Amaç

Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (IJONASS), sosyal bilgiler eğitimi alanında yapılan özgün akademik çalışmaların paylaşımını en üst seviyede yer almasını sağlamak amacıyla kurulmuş bir dergidir. Disiplinlerarası bir yaklaşımla sosyal bilgiler eğitimine yeni bir bakış açısı getirmeyi de amaçlamaktadır. 

Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 2017 yılında yayın hayatına başlayan Uluslararası Hakemli TÜRKÇE / İNGİLİZCE yayın yapan bir dergi olup Hakem Değerlendirme Sistemi mevcuttur. Sosyal Bilgiler eğitimi/öğretimi çalışma alanına ait kuramsal ve uygulamalı araştırma, tarama-inceleme, bildiri, vaka çalışması, kısa rapor, etkinlik, biyografi, kitap inceleme ve editöre mektup niteliklerinden birine uygun eserler hakem değerlendirmesinden yayınlanabilir olduğuna dair karar verildikten sonra  yayımlanır. Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan eser, dergi editörlüğünce değerlendirme için hakemlere gönderilir. Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi'nde ÇİFT TARAFLI KÖR HAKEMLİK uygulaması mevcuttur. Yayımlanmasına, hakemlerin görüşü doğrultusunda Dergi Editör ve Yayın Kurulu karar verir. Gönderilen makaleler yayınlansın veya yayınlanmasın iade edilmez. Dergimizde yayınlanan yazıların her türlü sorumluluğu (bilimsel, mesleki, hukuki, etik v.b.) yazarlara aittir. Yayınlanan yazıların telif hakkı dergiye aittir ve referans gösterilmeden aktarılamaz. Araştırmacılar arasındaki bilimsel iletişimi oluşturmak amacıyla aşağıda nitelikleri açıklanan, başka bir yerde yayımlanmamış makaleler Türkçe ve İngilizce olarak kabul  edilmekte ancak özetinin İngilizce veya Türkçe de basılması zorunluluğu vardır.

Araştırma Makalesi

Orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan yazılar.

Tarama Makalesi

Yeterli sayıda bilimsel makaleyi tarayıp, konuyu bugünkü bilgi ve teknoloji düzeyinde özetleyen, değerlendirme yapan ve bu bulguları karşılaştırarak yorumlayan yazılar.

Kısa Bildiri

Yapılan bir araştırmanın önemli bulgularını açıklayan yeni bir yöntem veya teknik tanımlayan yazılar.

Bütün yazıların Telif Hakkı Devri, yazarlarına bir form gönderilmek suretiyle alınır. Telif Hakkı Devir Formu göndermeyen yazarların yayınları işleme konmaz. Yayınlanmasına karar verilen yazılar üzerine yazarlarınca hiçbir eklenti yapılamaz.
 

Her yazı konusu ile ilgili en az iki hakeme gönderilerek şekil ve içerik bakımından incelettirilir. Dergide yayınlanabilecek nitelikteki yazılar dizgisi yapıldıktan sonra, yazarlarına gönderilerek baskı öncesi gözden istenir. Makale içinde, dergide basıldığı haliyle gözüken hataların sorumluluğu yazarlarına aittir. Hata, editörlük ofisinden kaynaklandığı takdirde düzeltme yayınlanabilir..

Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisinin Kapsamı 

Sosyal Bilgiler Eğitimi,

Sosyal Bilgiler Öğretimi,

Vatandaşlık Bilgisi,

Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,

Eğitim Tarihi vb. konuların dışında Sosyal Bilgiler Eğitiminde yer alan özel konuları da (Sosyal Bilgiler Öğretim Programları, Sosyal Bilgiler Öğretmen Yetiştirme Programı, Değerler Eğitimi, Kavram Öğretimi, Beceri Eğitimi, Medya Okuryazarlığı vb.) kapsamaktadır. 


Kapsam

Ana tema olarak sosyal bilgiler eğitimi olsa da, disiplinlerarası bir yaklaşımla eğitim bilimleri ve diğer disiplinlerin sosyal bilgiler bağlamında yerinin belirlenmesi de hedeflenmektedir. Bu kapsamda, Sosyal Bilimler, Spor Bilimleri ve hatta Matematik ve Fen Bilimlerinin ile Sağlık Bilimlerinin verileri de değerlendirmeye alınmaktadır.