PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

INTOSAI Yirminci Genel Kurul Toplantısı ve Johannesburg Kararları

Yıl 2010, Sayı 79, 159 - 166, 01.12.2010

Öz

Bu çalışma, INTOSAI 20. Genel Kurul Toplantısı süresince elde edilen bilgi ve dokümanlar ile INTOSAI resmi süreli yayın organı olan “International Journal of Government Auditing” adlı derginin Ocak 2011 sayısında yer alan haberlerden yararlanılarak hazırlanmıştır. 2. Yüksek Denetim Kurumları Uluslararası Standartları ISSAI Çerçevesinin Uygulanması Mesleki Standartlar Komitesi ve Bilgi Paylaşımı Komitesi himayesinde geliştirilen Yüksek Denetim Kurumları Uluslararası Standartları ISSAI , Johannesburg’da gerçekleştirilen Kongre’de kabul edildi. Başkanlığını Danimarka Sayıştay Başkanı Henrik Otbo’nun yaptığı Mesleki Standartlar Komitesi, son üç yılda bünyesinde yer alan altı alt-komite ile çalışmalarını mali denetim, performans denetimi, uygunluk denetimi, iç kontrol standartları, muhasebe ve raporlama, saydamlık ve hesap verme sorumluluğu ile denetimde kalite kontrolü alanlarında standartların oluşturulması üzerinde yoğunlaştırdı. Komitenin söz konusu alanlarda yaptığı çalışmalar, ISSAI çerçevesinin kabul edildiği 2007 yılından bu yana yoğunluk kazanmıştır. Bu çabanın bir sonucu olarak toplamda 35 adet ISSAI ve 2 adet İyi Yönetişim Rehberi değerlendirilmek üzere Kongre’ye sunulmuş ve Kongre tarafından onaylanmıştır. Standartların geliştirilmesi sürecinde ayrıca, INTOSAI toplumu içerisinde, bu standartların geliştirilmesi, revize edilmesi veya kaldırılması için ortak, evrensel ve saydam bir sürecin oluşturulmasına yönelik bir ihtiyaç gündeme gelmiştir. Kasım 2009’da gerçekleştirilen INTOSAI Yönetim Kurulu toplantısında, Mesleki Standartlar Komitesinden bu sürecin tanımlanması istenmiştir. Komitenin bu talep üzerine geliştirdiği ve “INTOSAI Due Process” olarak adlandırılan; standartların ve iyi yönetişim rehberlerinin geliştirilmesi, revize edilmesi veya kaldırılmasını düzenleyen sürece ilişkin doküman, Kongre’de kabul edildi. Böylece INTOSAI üyeleri, kamu sektörü denetimine ilişkin son derece değerli, güncel ve kapsamlı bir dizi uluslararası standartlara, rehberlere ve iyi uygulama dokümanlarına sahip olmuştur. XX. INCOSAI’de ISSAI çerçevesinin uygulamaya konulmasının oldukça zorlu bir görev olduğu ifade edilmiş ve bu alanda çeşitli faaliyetlerin gerçekleştirileceği belirtilmiştir

JOHANNESBURG KARARLARI

Yıl 2010, Sayı 79, 159 - 166, 01.12.2010

Öz

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Articles
Yazarlar

Seher Özer ÜTÜK Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2010
Yayınlandığı Sayı Yıl 2010, Cilt , Sayı 79

Kaynak Göster

APA Ütük, S. Ö. (2010). INTOSAI Yirminci Genel Kurul Toplantısı ve Johannesburg Kararları . Sayıştay Dergisi , (79) , 159-166 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sayistay/issue/61534/919061