PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

KAMU MALLARI TEORİSİ AÇISINDAN DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFUNDAKİ YERLER

Yıl 2011, Sayı 83, 57 - 68, 01.12.2011

Öz

Devletin bir kısım mallarını belirtmek için kullanılan devletin hüküm ve tasarrufundaki yerler ifadesi, anlam ve içerik bakımından izaha muhtaç bulunmaktadır. Başta Anayasa olmak üzere Türk hukukunda birçok kanunda bu ifade yer almasına rağmen, açık bir tanımının bulunmaması, uygulamada karmaşaya ve belirsizliklere yol açmaktadır. Dolayısıyla bu alandaki karmaşa ve belirsizliklerin ortadan kaldırılması ve uygulamanın sağlıklı bir çerçeveye kavuşturulması için mevzuatımızdaki sorunların giderilmesi önem taşımaktadır

Kaynakça

 • Akdoğan, Abdurrahman, Sadık Kırbaş ve Saygın Eyüpgiller (1986), Açıklamalı Maliye ve Vergi Terimleri Sözlüğü, Birlik Yayını, No: 3/1, Ankara.
 • Aksay, Behlül (1992), “Kamu Malları” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Aydınlı, Bekir (1992), Türk Hukukunda Kamu Malları, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara.
 • Duran, Lütfi (1986 ), “Kamusal Malların Ölçütü” Amme İdaresi Dergisi, Sayı :3, Ankara.
 • Giritli, İsmet ve Bilgen, Pertev (1979) İdare Hukuku Dersleri, İstanbul.
 • Gözler, Kemal (2002), İdare Hukuku Dersleri, Ekin Kitabevi, Kırklareli.
 • Gülan, Aydın (1999), Kamu Mallarından Yararlanma Usullerinin Tabi Olduğu Hukuki Rejim, Alfa Yayını, İstanbul.
 • Kardeş, Salahaddin (2004), Ansiklopedik Hazine Malları Sözlüğü, Maliye Bakanlığı, APK Kurulu Yayını, No: 2004/364,Ankara.
 • Kırbaş, Sadık (1985), Devlet Malları, Birlik Yayınevi, Ankara.
 • Söyler, İlhami (2005), Devlet Mallarının Kamu Finansmanı Açısından Değerlendirilmesi, Maliye Bakanlığı, APK Kurulu Yayını, No:2005/368, Ankara.
 • Söyler, İlhami (2007), ”Hava Kamu Malı mıdır?” İdare Hukuku ve Mali Hukuk Açısından Normatif Bir Yaklaşım, Mali Hukuk Dergisi, Sayı; 127 (Ocak, Şubat).

PLACES UNDER THE SOVEREIGNTY AND DISPOSAL OF THE STATE IN TERMS OF PUBLIC PROPERTY THEORY

Yıl 2011, Sayı 83, 57 - 68, 01.12.2011

Öz

The expression “places under the sovereignty and disposal of the State”, which is used to define certain properties owned by the State, needs to be explained in terms of its meaning and coverage. In the Turkish law, the expression is included in many laws, particularly in the Constitution. However, it has no clear definition, which leads to confusions and ambiguities in the implementation. Therefore, in order to eradicate such confusions and ambiguities and to introduce a sound framework to the implementation, it is essential that the problems in our legislation are resolved

Kaynakça

 • Akdoğan, Abdurrahman, Sadık Kırbaş ve Saygın Eyüpgiller (1986), Açıklamalı Maliye ve Vergi Terimleri Sözlüğü, Birlik Yayını, No: 3/1, Ankara.
 • Aksay, Behlül (1992), “Kamu Malları” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Aydınlı, Bekir (1992), Türk Hukukunda Kamu Malları, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara.
 • Duran, Lütfi (1986 ), “Kamusal Malların Ölçütü” Amme İdaresi Dergisi, Sayı :3, Ankara.
 • Giritli, İsmet ve Bilgen, Pertev (1979) İdare Hukuku Dersleri, İstanbul.
 • Gözler, Kemal (2002), İdare Hukuku Dersleri, Ekin Kitabevi, Kırklareli.
 • Gülan, Aydın (1999), Kamu Mallarından Yararlanma Usullerinin Tabi Olduğu Hukuki Rejim, Alfa Yayını, İstanbul.
 • Kardeş, Salahaddin (2004), Ansiklopedik Hazine Malları Sözlüğü, Maliye Bakanlığı, APK Kurulu Yayını, No: 2004/364,Ankara.
 • Kırbaş, Sadık (1985), Devlet Malları, Birlik Yayınevi, Ankara.
 • Söyler, İlhami (2005), Devlet Mallarının Kamu Finansmanı Açısından Değerlendirilmesi, Maliye Bakanlığı, APK Kurulu Yayını, No:2005/368, Ankara.
 • Söyler, İlhami (2007), ”Hava Kamu Malı mıdır?” İdare Hukuku ve Mali Hukuk Açısından Normatif Bir Yaklaşım, Mali Hukuk Dergisi, Sayı; 127 (Ocak, Şubat).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

İlhami SÖYLER Bu kişi benim
Sayıştay Savcısı

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2011
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt , Sayı 83

Kaynak Göster

APA Söyler, İ. (2011). KAMU MALLARI TEORİSİ AÇISINDAN DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFUNDAKİ YERLER . Sayıştay Dergisi , (83) , 57-68 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sayistay/issue/61538/919073