Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Relationship Between Dynamic Balance, Vertical Jump, and Core Stability in Prepubertal Amateur Gymnasts

Yıl 2017, Cilt 28, Sayı 1, 24 - 29, 16.08.2017
https://doi.org/10.17644/sbd.337991

Öz

The aim of this study was to investigate relationship between dynamic balance, vertical jump and core stability in prepubertal amateur gymnasts. Thirty eight children (mean age, 7.94 􀁲 0.32 years) participated in this study. Dynamic balance of the participants were evaluated at directions of anterior (A), posteromedial (PM) and posterolateral (PL) with Star Excursion Balance Test (SEBT). The core stability was evaluated with trunk flexion, side bridge, and trunk extension tests. For vertical jump performance, squat jump height was measured using a contact mat. A significant relationship was found between A (p=0.044), PL (p=0.001), reach directions of the SEBT and trunk flexion. Also, a significant relationship was found between both trunk flexion (p=0.032) and trunk extension (p=0.048) and squat jump height. As a result, it was shown that core stability was partially associated with dynamic balance and vertical jump height.

Kaynakça

  • 1- Akuthota V, Ferreiro A, Moore T, Fredericson M. (2008). Core stability exercise principles. Current Sports Medicine Reports, 7(1), 39-44.
  • 2- Arpınar P, Nalçakan GR, Akhisaroğlu M, Kutlay E, Koray C, Bediz C. (2003). Ritmik Cimnastikçilerde Sıçrama Yükseklikleri, İzokinetik Kuvvet Ve Emg Profillerinin Karşılaştırılması. Spor Bilimleri Dergisi, 14 (3), 104-113.
  • 3- Cetin N, Bayramoglu M, Aytar A, Surenkok O, Yemisci OU. (2008). Effects of lower-extremity and trunk muscle fatigue on balance. Open Sports Medicine Journal, 2, 16-22.
  • SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ

Prepubertal Amatör Cimnastikçilerde Dinamik Denge, Dikey Sıçrama ve Gövde Stabilitesi Arasındaki İlişki

Yıl 2017, Cilt 28, Sayı 1, 24 - 29, 16.08.2017
https://doi.org/10.17644/sbd.337991

Öz

Bu çalışmanın amacı, prepubertal amatör cimnastikçilerde dinamik denge, sıçrama performansı ve gövde stabilitesi arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Çalışmaya 38 çocuk (ortalama yaş, 7.94 􀁲 0.32 yıl) katılmıştır. Katılımcıların dinamik dengesi, Star Excursion Balance Test (SEBT) anterior (A), posteromedial (PM) ve posterolateral (PL) yönlerde değerlendirilmiştir. Gövde stabilitesi, gövde fleksiyon, lateral köprü ve gövde ekstansiyon testleri ile değerlendirilmiştir. Dikey sıçrama performansı için squat sıçrama yüksekliği kontak matı kullanılarak ölçülmüştür. SEBT’nin A (p=0.044), PL (p=0.001) uzanma yönleri ile gövde fleksiyon testi arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Aynı zamanda hem gövde fleksiyon (p=0.032) hem de gövde ekstansiyon (p=0.048) testi ile squat sıçrama yüksekliği arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Sonuç olarak, gövde stabilitesinin prepubertal amatör cimnastikçilerde, dinamik denge ve dikey sıçrama yüksekliği ile kısmen ilişkili olduğu gösterilmiştir.

Kaynakça

  • 1- Akuthota V, Ferreiro A, Moore T, Fredericson M. (2008). Core stability exercise principles. Current Sports Medicine Reports, 7(1), 39-44.
  • 2- Arpınar P, Nalçakan GR, Akhisaroğlu M, Kutlay E, Koray C, Bediz C. (2003). Ritmik Cimnastikçilerde Sıçrama Yükseklikleri, İzokinetik Kuvvet Ve Emg Profillerinin Karşılaştırılması. Spor Bilimleri Dergisi, 14 (3), 104-113.
  • 3- Cetin N, Bayramoglu M, Aytar A, Surenkok O, Yemisci OU. (2008). Effects of lower-extremity and trunk muscle fatigue on balance. Open Sports Medicine Journal, 2, 16-22.
  • SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Fen, Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri, Spor Bilimleri, Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Tarık ÖZMEN
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
0000-0002-4483-9655


Gökçe Yağmur GÜNEŞ Bu kişi benim
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ

Yayımlanma Tarihi 16 Ağustos 2017
Başvuru Tarihi 13 Eylül 2017
Kabul Tarihi 14 Temmuz 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 28, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Özmen, T. & Güneş, G. Y. (2017). Prepubertal Amatör Cimnastikçilerde Dinamik Denge, Dikey Sıçrama ve Gövde Stabilitesi Arasındaki İlişki . Spor Bilimleri Dergisi , 28 (1) , 24-29 . DOI: 10.17644/sbd.337991