Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

SAĞLIK TEKNOLOJİSİ DEĞERLENDİRME KAPSAMINDAKİ MALİYET ETKİLİLİK ÇALIŞMALARININ BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Yıl 2019, Sayı 34, 163 - 180, 31.08.2019

Öz

Bu çalışmanın amacı Sağlık Teknolojisi Değerlendirme kapsamında en fazla çalışılan alanlardan biri olan “maliyet-etkililik analizi” ile ilgili “International Journal of Technology Assessment in Health Care”  adlı dergide yayınlanan çalışmaların belirli parametreler çerçevesinde incelenmesidir. Çalışma, bibliyometrik analizlere dayalı nicel bir araştırma desenine sahip olup, Scopus veri tabanından 1987-2017 yılları arasında, seçilen dergide yer alan ve “Maliyet- Etkililik Analizi” konusunda yayın dili İngilizce olan 473 makale ve incelemenin değerlendirmesidir. Araştırmanın sonucunda, en fazla çalışmanın 2009 yılında yapıldığı; en fazla çalışma yapan ve en fazla atıf alan ilk üç ülke Birleşik Krallık, ABD ve Kanada iken en az atıf alan ülkenin ise Almanya olduğu belirlenmiştir. Ayrıca en fazla işbirliği ile çalışma yapan ülkelerin ABD ve Birleşik Krallık olduğu tespit edilmiştir. İncelenen dergiye en fazla yayın gönderen kurumun Departmen of Public Health olduğu ancak en fazla atıf alan kurumun Departmen of Medicine olduğu belirlenmiştir. Ayrıca en fazla çalışma yapan yazarın Jönsson, en fazla atıf alan yazarın ise Drummond olduğu elde edilen bulgular arasındadır Çalışmalarda en fazla kullanılan anahtar kelimelerin ise sırasıyla “cost-effectiveness”, “cost-effectiveness analysis” ve “health technology assesment” olduğu saptanmıştır.

Kaynakça

  • ATICI, F., YAYLA K. ve BİLİK, Ö. (2018). Hemşı̇relı̇kte Lı̇derlı̇k Araştırmaları: Bı̇blı̇yometrı̇k Bı̇r Değerlendı̇rme. 1. Uluslararası ve 3. Ulusal Hemşı̇relı̇k Tarı̇hı̇ Kongresı̇ Bı̇ldı̇rı̇ Kı̇tabı, 19-21 Eylül 2018: İzmir.BANTA, D. (2003). The Development of Health Technology Assessment. Health Policy, 63, 121–132.BRENT, R. J. (2006). Applied Cost-Benefit Analysis (Seconth). Edward Elgar Publishing, USA. ÇELİK, Y. (2011). Sağlık Ekonomisi, Siyasal Kitapevi, Ankara.DRUMMOND, M. F., SCULPHER, M. J., CLAXTON, K., STODDART, G. L., and TORRANCE, G. W. (2015). Methots For The Economic of Health Care Programmes (Fourth Edi), Oxford University Press, United Kingdom.FİDAN, D. (2009). Ekonomik Değerlendirme Yöntemleri. Sağlık Ekonomik Dergisi, 1: 4–7.GOODACRE, S. and MCCABE, C. (2002). An Introduction to Economic Evaluation. Emergency Medicine Journal, 19(3): 198–201. https://doi.org/10.1136/emj.19.3.198GREENBERG, D., ROSEN, A. B., WACHT, O., PALMER, J. and NEUMANN, P. J. (2010). A Bibliometric Review Of Cost-Effectiveness Analyses In The Economic and Medical Literature: 1976-2006. Medical Decision Making, 30(3): 320-327.HOTAMIŞLI, M. ve EREM, I. (2014). Muhasebe ve Finansman Dergisi’nde Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (63): 1-20.Information on International Technology Assessment Journal in Health Services. (2019). https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-technology assessment-in-health-care/information, 09 Ocak 2019.JAKAB, M., HARDİNG, A., PREKER, A. and HAWKİNS, L. (2000). Organizational Reform and Management of Public Providers: Focus on Hospitals: Common Performance Problems in Public Hospitals and Their Causes. Washington D.C. World Bank.KOZAK, N. (2000). Türkiye’ de Akademik Turizm Literatürünün Gelişim Süreci Üzerine Bir İnceleme. DAÜ: Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(1): 15-55.KOZAK, N. (2003). Türkiye’de Yayınlanan Akademik Dergilerin Niteliklerindeki Zaman İçerisindeki Değişim Nedenleri: Sağlık, Sosyal ve Teknik Bilim Alanlarında Yayınlanan Dergiler Üzerine Bir İnceleme. Bilgi Dünyası, 4(2): 146-174.MORRİS, S., DEVLİN, N., PARKİN, D. and SPENCER, A. (2012). Economic Analysis In Health Care Research (Second Edi)., John Wiley & Sons, United Kingdom. ÖZGİRGİN, N. (2010). Uluslararası İndeksler Neden Önemli? Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık: 37-43.ÖZTÜRK, K. ve ŞAHİN, G. M. (2016). Sağlıkta Bilimsel Karar Verme Aracı Olarak Sağlık Teknolojisi Değerlendirme. http://tusside.tubitak.gov.tr/sites/images/Tusside/saglik_teknolojisi_degerlendir me_, 02.01.2019. ROBİNSON, R. (1993a). Economic Evaluation and Health Care: Cost-Effectiveness Analysis. Bmj, 307: 793–795. ROBİNSON, R. (1993b). Economic evaluation and health care. What does it mean? British Medical Journal, 307(6905): 670–673.RUSHBY, J. F. and CAİRNS, J. (2005). Economic Evaluation. Understandıng Publıc Health; Open University Press 4.SCHULMAN, K. A. and LİNAS, B. P. (1997). Pharmacoeconomics: State of the Art in 1997. Annual Review of Public Health, 18(1): 529–548. SENGUPTA, I. N. (1992). Bibliometrics, Informetrics, Scientometrics and Librametrics: An Overview. Libri, 42(2): 75-98.ŞEREF, B. (1994). Sağlık Hizmetleri Alanında Ekonomik Değerlendirme Yöntemleri. Actual Medicine, 2(9): 11–13.SİNGH, B., HAWTHORNE, G. and VOS, T. (2001). The Role of Economic Evaluation In Mental Health Care. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 35(1): 104–117.TATAR, M. ve TATAR, F. (1998). Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Maliyet Analizi. Ankara.TATAR, M. ve WERTHEİMER, A. I. (2010). Sağlık Teknolojilerinin Değerlendirilmesi İlaç Geri Ödeme Kararları İçin Bir Model Önerisi, MN Medikal & Nobel Basım Yayın, Ankara.ZAN, B.U. (2012). Türkiye'de Bilim Dallarında Karşılaştırmalı Bibliyometrik Analiz Çalışması, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. https://www.elsevier.com/tr-tr/solutions/scopus, 10.01.2019).

Yıl 2019, Sayı 34, 163 - 180, 31.08.2019

Öz

Kaynakça

  • ATICI, F., YAYLA K. ve BİLİK, Ö. (2018). Hemşı̇relı̇kte Lı̇derlı̇k Araştırmaları: Bı̇blı̇yometrı̇k Bı̇r Değerlendı̇rme. 1. Uluslararası ve 3. Ulusal Hemşı̇relı̇k Tarı̇hı̇ Kongresı̇ Bı̇ldı̇rı̇ Kı̇tabı, 19-21 Eylül 2018: İzmir.BANTA, D. (2003). The Development of Health Technology Assessment. Health Policy, 63, 121–132.BRENT, R. J. (2006). Applied Cost-Benefit Analysis (Seconth). Edward Elgar Publishing, USA. ÇELİK, Y. (2011). Sağlık Ekonomisi, Siyasal Kitapevi, Ankara.DRUMMOND, M. F., SCULPHER, M. J., CLAXTON, K., STODDART, G. L., and TORRANCE, G. W. (2015). Methots For The Economic of Health Care Programmes (Fourth Edi), Oxford University Press, United Kingdom.FİDAN, D. (2009). Ekonomik Değerlendirme Yöntemleri. Sağlık Ekonomik Dergisi, 1: 4–7.GOODACRE, S. and MCCABE, C. (2002). An Introduction to Economic Evaluation. Emergency Medicine Journal, 19(3): 198–201. https://doi.org/10.1136/emj.19.3.198GREENBERG, D., ROSEN, A. B., WACHT, O., PALMER, J. and NEUMANN, P. J. (2010). A Bibliometric Review Of Cost-Effectiveness Analyses In The Economic and Medical Literature: 1976-2006. Medical Decision Making, 30(3): 320-327.HOTAMIŞLI, M. ve EREM, I. (2014). Muhasebe ve Finansman Dergisi’nde Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (63): 1-20.Information on International Technology Assessment Journal in Health Services. (2019). https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-technology assessment-in-health-care/information, 09 Ocak 2019.JAKAB, M., HARDİNG, A., PREKER, A. and HAWKİNS, L. (2000). Organizational Reform and Management of Public Providers: Focus on Hospitals: Common Performance Problems in Public Hospitals and Their Causes. Washington D.C. World Bank.KOZAK, N. (2000). Türkiye’ de Akademik Turizm Literatürünün Gelişim Süreci Üzerine Bir İnceleme. DAÜ: Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(1): 15-55.KOZAK, N. (2003). Türkiye’de Yayınlanan Akademik Dergilerin Niteliklerindeki Zaman İçerisindeki Değişim Nedenleri: Sağlık, Sosyal ve Teknik Bilim Alanlarında Yayınlanan Dergiler Üzerine Bir İnceleme. Bilgi Dünyası, 4(2): 146-174.MORRİS, S., DEVLİN, N., PARKİN, D. and SPENCER, A. (2012). Economic Analysis In Health Care Research (Second Edi)., John Wiley & Sons, United Kingdom. ÖZGİRGİN, N. (2010). Uluslararası İndeksler Neden Önemli? Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık: 37-43.ÖZTÜRK, K. ve ŞAHİN, G. M. (2016). Sağlıkta Bilimsel Karar Verme Aracı Olarak Sağlık Teknolojisi Değerlendirme. http://tusside.tubitak.gov.tr/sites/images/Tusside/saglik_teknolojisi_degerlendir me_, 02.01.2019. ROBİNSON, R. (1993a). Economic Evaluation and Health Care: Cost-Effectiveness Analysis. Bmj, 307: 793–795. ROBİNSON, R. (1993b). Economic evaluation and health care. What does it mean? British Medical Journal, 307(6905): 670–673.RUSHBY, J. F. and CAİRNS, J. (2005). Economic Evaluation. Understandıng Publıc Health; Open University Press 4.SCHULMAN, K. A. and LİNAS, B. P. (1997). Pharmacoeconomics: State of the Art in 1997. Annual Review of Public Health, 18(1): 529–548. SENGUPTA, I. N. (1992). Bibliometrics, Informetrics, Scientometrics and Librametrics: An Overview. Libri, 42(2): 75-98.ŞEREF, B. (1994). Sağlık Hizmetleri Alanında Ekonomik Değerlendirme Yöntemleri. Actual Medicine, 2(9): 11–13.SİNGH, B., HAWTHORNE, G. and VOS, T. (2001). The Role of Economic Evaluation In Mental Health Care. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 35(1): 104–117.TATAR, M. ve TATAR, F. (1998). Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Maliyet Analizi. Ankara.TATAR, M. ve WERTHEİMER, A. I. (2010). Sağlık Teknolojilerinin Değerlendirilmesi İlaç Geri Ödeme Kararları İçin Bir Model Önerisi, MN Medikal & Nobel Basım Yayın, Ankara.ZAN, B.U. (2012). Türkiye'de Bilim Dallarında Karşılaştırmalı Bibliyometrik Analiz Çalışması, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. https://www.elsevier.com/tr-tr/solutions/scopus, 10.01.2019).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İpek CAMUZ BERBER>
Süleyman Demirel Üniversitesi
0000-0002-4807-9139
Türkiye


Elif ELİPEK> (Sorumlu Yazar)
Süleyman Demirel Üniversitesi
0000-0003-4348-1580
Türkiye


Arzu YİĞİT>
Süleyman Demirel Üniversitesi
0000-0001-8397-8247
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2019
Gönderilme Tarihi 31 Mayıs 2019
Kabul Tarihi 29 Ağustos 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt , Sayı 34

Kaynak Göster

APA Camuz Berber, İ. , Elipek, E. & Yiğit, A. (2019). SAĞLIK TEKNOLOJİSİ DEĞERLENDİRME KAPSAMINDAKİ MALİYET ETKİLİLİK ÇALIŞMALARININ BİBLİYOMETRİK ANALİZİ . Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (34) , 163-180 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbe/issue/45116/573018

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS), Business Source Corporate Plus (EBSCO), Scientific Indexing Services (SIS), Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Directory of Research JournalsIndexing (DRJI), Akademic Resource İndex (ResearchBib), Journal Factor, CiteFactor, Information Matrixforthe Analysis of Journals (MİAR), Index Copernicus (IC), Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) ulusal ve uluslararası indeksler tarafından taranan dergiler arasında yer almaktadır.