Amaç

Dergi sosyal bilimler alanlarında interdisipliner ve karşılaştırmalı araştırmalar, eleştirel çalışmalar ve alternatif yaklaşımları içeren bilimsel çalışmaları yayımlamayı amaç edinmiştir.

Kapsam

NKÜ Sosyal Bilimler Metinleri yılda 2 kez (Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere) çıkarılan ve ZDB tarafından taranan hakemli bir uluslararası dergidir. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi  Sosyal Bilimler Metinleri dergisi, tercihen Balkan coğrafyası üzerine olmak kaydıyla hem teorik hem de uygulamaya yönelik geçmiş ve mevcut çalışmaların gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi açısından bir forum teşkil etmektedir.