Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARININ DENETİMİ VE INTOSAI REHBERLİĞİ

Yıl 2022, Cilt 33, Sayı 126, 501 - 516, 21.10.2022
https://doi.org/10.52836/sayistay.1207013

Öz

Dünyada hemen her alanda yaşanan hızlı ve kapsamlı değişimlerin evrendeki doğal dengenin bozulmasına ve kalıcı tahribatlara yol açması, gezegenimizin geleceğine dair derin endişelere kaynaklık etmektedir. Bu durum gezegenimizi tehdit eden çevresel sorunlara çözüm üretilmesi çabalarını yoğunlaştırmaktadır. 2015 yılında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesinde kabul edilen Gündem 2030, çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması çabalarına en kapsamlı ve yaygın kabul gören stratejik bir eylem çerçevesi sunması açısından önemli bir dönüm noktası olmuştur. Gündem 2030 kapsamında, 2030 yılına kadar ulaşılması gereken 17 amaç, 169 hedef ve 232 gösterge taahhüdünü içeren Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA’lar), tüm kişi, kurum ve kesimler için kapsamlı bir yükümlülükler çerçevesi ortaya koymaktadır. SKA’lar, gezegenimizin korunması, her alanda sürdürülebilirliğin sağlanması ve barış ve refah içinde bir yaşamın güvence altına alınmasına yönelik evrensel bir eylem çağrısı olarak nitelendirilebilir. Bu taahhütlerin uygulamadaki başarısını değerlendirmek ve hesap verebilirliğini sağlamak için de denetim önemli bir araç haline gelmektedir. Bu gerçekten hareketle Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Örgütü (INTOSAI), bağlı uzman kuruluşları ve bölgesel teşkilatları aracılığıyla yoğun bir şekilde SKA’ların desteklenmesi, uygulanması ve izlenmesine yönelik denetimlere odaklanmıştır. Kuruluş misyonu gereği YDK’lara denetimleri için rehberler geliştiren INTOSAI’nin ve INTOSAI WGEA’nın, görece yeni ve önemli bir alan olan SKA denetimlerine ilişkin yürüttüğü araştırmalar, yayımladığı rehberler ve rehber niteliğindeki belgeler, YDK’ların küresel gündemi yakalayarak vatandaşların hayatına değer katma potansiyellerini güçlendirmede önemli bir işleve sahiptir.

Kaynakça

 • ACCA (2020). Auditing the SDGs: Progress to 2030. Association of Chartered Certified Accountants.
 • Akar, H. ve Giray, F. (2021). Sübvansiyonlara Farklı Bir Bakış: Çevreye Zararlı Sübvansiyonlar ve Sektörel Uygulamaları. Sayıştay Dergisi, 32 (121), 65-97.
 • ECA (2020). Public auditors from around the world working together for a common sustainable future — the INTOSAI Working Group on Environmental Auditing. ECA Journal, 2020/2.
 • Geyer, R.; Jambeck, J.R.; Law, K.L. (2017). Production, Use, and Fate of All Plastics Ever Made. Science Advances, 3, e1700782.
 • Hanbay Kahriman, E. (2020). Küresel İklim Değişikliğinin Olumlu ve Olumsuz Dışsallıkları Üzerine Bir Değerlendirme, Sayıştay Dergisi, 33 (118), 101-131.
 • IDI (2022a). IDI’s SDGs Audit Model (ISAM). INTOSAI Development Initiative, https://www.idi.no/work-streams/relevant-sais/auditing-sdgs/audit-sdgs-implementation/isam.Erişim: 19.09.2022.
 • IDI (2022b). Auditing the SDGs. INTOSAI Development Initiative, https://www.idi.no/workstreams/relevant-sais/auditing-sdgs. Erişim: 19.09.2022.
 • DI (2022c). Performance Audit of Preparedness for Implementation of the Sustainable Development Goals. INTOSAI Development Initiative, https://www.idi.no/ work-streams/relevant-sais/auditing-sdgs/sdgs-preparedness-audit. Erişim:19.09.2022.
 • IDI (2019). Are Nations Prepared for Implementation of the Agenda 2030?. INTOSAI Development Initiative.
 • INTOSAI (2022), Sustainable Development Goals – SDGs, https://www.intosai.org/focusareas/intosai-un-sdgs/sais-a-regions, Erişim: 17.09.2022.
 • INTOSAI (2017). Strategic Plan 2017-2022. International Organisation of Supreme Audit Institutions, https://www.intosai.org/fileadmin/downloads/about_us/Overview/ EN_INTOSAI_Strategic_Plan_2017_22.pdf. Erişim: 22.09.2022.
 • Kumar, R.; Verma, A.; Shome, A.; Sinha, R.; Sinha, S.; Kumar Jha, P.; Kumar, R.; Kumar, P.;Shubham; Das, S.; Sharma, P. ve Prasad, P.V. (2021). Impacts of Plastic Pollution on Ecosystem Services, Sustainable Development Goals, and Need to Focus on Circular Economy and Policy Interventions. Sustainability, 13, 1-40.
 • Milionis, N.; Kose, H.O. ve Tartaggia, M. (2021). The European Union and Climate Change: An Auditor’s Perspective. TCA Journal/Sayıştay Dergisi, 32(122), 9-35
 • Sapmaz Veral, E. (2022). Yeşil Yıkama ile Mücadele: Avrupa Birliği’nde Yeşil İddialarınDoğrulanması Girişimi, 33(124), 101-129.
 • Turan, N. (2022). Yeni Bir Borç Enstrumanı Olarak Yeşil Tahviller: Global Piyasalar ve Türkiye’deki Mevcut Durum Üzerine Tespitler. Sayıştay Dergisi, 33(125), 311-341.
 • UN (2022). The Sustainable Development Goals Report 2022. United Nations.
 • UN DESA (2021). Sustainable Development: History, United Nations Department of Economic and Social Affairs, https://sdgs.un.org/goals, Erişim: 18.09.2022.
 • Walker, T.R. (2021). (Micro)plastics and the UN Sustainable Development Goals. Current Opinion Green Sustainability Chemistry, 30, 1-9.
 • WEF (2016). The New Plastics Economy: Rethinking the Future of Plastics. World Economic Forum. Geneva, Switzerland.
 • WGEA (2022a). Auditing Plastic Waste: Research and Audit Benchmarks for Supreme Audit Institutions. INTOSAI Working Group on Environmental Auditing.
 • WGEA (2022b). Enhancing Understanding of the Environmental Sustainable Development Goals (SDGs): Summary of INTOSAI WGEA Work on Plastic Waste, Climate Finance, and Sustainable Transport. INTOSAI Working Group on Environmental Auditing.
 • WGEA (2022c). Auditing Climate Finance: Research and Audit Criteria for Supreme Audit Institutions. INTOSAI Working Group on Environmental Auditing.
 • WGEA (2022d). Auditing Sustainable Transport: Guidance for Supreme Audit Institutions. INTOSAI. Working Group on Environmental Auditing.
 • WGEA (2022e). Auditing Sustainable Development Goals: Policy Coherence and Multistakeholder Engagement. Working Group on Environmental Auditing.
 • WGEA (2019). Environmental Audit and the Sustainable Development Goals: Discussion Paper. INTOSAI Working Group on Environmental Auditing.
 • Zaralı, Ferişte (2021). Sayıştaylar Tarafından Yürütülen BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına İlişkin Denetimler. Sayıştay Dergisi, 32(123), 175-184.

AUDIT OF ENVIRONMENTAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) AND INTOSAI GUIDANCE

Yıl 2022, Cilt 33, Sayı 126, 501 - 516, 21.10.2022
https://doi.org/10.52836/sayistay.1207013

Öz

Kaynakça

 • ACCA (2020). Auditing the SDGs: Progress to 2030. Association of Chartered Certified Accountants.
 • Akar, H. ve Giray, F. (2021). Sübvansiyonlara Farklı Bir Bakış: Çevreye Zararlı Sübvansiyonlar ve Sektörel Uygulamaları. Sayıştay Dergisi, 32 (121), 65-97.
 • ECA (2020). Public auditors from around the world working together for a common sustainable future — the INTOSAI Working Group on Environmental Auditing. ECA Journal, 2020/2.
 • Geyer, R.; Jambeck, J.R.; Law, K.L. (2017). Production, Use, and Fate of All Plastics Ever Made. Science Advances, 3, e1700782.
 • Hanbay Kahriman, E. (2020). Küresel İklim Değişikliğinin Olumlu ve Olumsuz Dışsallıkları Üzerine Bir Değerlendirme, Sayıştay Dergisi, 33 (118), 101-131.
 • IDI (2022a). IDI’s SDGs Audit Model (ISAM). INTOSAI Development Initiative, https://www.idi.no/work-streams/relevant-sais/auditing-sdgs/audit-sdgs-implementation/isam.Erişim: 19.09.2022.
 • IDI (2022b). Auditing the SDGs. INTOSAI Development Initiative, https://www.idi.no/workstreams/relevant-sais/auditing-sdgs. Erişim: 19.09.2022.
 • DI (2022c). Performance Audit of Preparedness for Implementation of the Sustainable Development Goals. INTOSAI Development Initiative, https://www.idi.no/ work-streams/relevant-sais/auditing-sdgs/sdgs-preparedness-audit. Erişim:19.09.2022.
 • IDI (2019). Are Nations Prepared for Implementation of the Agenda 2030?. INTOSAI Development Initiative.
 • INTOSAI (2022), Sustainable Development Goals – SDGs, https://www.intosai.org/focusareas/intosai-un-sdgs/sais-a-regions, Erişim: 17.09.2022.
 • INTOSAI (2017). Strategic Plan 2017-2022. International Organisation of Supreme Audit Institutions, https://www.intosai.org/fileadmin/downloads/about_us/Overview/ EN_INTOSAI_Strategic_Plan_2017_22.pdf. Erişim: 22.09.2022.
 • Kumar, R.; Verma, A.; Shome, A.; Sinha, R.; Sinha, S.; Kumar Jha, P.; Kumar, R.; Kumar, P.;Shubham; Das, S.; Sharma, P. ve Prasad, P.V. (2021). Impacts of Plastic Pollution on Ecosystem Services, Sustainable Development Goals, and Need to Focus on Circular Economy and Policy Interventions. Sustainability, 13, 1-40.
 • Milionis, N.; Kose, H.O. ve Tartaggia, M. (2021). The European Union and Climate Change: An Auditor’s Perspective. TCA Journal/Sayıştay Dergisi, 32(122), 9-35
 • Sapmaz Veral, E. (2022). Yeşil Yıkama ile Mücadele: Avrupa Birliği’nde Yeşil İddialarınDoğrulanması Girişimi, 33(124), 101-129.
 • Turan, N. (2022). Yeni Bir Borç Enstrumanı Olarak Yeşil Tahviller: Global Piyasalar ve Türkiye’deki Mevcut Durum Üzerine Tespitler. Sayıştay Dergisi, 33(125), 311-341.
 • UN (2022). The Sustainable Development Goals Report 2022. United Nations.
 • UN DESA (2021). Sustainable Development: History, United Nations Department of Economic and Social Affairs, https://sdgs.un.org/goals, Erişim: 18.09.2022.
 • Walker, T.R. (2021). (Micro)plastics and the UN Sustainable Development Goals. Current Opinion Green Sustainability Chemistry, 30, 1-9.
 • WEF (2016). The New Plastics Economy: Rethinking the Future of Plastics. World Economic Forum. Geneva, Switzerland.
 • WGEA (2022a). Auditing Plastic Waste: Research and Audit Benchmarks for Supreme Audit Institutions. INTOSAI Working Group on Environmental Auditing.
 • WGEA (2022b). Enhancing Understanding of the Environmental Sustainable Development Goals (SDGs): Summary of INTOSAI WGEA Work on Plastic Waste, Climate Finance, and Sustainable Transport. INTOSAI Working Group on Environmental Auditing.
 • WGEA (2022c). Auditing Climate Finance: Research and Audit Criteria for Supreme Audit Institutions. INTOSAI Working Group on Environmental Auditing.
 • WGEA (2022d). Auditing Sustainable Transport: Guidance for Supreme Audit Institutions. INTOSAI. Working Group on Environmental Auditing.
 • WGEA (2022e). Auditing Sustainable Development Goals: Policy Coherence and Multistakeholder Engagement. Working Group on Environmental Auditing.
 • WGEA (2019). Environmental Audit and the Sustainable Development Goals: Discussion Paper. INTOSAI Working Group on Environmental Auditing.
 • Zaralı, Ferişte (2021). Sayıştaylar Tarafından Yürütülen BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına İlişkin Denetimler. Sayıştay Dergisi, 32(123), 175-184.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kamu Yönetimi
Yayınlanma Tarihi güz
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Hacı Ömer KÖSE Bu kişi benim
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0003-3528-8596
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 21 Ekim 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 33, Sayı 126

Kaynak Göster

APA Köse, H. Ö. (2022). ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARININ DENETİMİ VE INTOSAI REHBERLİĞİ . Sayıştay Dergisi , 33 (126) , 501-516 . DOI: 10.52836/sayistay.1207013