BibTex RIS Kaynak Göster

Kamu İdarelerinin Borçlu Taraf Olarak Yer Aldığı Sözleşmelerde Alacağın Temliki

Yıl 2011, Sayı: 80, 3 - 32, 01.03.2011

Öz

Kamu idareleri, mal ve hizmet alımları ya da yapım işleri dolayısıyla gerçek ya da tüzel kişilerle sözleşme yapmakta ve borçlu sıfatı ile ödeme yükümlülüğü altına girmektedirler. Alacağın temliki, alacaklının tasarrufi bir işlemi olup sözleşmede aksi belirtilmedikçe, borçlunun, başka bir deyişle idarenin rızasına bağlı değildir. Bu sebeple, alacağın temliki ile karşı karşıya kalan bir idare, alacağı devralan üçüncü kişiye karşı borçlu haline gelir. Uygulamada, kamu idareleri ile yükleniciler arasında çeşitli anlaşmazlıkların ortaya çıkmamasını sağlamak ve alacağın temliki kurumunun suiistimalini önleyerek kamu yararını koruyabilmek amacıyla, idare ile asıl alacaklı arasında yapılan ilk sözleşmede temliki sınırlayan veya yasaklayan bazı maddelerin konulması elzem görünmektedir

Kaynakça

 • Acar, Faruk (2003), Alacaklılar Arası Teselsül, Seçkin Yayınevi, Ankara.
 • Aral, Fahrettin (1992), “Topyekün Temlik”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 42, S: 1-4.
 • Dayınlarlı, Kemal (2000), Borçlar Kanunu’na Göre Alacağın Temliki, Dayınlarlı Yayınları, Ankara.
 • Engin, Baki İlkay (2002), Alacağı Temlik Edenin Garanti Sorumluluğu, Seçkin Yayınevi, Ankara.
 • Eren, Fikret (2001), Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Kardeş, Selahattin (2004), Ansiklopedik Hazine Malları Sözlüğü, TC Maliye Bakanlığı Yayını, Ankara.
 • Şahiniz, C. Salih (2006), “Alacağın Temlikinde Sözleşme ile Kararlaştırılan Temlik Sınırlama ve Yasakları”, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 10, S: 3-4.
 • Türk Dil Kurumu, Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük
 • Uygur, Turgut (2003), Borçlar Hukuku Sorumluluk ve Tazminat Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara.

ASSIGNMENT OF RECEIVABLES IN THE CONTEXT OF CONTRACTS WITH PUBLIC ENTITIES AS THE DEBTOR

Yıl 2011, Sayı: 80, 3 - 32, 01.03.2011

Öz

Public entities sign contracts with real and legal persons for purchases of goods and services, or construction works; and incur liabilities as debtor. Unless otherwise is stated in the contract, assignment of receivables is under the discretion of the debtee, not of the debtor, namely, the public entity. Therefore, an entity faced with an assignment of receivables becomes indebted to the third party that takes over the receivables. In practice, adding certain clauses that limit or prohibit assignment to the initial contract signed between the entity and the debtee is considered as necessary in order to avert conflicts between the entity and the contractor and to protect the public interest by preventing abuse of the assignment of receivables concept

Kaynakça

 • Acar, Faruk (2003), Alacaklılar Arası Teselsül, Seçkin Yayınevi, Ankara.
 • Aral, Fahrettin (1992), “Topyekün Temlik”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 42, S: 1-4.
 • Dayınlarlı, Kemal (2000), Borçlar Kanunu’na Göre Alacağın Temliki, Dayınlarlı Yayınları, Ankara.
 • Engin, Baki İlkay (2002), Alacağı Temlik Edenin Garanti Sorumluluğu, Seçkin Yayınevi, Ankara.
 • Eren, Fikret (2001), Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Kardeş, Selahattin (2004), Ansiklopedik Hazine Malları Sözlüğü, TC Maliye Bakanlığı Yayını, Ankara.
 • Şahiniz, C. Salih (2006), “Alacağın Temlikinde Sözleşme ile Kararlaştırılan Temlik Sınırlama ve Yasakları”, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 10, S: 3-4.
 • Türk Dil Kurumu, Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük
 • Uygur, Turgut (2003), Borçlar Hukuku Sorumluluk ve Tazminat Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Mükremin UZUN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2011
Yayımlandığı Sayı Yıl 2011 Sayı: 80

Kaynak Göster

APA UZUN, M. (2011). Kamu İdarelerinin Borçlu Taraf Olarak Yer Aldığı Sözleşmelerde Alacağın Temliki. Sayıştay Dergisi(80), 3-32.