İletişim Bilgileri

Temel İletişim

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi Editörlüğü
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
sbedergi@ktu.edu.tr

Editör

Doç. Dr. Vahit Güntay
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
sbedergi@ktu.edu.tr

Editör

Dr. Muharrem Akın Doğanay
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
sbedergi@ktu.edu.tr

KTÜSBD

KTUJSS

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.