İnceleme Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

GREEN BONDS AS A NEW BORROWING INSTRUMENT: FINDINGS ON GLOBAL MARKETS AND RECENT SITUATION IN TURKEY

Yıl 2022, Sayı: 125, 311 - 341, 05.08.2022
https://doi.org/10.52836/sayistay.1126816

Öz

Recently, within the scope of sustainability; ‘green borrowing instruments’ and especially green bonds which emerged to finance projects developed to mitigate the harmful effects of climate change, have rapidly become widespread. In this study, the functioning and basic features of “green bonds”, which constitute the largest share in this market are analyzed. Some of the data collected globally so far is used to evaluate the development of green bond markets in the world and in Turkey. Also green bonds are compared with traditional bonds and some inferences are made regarding green public debt securities for Turkey. Considering the existing magnitude and significance of the amount of projects financed this way; it can be inferred that green bond market will continue to play an important role and expand further in the near future.

Kaynakça

 • Climate Bonds Initiative (2021). How to Issue Green Bonds, Social Bonds and Sustainability Bonds, https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/62360f48-af20-485c-882daa190051e1a6/Issue+bonds+-+Guide+English.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nAiPeP1
 • Climate Bonds Initiative (2022). Sustainable Debt Market Summary Q1 2022, https://www.climatebonds.net/files/reports/cbi_susdebtsum_q12022_01e.pdf, Erişim 31.05.2022
 • Dembele, F., Schwarz R. ve Horrocks, P. (2021). Scaling up Green, Social, Sustainability and Sustainability-linked Bond Issuances in Developing Countries. https://www.oecd.org/ officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DCD(2021)20&docLanguage=En
 • Deutsche Börse Group (2022). ESG Visibility Hub. https://www.deutsche-boerse.com/dbgen/products-services/esg-product-hub, Erişim: 03.04.2022.
 • Diab, A. (2021) “Green bonds heat up while emerging markets set for debuts” Bloomberg Intelligence Research and Analysis https://www.bloomberg.com/
 • Environmental Finance (2021). ESG ratings face regulatory ramp-up; https://www.environmental-finance.com/content/analysis/esg-data-and-ratings-faceregulatory-ramp-up.html, Erişim: 20.05.2022
 • Fatica, S. Panzica R. ve Rancan, M. (2021). The pricing of green bonds: Are financial institutions special? Journal of Financial Stability, 54 ©, 3-15.
 • Harrison, C. ve Muething, L. (2021); Sustainable Debt Global State of The Market,Climate Bonds Initiative, https://www.climatebonds.net/files/reports/cbi_sd_sotm_2020_04d.pdf
 • Harrison, C., MacGeoch, M. ve Michetti, C. (2021). Sustainable Debt, Global State of the Market, Climate Bonds Initiative, https://www.greenfinanceplatform.org/sites/default/files/downloads/resource/cbi_global_sotm_2021_02f.pdf
 • ICMA (2021a). Green Bond Principles Voluntary Process Guidelines for Issuing Green Bonds. International Capital Markets Association. https://www.icmagroup.org/Erişim: 29.04.2022.
 • ICMA (2021b). Bond Market Size. International Capital Markets Association.
 • Kinnersley, S. (2019). Liquidity in the Green Bond Market. Affirmative Investment Management. https://affirmativeim.com/. Erişim: 12.03.2022
 • OECD (2022). OECD Sovereign Borrowing Outlook 2022. OECD Publishing, Paris.
 • Quinson, T. (2021). Banks Are Really Cashing In on ESG Bonds. https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-29/banks-are-really-cashing-in-on-esg-bond-underwritinggreen-insight#:~:text=The%20industry%20as%20a%20whole,debt%20for%20fossil%20fuel%20companies. Erişim: 21.03.2022.
 • World Bank (2015). What Are Green Bonds. The World Bank Treasury.
 • World Bank (2019). Green Bond Impact Report 2019. The World Bank Treasury.

YENİ BİR BORÇ ENSTRUMANI OLARAK YEŞİL TAHVİLLER: GLOBAL PİYASALAR VE TÜRKİYE’DEKİ MEVCUT DURUM ÜZERİNE TESPİTLER

Yıl 2022, Sayı: 125, 311 - 341, 05.08.2022
https://doi.org/10.52836/sayistay.1126816

Öz

Sürdürülebilirlik kapsamında, iklim değişiminin zararlı etkilerine karşı geliştirilen projelerin finansmanı amacıyla kullanılan sürdürülebilirlik tahvilleri ve özellikle yeşil tahviller son dönemde hızla yaygınlaşmaktadır. Bu çalışmada, “yeşil tahviller”in, dünyadaki ve Türkiye’deki işleyişi ve temel özellikleri incelenmiş ve bugüne kadar bu konuda oluşturulmuş verilerin bir kısmı analiz edilerek; yeşil tahvil piyasalarının dünyada ve Türkiye’deki gelişimi ve mevcut durumu üzerine değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışmada ayrıca, yeşil tahvillerin geleneksel tahvillerle karşılaştırması yapılmış ve Türkiye için yeşil kamu borçlanma senetlerine ilişkin saptamalarda bulunulmuştur. Mevcut durumda, miktarların büyüklüğü ve finansmanın uluslararası boyutta önemi dikkate alındığında, sürdürülebilirlik tahvilleri içerisinde yeşil tahvil piyasasının gelecekte de önemli bir fonksiyonu yerine getirmeye devam edeceği ve daha da büyüyeceği öngörülmektedir

Kaynakça

 • Climate Bonds Initiative (2021). How to Issue Green Bonds, Social Bonds and Sustainability Bonds, https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/62360f48-af20-485c-882daa190051e1a6/Issue+bonds+-+Guide+English.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nAiPeP1
 • Climate Bonds Initiative (2022). Sustainable Debt Market Summary Q1 2022, https://www.climatebonds.net/files/reports/cbi_susdebtsum_q12022_01e.pdf, Erişim 31.05.2022
 • Dembele, F., Schwarz R. ve Horrocks, P. (2021). Scaling up Green, Social, Sustainability and Sustainability-linked Bond Issuances in Developing Countries. https://www.oecd.org/ officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DCD(2021)20&docLanguage=En
 • Deutsche Börse Group (2022). ESG Visibility Hub. https://www.deutsche-boerse.com/dbgen/products-services/esg-product-hub, Erişim: 03.04.2022.
 • Diab, A. (2021) “Green bonds heat up while emerging markets set for debuts” Bloomberg Intelligence Research and Analysis https://www.bloomberg.com/
 • Environmental Finance (2021). ESG ratings face regulatory ramp-up; https://www.environmental-finance.com/content/analysis/esg-data-and-ratings-faceregulatory-ramp-up.html, Erişim: 20.05.2022
 • Fatica, S. Panzica R. ve Rancan, M. (2021). The pricing of green bonds: Are financial institutions special? Journal of Financial Stability, 54 ©, 3-15.
 • Harrison, C. ve Muething, L. (2021); Sustainable Debt Global State of The Market,Climate Bonds Initiative, https://www.climatebonds.net/files/reports/cbi_sd_sotm_2020_04d.pdf
 • Harrison, C., MacGeoch, M. ve Michetti, C. (2021). Sustainable Debt, Global State of the Market, Climate Bonds Initiative, https://www.greenfinanceplatform.org/sites/default/files/downloads/resource/cbi_global_sotm_2021_02f.pdf
 • ICMA (2021a). Green Bond Principles Voluntary Process Guidelines for Issuing Green Bonds. International Capital Markets Association. https://www.icmagroup.org/Erişim: 29.04.2022.
 • ICMA (2021b). Bond Market Size. International Capital Markets Association.
 • Kinnersley, S. (2019). Liquidity in the Green Bond Market. Affirmative Investment Management. https://affirmativeim.com/. Erişim: 12.03.2022
 • OECD (2022). OECD Sovereign Borrowing Outlook 2022. OECD Publishing, Paris.
 • Quinson, T. (2021). Banks Are Really Cashing In on ESG Bonds. https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-29/banks-are-really-cashing-in-on-esg-bond-underwritinggreen-insight#:~:text=The%20industry%20as%20a%20whole,debt%20for%20fossil%20fuel%20companies. Erişim: 21.03.2022.
 • World Bank (2015). What Are Green Bonds. The World Bank Treasury.
 • World Bank (2019). Green Bond Impact Report 2019. The World Bank Treasury.
Toplam 16 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Ekonomi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Nilüfer Turan

Yayımlanma Tarihi 5 Ağustos 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Sayı: 125

Kaynak Göster

APA Turan, N. (2022). YENİ BİR BORÇ ENSTRUMANI OLARAK YEŞİL TAHVİLLER: GLOBAL PİYASALAR VE TÜRKİYE’DEKİ MEVCUT DURUM ÜZERİNE TESPİTLER. Sayıştay Dergisi, 33(125), 311-341. https://doi.org/10.52836/sayistay.1126816