Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
e-ISSN 2146-3727 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Karadeniz Teknik Üniversitesi |


Önemli Not: Dergimizde yaşanan yoğunluk sebebiyle yeni makale başvuruları bir süreliğine kabul edilememektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.


Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi'nin amacı, bilimsel normlara ve bilim etiğine uygun, nitelikli ve özgün çalışmaları titizlikle değerlendirerek, düzenli aralıklarla yayımlanan ve sosyal bilimler alanında tercih edilen öncelikli dergiler arasında yer almaktır.

Yayın dili, Türkçe ve İngilizce olan Dergi; İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Eko­nometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Siyaset Bilimi, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Batı Dilleri ve Edebiyatı, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Felsefe ve Din Bilimleri, Temel İslam Bilimleri, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları vb. sosyal bi­limler alanında yapılan çalışmaları kapsamaktadır.

Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen yazılar bilimsel araştırma ve yayın etiği ilkelerine uygun olarak hazırlanmış olmalı ve daha önce yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir yere gönderilmemiş olmalıdır.

Dergimiz; EBSCO, ASOS, TÜBİTAK/ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (TR Dizin) ve Türk Eğitim İndeksi tarafından taranmaktadır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN 2146-3727 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Karadeniz Teknik Üniversitesi |
Kapak Resmi


Önemli Not: Dergimizde yaşanan yoğunluk sebebiyle yeni makale başvuruları bir süreliğine kabul edilememektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.


Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi'nin amacı, bilimsel normlara ve bilim etiğine uygun, nitelikli ve özgün çalışmaları titizlikle değerlendirerek, düzenli aralıklarla yayımlanan ve sosyal bilimler alanında tercih edilen öncelikli dergiler arasında yer almaktır.

Yayın dili, Türkçe ve İngilizce olan Dergi; İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Eko­nometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Siyaset Bilimi, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Batı Dilleri ve Edebiyatı, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Felsefe ve Din Bilimleri, Temel İslam Bilimleri, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları vb. sosyal bi­limler alanında yapılan çalışmaları kapsamaktadır.

Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen yazılar bilimsel araştırma ve yayın etiği ilkelerine uygun olarak hazırlanmış olmalı ve daha önce yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir yere gönderilmemiş olmalıdır.

Dergimiz; EBSCO, ASOS, TÜBİTAK/ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (TR Dizin) ve Türk Eğitim İndeksi tarafından taranmaktadır.

Cilt 9 - Sayı 17 - Haz 2019
 1. Türkiye’de Dış Ticaretin Teknolojik Yapısının Fasıl Bazlı Yoğunlaşma Analizleri İle Belirlenmesi
  Sayfalar 7 - 26
  Fatma ÜNLÜ, Rıfat YILDIZ
 2. Patent Değerlerinin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Sıralanması: Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama
  Sayfalar 27 - 52
  Nurullah YAVUZ, Birdoğan BAKİ
 3. Risk Tolerans Tutumunun Kültürlerarası Farklılıkları ve Benzerlikleri: Türkiye ve Azerbaycan Arasında Bir Karşılaştırma
  Sayfalar 53 - 77
  Duygu ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ, Leyla AKGÜN, Emel ALTIN
 4. KOBİ’lerde Kurumsallaşma Düzeyinin Muhasebe Bilgi Sistemi Üzerine Etkisi: İstanbul’da Faaliyet Yürüten İmalatçı KOBİ’ler Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 79 - 102
  Tansel HACIHASANOĞLU, Ali ERDOĞAN
 5. Analysis of Factors that Affect the Job Choice of Accounting Students
  Sayfalar 103 - 118
  Abdülkadir PEHLİVAN, Mehmet DURGUT
 6. Tarihsel Süreçte Almanya’da Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşların Gelişimi ve Yapısı
  Sayfalar 119 - 143
  Aynur YUMURTACI
 7. Koçluk Eğitiminde Grow Modelinin Uygulanması
  Sayfalar 145 - 163
  Pelin VARDARLIER, Recep ÖZSÜRÜNÇ
 8. Authorized Economic Operator Program in Turkey: Evaluation of Benefits and Challenges from the Supply Chain Perspective
  Sayfalar 165 - 179
  Bayram Bilge SAĞLAM, Egemen ERTÜRK, Resul TEPE
 9. Ekonomik Büyüme Sürecinde Ekonomik Özgürlüklerin Rolü: Yükselen Piyasa Ekonomilerinden Ampirik Kanıtlar
  Sayfalar 181 - 202
  Ali ALTINER, Oğuzhan SUNGUR
 10. Antisemistist Mitlerin İnşasında Nazi Propagandasının Rolü
  Sayfalar 203 - 219
  Caner ÇAKI
Dizinler