Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

News and Reality: An Analysis on the News of the Government Institution

Yıl 2019, Cilt: 9 Sayı: 18, 359 - 371, 31.12.2019

Öz

The
repeating agendas in the published news stories about the organizations build
the identity of these organizations. A particular agenda may emerge as a
natural result of the activities of the organization, but also as the results
of this organization's own public relations efforts. The other side that shapes
this agenda is the media. The choice of topic by the media organization and the
way the topics are evaluated are the most important factors determining how the
agenda is to be perceived. In this case, the transformation from pure reality
to the to news is the special process. form a special process. This process is
of interest to the agenda-setting theory. This theory deals with the relations
between media, society, and reality. In this study, the news about the
Agriculture and Rural Development Support Agency (ARDSI) of Turkey. This
institution is a payment agen for the European Union agricultural funds for
Turkey. Within the scope of the study, 396 news scraped from 4 different news
sources were analyzed by the method called text mining. As a result, it is seen
that the agenda of the news are: new enterprises established with the grants distributed
by the institution and the meetings and training realized by the institution.
Moreover, it was found that the agenda of the news stories and the legal
functions of the institution are similar.

Kaynakça

 • Berkowitz, D. A. (1997). Social Meanings of News: A Text-Reader. SAGE.
 • Bignell, J. (2002). Media Semiotics: An Introduction, Second Edition. Manchester University Press.
 • Burstein, F. ve Holsapple, C. W. (2008). Handbook on Decision Support Systems 1: Basic Themes. Springer Science & Business Media.
 • Dinov, I. D. (2018). Data Science and Predictive Analytics: Biomedical and Health Applications using R. Springer.
 • Imai, K. (2017). Quantitative Social Science: An Introduction. Princeton University Press.
 • Kim, Y., Jeong, S. R. ve Ghani, I. (2014). Text opinion mining to analyze news for stock market prediction. Int. J. Advance. Soft Comput. Appl, 6(1), 2074–8523.
 • Kwartler, T. (2017). Text Mining in Practice with R (1 edition.). Hoboken, NJ: Wiley.
 • Lischka, J. A. (2016). Economic News, Sentiment, and Behavior: How Economic and Business News Affects the Economy. VS Verlag für Sozialwissenschaften.
 • Penco, L., Profumo, G. ve Scarsi, R. (2017). Stakeholder Orientation in Cruise Lines’ Mission Statements. Sustainability, 9(11), 2151.
 • Shaalan, K., Hassanien, A. E. ve Tolba, F. (2017). Intelligent Natural Language Processing: Trends and Applications. Springer.
 • Shalin, H.-J. (2016). Social Media Data Extraction and Content Analysis. IGI Global.
 • Shoemaker, P. J. ve Reese, S. D. (1996). Mediating the Message: Theories of Influences on Mass Media Content (C. 8). doi:10.1177/1326365X14540245
 • Stephenson, A. R., Reese, D. E. ve Beadle, M. E. (2009). Broadcast Announcing Worktext: A Media Performance Guide. Taylor & Francis.
 • Takeshita, T. (1997). Exploring the Media’s Roles in Defining Reality: From Issue-Agenda Setting to Attribute-Agenda Setting. Communication and Democracy: Exploring the Intellectual Frontiers in Agenda (ss. 15–27). Taras, D. (2015). Digital Mosaic: Media, Power, and Identity in Canada. University of Toronto Press.

Haberler ve Gerçeklik İlişkisi: Bir Kamu Kurumu Hakkındaki Haberler Üzerine İnceleme

Yıl 2019, Cilt: 9 Sayı: 18, 359 - 371, 31.12.2019

Öz

Organizasyonlar hakkında yayınlanan haberlerdeki tekrar
eden gündemler bu organizasyonların kimliğini inşa etmektedir. Belirli bir
gündem organizasyonun faaliyetlerin doğal sonucu olarak ortaya çıkabileceği
gibi bu organizasyonun kendi halkla ilişkiler çabalarının sonuçları olarak da
ortaya çıkabilir. Bu gündemi şekillendiren diğer taraf ise medyadır. Medya
kuruluşunun haberleştirilecek  konu
seçimi ile konuların değerlendirilme şekli söz konusu gündemin nasıl
algılanacağını belirleyen en önemli faktördür. Bu durumda salt gerçeklikten, bu
gerçekliğin habere dönüşünceye kadar geçirdiği dönüşüm özel bir süreç
oluşturmaktadır. Bu süreç gündem belirleme teorisinin ilgi alanına girmektedir.
Bu teori medya, toplum ve gerçeklik arasındaki ilişkileri ele almaktadır. Bu
çalışmada Türkiye'de hibe dağıtıcı kurumlardan biri olan ve sağladığı kırsal
kalkınma desteklerinden ötürü yerel haberlerde sıkça yer bulan Tarım ve Kırsal
Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) haberleri analiz edilmiştir. Çalışma kapsamında
4 farklı haber kaynağından derlenmiş 396 haber metin madenciliği adı verilen
yöntemle analiz edilmiştir. Sonuç olarak kurumun dağıtığı hibelerle kurulan
yeni işletmeler, bu işletmelerin üretime katkısı haberlerinden sonra kurumun
gerçekleştirdiği toplantı ve eğitimlerin ele alındığı görülmektedir. Ayrıca
yayınlanan habelerle kurum fonksiyonları arasında uyum ortaya çıkmaktadır.

Kaynakça

 • Berkowitz, D. A. (1997). Social Meanings of News: A Text-Reader. SAGE.
 • Bignell, J. (2002). Media Semiotics: An Introduction, Second Edition. Manchester University Press.
 • Burstein, F. ve Holsapple, C. W. (2008). Handbook on Decision Support Systems 1: Basic Themes. Springer Science & Business Media.
 • Dinov, I. D. (2018). Data Science and Predictive Analytics: Biomedical and Health Applications using R. Springer.
 • Imai, K. (2017). Quantitative Social Science: An Introduction. Princeton University Press.
 • Kim, Y., Jeong, S. R. ve Ghani, I. (2014). Text opinion mining to analyze news for stock market prediction. Int. J. Advance. Soft Comput. Appl, 6(1), 2074–8523.
 • Kwartler, T. (2017). Text Mining in Practice with R (1 edition.). Hoboken, NJ: Wiley.
 • Lischka, J. A. (2016). Economic News, Sentiment, and Behavior: How Economic and Business News Affects the Economy. VS Verlag für Sozialwissenschaften.
 • Penco, L., Profumo, G. ve Scarsi, R. (2017). Stakeholder Orientation in Cruise Lines’ Mission Statements. Sustainability, 9(11), 2151.
 • Shaalan, K., Hassanien, A. E. ve Tolba, F. (2017). Intelligent Natural Language Processing: Trends and Applications. Springer.
 • Shalin, H.-J. (2016). Social Media Data Extraction and Content Analysis. IGI Global.
 • Shoemaker, P. J. ve Reese, S. D. (1996). Mediating the Message: Theories of Influences on Mass Media Content (C. 8). doi:10.1177/1326365X14540245
 • Stephenson, A. R., Reese, D. E. ve Beadle, M. E. (2009). Broadcast Announcing Worktext: A Media Performance Guide. Taylor & Francis.
 • Takeshita, T. (1997). Exploring the Media’s Roles in Defining Reality: From Issue-Agenda Setting to Attribute-Agenda Setting. Communication and Democracy: Exploring the Intellectual Frontiers in Agenda (ss. 15–27). Taras, D. (2015). Digital Mosaic: Media, Power, and Identity in Canada. University of Toronto Press.
Toplam 14 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Suat Atan 0000-0003-3170-0969

Yusuf Öztürkci 0000-0002-9122-5007

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Gönderilme Tarihi 26 Kasım 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 9 Sayı: 18

Kaynak Göster

APA Atan, S., & Öztürkci, Y. (2019). Haberler ve Gerçeklik İlişkisi: Bir Kamu Kurumu Hakkındaki Haberler Üzerine İnceleme. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 9(18), 359-371.
AMA Atan S, Öztürkci Y. Haberler ve Gerçeklik İlişkisi: Bir Kamu Kurumu Hakkındaki Haberler Üzerine İnceleme. KTÜSBD. Aralık 2019;9(18):359-371.
Chicago Atan, Suat, ve Yusuf Öztürkci. “Haberler Ve Gerçeklik İlişkisi: Bir Kamu Kurumu Hakkındaki Haberler Üzerine İnceleme”. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi 9, sy. 18 (Aralık 2019): 359-71.
EndNote Atan S, Öztürkci Y (01 Aralık 2019) Haberler ve Gerçeklik İlişkisi: Bir Kamu Kurumu Hakkındaki Haberler Üzerine İnceleme. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi 9 18 359–371.
IEEE S. Atan ve Y. Öztürkci, “Haberler ve Gerçeklik İlişkisi: Bir Kamu Kurumu Hakkındaki Haberler Üzerine İnceleme”, KTÜSBD, c. 9, sy. 18, ss. 359–371, 2019.
ISNAD Atan, Suat - Öztürkci, Yusuf. “Haberler Ve Gerçeklik İlişkisi: Bir Kamu Kurumu Hakkındaki Haberler Üzerine İnceleme”. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi 9/18 (Aralık 2019), 359-371.
JAMA Atan S, Öztürkci Y. Haberler ve Gerçeklik İlişkisi: Bir Kamu Kurumu Hakkındaki Haberler Üzerine İnceleme. KTÜSBD. 2019;9:359–371.
MLA Atan, Suat ve Yusuf Öztürkci. “Haberler Ve Gerçeklik İlişkisi: Bir Kamu Kurumu Hakkındaki Haberler Üzerine İnceleme”. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, c. 9, sy. 18, 2019, ss. 359-71.
Vancouver Atan S, Öztürkci Y. Haberler ve Gerçeklik İlişkisi: Bir Kamu Kurumu Hakkındaki Haberler Üzerine İnceleme. KTÜSBD. 2019;9(18):359-71.

KTÜSBD

KTUJSS

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.