Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ VE ENFLASYON İLİŞKİSİ: GELİŞMİŞ ÜLKE BORSALARINDAN KANITLAR

Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 21, 155 - 172, 30.06.2021

Öz

Bu çalışmanın amacı gelişmiş ülkelerde enflasyondan korunmak için hisse senetlerine yatırım yapılabilir mi sorusunu araştırmaktır. Çalışmanın analiz dönemi 12-1969 ile 09-2020 arasını kapsamakta olup veriler aylık frekanstadır. Enflasyon oranları ile hisse senedi getirisi arasındaki ilişkiyi zamana bağlı olarak analiz etmek için DCC-GARCH modelinden yararlanılmıştır. Genel olarak bulgular, gelişmiş ülkelerin benzer düşük enflasyon oranlarına sahip olmalarına rağmen, her bir ülkenin borsa endeksi ile enflasyon arasındaki ilişkinin farklı olduğunu göstermektedir.

Kaynakça

 • Alagidede, P. (2009). Relationship Between Stock Returns and Inflation. Applied Economics Letters, 16(14), 1403-1408.
 • Alagidede, P., & Panagiotidis, T. (2010). Can Common Stocks Provide A Hedge Against Inflation? Evidence from African countries. Review of financial economics, 19(3), 91-100.
 • Alqaralleh, H. (2020). Stock Return-Inflation Nexus; Revisited Evidence Based On Nonlinear ARDL. Journal of Applied Economics, 23(1), 66-74.
 • Ammer, J. (1994). Inflation, Inflation Risk, and Stock Returns. Board of Governors of The Federal Reserve System (US).
 • Antonakakis, N., Gupta, R., & Tiwari, A. K. (2017). Has the Correlation Of Inflation and Stock Prices Changed In The United States Over the Last Two Centuries?. Research in International Business and Finance, 42, 1-8.
 • Bhanja, N., Dar, A. B., & Tiwari, A. K. (2012). Are Stock Prices Hedge Against Inflation? A Revisit Over Time and Frequencies In India. Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, 4(3), 199-213.
 • Bulut, C. (2006). Ekonomik Yapı Ve Politika Analizi: Türkiye Ekonomisi Performans Değerlendirmesi. Der Yayınları.
 • Choudhry, T. (2001). Inflation and Rates Of Return On Stocks: Evidence From High Inflation Countries. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 11(1), 75-96.
 • Çarıkçı, E. (2004). Türk Dünyasında Ekonomik Gelişmeler Ve Türkiye-AB İlişkileri. Akçağ yayınları.
 • Engle, R. (2002). Dynamic Conditional Correlation: A Simple Class Of Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Models. Journal of Business & Economic Statistics, 20(3), 339-350.
 • Eyüboğlu, S., & Eyüboğlu, K. (2018). Enflasyon Oranı ile Borsa İstanbul Sektör Endeks Getirileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(4), 89-100.
 • Feldstein, M. (1980). Inflation and the Stock Market. American Economic Review, 70(5).
 • Gultekin, N. B. (1983). Stock Market Returns and Inflation: Evidence From Other Countries. the Journal of Finance, 38(1), 49-65.
 • Ilgın, K. S., & Sarı, S. S. (2020) Döviz Kuru, Faiz Oranı ve Enflasyon İle BİST Tüm ve BİST Sektörel Endeksler Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi. Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi, 5(3), 485-510.
 • Jung, C., Shambora, W., & Choi, K. (2007). The Relationship Between Stock Returns And Inflation in Four European Markets. Applied Economics Letters, 14(8), 555-557.
 • Karamustafa, O., & Karakaya, A.(2004). Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (7), 23-35.
 • Kocaka, N. A. (2020). Türkiye'de Hanehalkı ve Reel Sektör Beklentileri Arasındaki İlişkinin Analizi. Business and Economics Research Journal, 11(4), 989-1000.
 • Lin, S. C. (2009). Inflation and Real Stock Returns Revisited. Economic Inquiry, 47(4), 783-795.
 • Norazza M. & Masih, A. (2018). Do Islamic Stock Returns Hedge Against Inflation? A Wavelet Approach, Emerging Markets Finance and Trade, 54:10, 2348-2366.
 • Sayılgan, G. & Süslü, (2011). Makroekonomik faktörlerin hisse senedi getirilerine etkisi: Türkiye ve gelişmekte olan piyasalar üzerine bir inceleme. Doktora tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı.
 • Solnik, B. (1983). The Relation Between Stock Prices and Inflationary Expectations: The International Evidence. The Journal of Finance, 38(1), 35-48.
 • Yıldırım, S., Serdar, Ö. G. E. L., & Alhajrabee, O. (2020) Enflasyon ve Faiz Oranlarının Hisse Senedi Getirilerine Etkisinin Araştırılması: BİST Mali Endeksi Üzerinde Ampirik Uygulama. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 9(17), 185-191.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mercan HATİPOĞLU (Sorumlu Yazar)
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3307-5458
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 21

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { sbed857516, journal = {Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-3727}, address = {}, publisher = {Karadeniz Teknik Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {11}, pages = {155 - 172}, doi = {}, title = {HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ VE ENFLASYON İLİŞKİSİ: GELİŞMİŞ ÜLKE BORSALARINDAN KANITLAR}, key = {cite}, author = {Hatipoğlu, Mercan} }
APA Hatipoğlu, M. (2021). HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ VE ENFLASYON İLİŞKİSİ: GELİŞMİŞ ÜLKE BORSALARINDAN KANITLAR . Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi , 11 (21) , 155-172 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbed/issue/63244/857516
MLA Hatipoğlu, M. "HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ VE ENFLASYON İLİŞKİSİ: GELİŞMİŞ ÜLKE BORSALARINDAN KANITLAR" . Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi 11 (2021 ): 155-172 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbed/issue/63244/857516>
Chicago Hatipoğlu, M. "HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ VE ENFLASYON İLİŞKİSİ: GELİŞMİŞ ÜLKE BORSALARINDAN KANITLAR". Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi 11 (2021 ): 155-172
RIS TY - JOUR T1 - HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ VE ENFLASYON İLİŞKİSİ: GELİŞMİŞ ÜLKE BORSALARINDAN KANITLAR AU - Mercan Hatipoğlu Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 155 EP - 172 VL - 11 IS - 21 SN - -2146-3727 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ VE ENFLASYON İLİŞKİSİ: GELİŞMİŞ ÜLKE BORSALARINDAN KANITLAR %A Mercan Hatipoğlu %T HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ VE ENFLASYON İLİŞKİSİ: GELİŞMİŞ ÜLKE BORSALARINDAN KANITLAR %D 2021 %J Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi %P -2146-3727 %V 11 %N 21 %R %U
ISNAD Hatipoğlu, Mercan . "HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ VE ENFLASYON İLİŞKİSİ: GELİŞMİŞ ÜLKE BORSALARINDAN KANITLAR". Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi 11 / 21 (Haziran 2021): 155-172 .
AMA Hatipoğlu M. HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ VE ENFLASYON İLİŞKİSİ: GELİŞMİŞ ÜLKE BORSALARINDAN KANITLAR. KTÜSBD. 2021; 11(21): 155-172.
Vancouver Hatipoğlu M. HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ VE ENFLASYON İLİŞKİSİ: GELİŞMİŞ ÜLKE BORSALARINDAN KANITLAR. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 11(21): 155-172.
IEEE M. Hatipoğlu , "HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ VE ENFLASYON İLİŞKİSİ: GELİŞMİŞ ÜLKE BORSALARINDAN KANITLAR", Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, c. 11, sayı. 21, ss. 155-172, Haz. 2021

KTÜSBD

KTUJSS

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.