (1992), Refugees or Migrant Workers? European Volunteer Workers in Britain 1946-1951, Routledge, London.
 • Kumcu, Ercan (2002), İstikrar Arayışları, Doğan Kitap, İstanbul
 • Patterson, David T. and Denis Derbyshire (1979), An Introduction to Public Administration: People, Politics and Power, Mc Graw Hill Book Company, New York
 • Peden, G.C. (2000), The Treasury and British Public Policy 1906-1959, Oxford University Press, Oxford.
 • Popham, G.T. (1969), Government in Britain, Pergamon Pres, New York
 • Roseveare, Henry (1969), The Treasury, Columbia University Press, New York
 • Seyidoğlu, Halil (1992), Ekonomik Terimler Ansiklopedik Sözlük, Güzem Yayınları, Ankara.
 • Stout, Hiram Miller (1953), British Government, Oxford University Press, London.
 • Tuna, Yusuf (2010), Ekonomik İstikrar, Kamu Harcamaları ve Kriz
 • http://www.ekodialog.com/Makaleler/ekonomik_istikrar_kamu_harcamalari _kriz.html (Erişim Tarihi: 10.05.2010).
 • Uzun, Şentürk (2003), Büyük Britanya Yönetim Sistemi, 21. Yüzyılda Yönetim, Türk İdari Araştırmaları Vakfı Yayınları, Yayın No: 2, Ankara
 • Watts, Duncan (2006), British Government and Politics: A Comparative Guide, Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Wilson, M.G. (1957), The Organization of British Central Government 1914- 1956, Ruskinhouse/George Allen&Unwin Ltd., London.
 • Witman, Shepherd L. and John J. Wuest (1963), Comparative Government Visualized, Littlefield Adams & Co, New York.
 • Wolff, Gerard (1960), La Trésorerie Britannique, Paris Librairie Generale De Droit e de Jurisprudence, Paris.
 • Wright, Maurice (1969), Treasury Control of the Civil Service 1854-1874 Clarendon Press, Oxford, London.
Toplam 31 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Kadir Yücel Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2010
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Sayı: 78

Kaynak Göster

APA Yücel, K. (2010). İNGİLTERE’DE HAZİNE KONTROLÜ VE EKONOMİNİN KOORDİNASYONU. Sayıştay Dergisi(78), 59-80.