Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2618-5725 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Hakan AKDAĞ | https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbyy


ISSN: 2618-5725

“Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi - IJONASS  2017 yılında yayın hayatına başlayan hakemli ve bilimsel uluslararası bir dergidir. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergiye kabul edilen çalışmalar online olarak yayınlanmaktadır. Sosyal Bilgiler alanında ve editör kurulunun uygun gördüğü eğitim bilimleri alanında yapılan özgün nitelikteki çalışmaları yayınlayarak eğitim-öğretim süresince, öğretmen yetiştirme alanında mevcut durumları ortaya koyma, sorunlara dikkat çekme ve çözüm önerileri getirme vb. katkılar sağlamayı amaçlamaktadır. Araştırma ve derleme makaleler yanında, ders etkinlikleri, kitap inceleme ve biyografi çalışmaları da yayınlanmaktadır. Dergimizde ORCID ID numarası zorunludur. 

Creative Commons Lisansı

"Uluslararası Sosyla Bilgilerde Yeni yaklaşımlar Dergisi - IJONASS" Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi

ISSN 2618-5725 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Hakan AKDAĞ | https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbyy
Kapak Resmi


ISSN: 2618-5725

“Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi - IJONASS  2017 yılında yayın hayatına başlayan hakemli ve bilimsel uluslararası bir dergidir. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergiye kabul edilen çalışmalar online olarak yayınlanmaktadır. Sosyal Bilgiler alanında ve editör kurulunun uygun gördüğü eğitim bilimleri alanında yapılan özgün nitelikteki çalışmaları yayınlayarak eğitim-öğretim süresince, öğretmen yetiştirme alanında mevcut durumları ortaya koyma, sorunlara dikkat çekme ve çözüm önerileri getirme vb. katkılar sağlamayı amaçlamaktadır. Araştırma ve derleme makaleler yanında, ders etkinlikleri, kitap inceleme ve biyografi çalışmaları da yayınlanmaktadır. Dergimizde ORCID ID numarası zorunludur. 

Creative Commons Lisansı

"Uluslararası Sosyla Bilgilerde Yeni yaklaşımlar Dergisi - IJONASS" Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Cilt 4 - Sayı 2 - 31 Ara 2020
 1. Sosyal Bilgilerde Öğretmen Adaylarının Objektifinden “Müze Kullanımı”
  Sayfalar 165 - 181
  Harun ER, Ramazan YILMAZ
 2. Kullansam mı Kullanmasam mı? Sosyal Bilgiler Öğretiminde Sinema ve Dizi Filmlerin Kullanımına Yönelik Öğretmen Deneyimleri
  Sayfalar 182 - 197
  Serkan KELEŞOĞLU, Bülent AKBABA
 3. Lise 11. Sınıf Tarih Ders Kitabının Resim-Metin İlişkisi Bakımından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 198 - 219
  Osman AKHAN
 4. 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabının İçerik Düzenleme İlkelerine Uygunluğunun İncelenmesi
  Sayfalar 220 - 247
  Aylin KAYA, Osman GÜL
 5. Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulları Matematik Ders Kitaplarında Yer Alan Kök Değerlerin İncelenmesi
  Sayfalar 248 - 266
  Tuğba KILCAN
 6. İstiklal Marşı’nın Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nda Yer Alan Değerler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 267 - 284
  Kübra KANDEMİR, Elif TORUN
 7. Tarih Konularının Öğretiminde Senkronik Yaklaşım Modeli ve Ölçekli Senkronik Tarih Şeritleri
  Sayfalar 285 - 308
  Ömür KIZIL, Cengiz DÖNMEZ
 8. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sanat Eğitimi ve Görsel Sanatlar Dersine İlişkin Tutumlarının incelenmesi
  Sayfalar 309 - 321
  Yücehan YÜCESOY, Burak DEMİR, Başak BAĞLAMA, Ümit POLAT, Behçet ÖZNACAR
 9. Timurlularda Yapılan Evlilikler ve Kurulan İttifaklar
  Sayfalar 322 - 334
  Tuba TOMBULOĞLU
 10. 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabındaki “Milli Mücadele” Konusunun Kronoloji Bilgi ve Becerilerini Kazandırması Açısından Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri ile İncelenmesi
  Sayfalar 335 - 356
  Ahmet ŞİMŞEK, Sevcan KOLBASAR