PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

SAI20 OLUŞUMU VE İLK ZİRVESİ

Yıl 2022, Cilt 33, Sayı 126, 517 - 524, 21.10.2022
https://doi.org/10.52836/sayistay.1207018

Öz

G20 platformunun dönem başkanlığını, 1 Aralık 2021 tarihi itibariyle Endonezya yürütmektedir. Endonezya’nın dönem başkanlığı sürecinde, Endonezya Sayıştayı’nın girişimleri ile, G20 tarafından belirlenen hedeflere erişilmesinde üye ülke Yüksek Denetim Kurumları (YDK) tarafından da aktif rol üstlenilmesi amacıyla SAI20 (Supreme Audit Institutions 20 - Yüksek Denetim Kurumları 20), yüksek denetim dünyasının yeni bir platformu olarak hayata geçirilmiştir. G20 ülkelerinin YDK’ları tarafından, Covid-19 pandemisi nedeniyle küresel düzeyde var olan krizin etkileri ile baş edebilmek, pandemi döneminde kamu fonlarının yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirlik için artan ihtiyaca ve taleplere cevap verebilmek (SAI20, 2022a), SAI20’nin oluşturulmasındaki temel motivasyon olmuştur.

Kaynakça

 • BPK (2022). SAI20 Indonesia 2022 “Recover Together, Recover Stronger Through the Role of SAI in the Framework of Leading Post-Covid19 Governance and Achieving SDGs Target”. https://bali.bpk.go.id/wp-content/uploads/2022/08/Flyer-SAI20. pdf. Erişim: 09.09.2022
 • Council of Europe (2022). UN Agenda 2030 https://www.coe.int/en/web/programmes/un2030-agenda. Erişim: 17.09.2022.
 • G20 (2021). Recover Together, Recover Stronger: Priority Issues, https://www.g20.org/g20-presidency-of-indonesia/, Erişim: 29.09.2022.
 • INTOSAI-P 12 (2019). The Value and Benefits of Supreme Audit Institutions - making a difference to the lives of citizens, , https://www.intosai.org/fileadmin/downloads/ documents/open_access/INT_P_11_to_P_99/INTOSAI_P_12/INTOSAI_P_12_en_2019.pdf. Erişim:29.09.2022.
 • SAI20 (2022a). About SAI20, https://sai20.org/en/about-us/, Erişim: 27.09.2022.
 • SAI20 (2022b). Principles, Structure, and Rules of Procedure of the Supreme Audit Institution 20, https://sai20.org/wp-content/uploads/2022/07/Refined_RoPSAI20-Output.pdf, Erişim: 06.10.2022.
 • SAI20 (2022c). Priority Issues, https://sai20.org/en/priority-issues/, Erişim: 27.09.2022.
 • SAI20 (2022d). Communique (2022), https://g20.org/wp-content/uploads/2022/08/SAI20-Communique.pdf, Erişim: 28.09.2022.
 • UN Türkiye (2022). Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Çalışmalarımız, https://turkiye.un.org/tr/sdgs, Erişim: 29.09.2022.
 • Wakil Presiden Republik Indonesia (2022). Attending SAI20 Summit, Vice President Expects Audit Institutions to Guide State. https://www.wapresri.go.id/en/hadiri-ktt-sai20- wapres-harapkan-lembaga-audit-jadi-pemandu-pengelolaan-keuangan-negaraterutama-dalam-situasi-genting-di-saat-krisis/, Erişim: 30.09.2022.

SAI20 INITIATIVE AND THE FIRST SUMMIT

Yıl 2022, Cilt 33, Sayı 126, 517 - 524, 21.10.2022
https://doi.org/10.52836/sayistay.1207018

Öz

Kaynakça

 • BPK (2022). SAI20 Indonesia 2022 “Recover Together, Recover Stronger Through the Role of SAI in the Framework of Leading Post-Covid19 Governance and Achieving SDGs Target”. https://bali.bpk.go.id/wp-content/uploads/2022/08/Flyer-SAI20. pdf. Erişim: 09.09.2022
 • Council of Europe (2022). UN Agenda 2030 https://www.coe.int/en/web/programmes/un2030-agenda. Erişim: 17.09.2022.
 • G20 (2021). Recover Together, Recover Stronger: Priority Issues, https://www.g20.org/g20-presidency-of-indonesia/, Erişim: 29.09.2022.
 • INTOSAI-P 12 (2019). The Value and Benefits of Supreme Audit Institutions - making a difference to the lives of citizens, , https://www.intosai.org/fileadmin/downloads/ documents/open_access/INT_P_11_to_P_99/INTOSAI_P_12/INTOSAI_P_12_en_2019.pdf. Erişim:29.09.2022.
 • SAI20 (2022a). About SAI20, https://sai20.org/en/about-us/, Erişim: 27.09.2022.
 • SAI20 (2022b). Principles, Structure, and Rules of Procedure of the Supreme Audit Institution 20, https://sai20.org/wp-content/uploads/2022/07/Refined_RoPSAI20-Output.pdf, Erişim: 06.10.2022.
 • SAI20 (2022c). Priority Issues, https://sai20.org/en/priority-issues/, Erişim: 27.09.2022.
 • SAI20 (2022d). Communique (2022), https://g20.org/wp-content/uploads/2022/08/SAI20-Communique.pdf, Erişim: 28.09.2022.
 • UN Türkiye (2022). Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Çalışmalarımız, https://turkiye.un.org/tr/sdgs, Erişim: 29.09.2022.
 • Wakil Presiden Republik Indonesia (2022). Attending SAI20 Summit, Vice President Expects Audit Institutions to Guide State. https://www.wapresri.go.id/en/hadiri-ktt-sai20- wapres-harapkan-lembaga-audit-jadi-pemandu-pengelolaan-keuangan-negaraterutama-dalam-situasi-genting-di-saat-krisis/, Erişim: 30.09.2022.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kamu Yönetimi
Bölüm News
Yazarlar

Nilay SAYAR Bu kişi benim
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0002-2576-7158
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 21 Ekim 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 33, Sayı 126

Kaynak Göster

APA Sayar, N. (2022). SAI20 OLUŞUMU VE İLK ZİRVESİ . Sayıştay Dergisi , 33 (126) , 517-524 . DOI: 10.52836/sayistay.1207018