Yıl 2020, Cilt 4 , Sayı 1, Sayfalar 27 - 32 2020-06-01

The Review of Substance Abuse Prevention Programs in Children and Youth From The Social Work Perspective
Çocuk ve Gençlerde Madde Bağımlılığının Önlenmesine Yönelik Programların Sosyal Çalışma Perspektifinden İncelenmesi

Tunahan BULUT [1] , Emel YEŞİLKAYALI [2]


The purpose of this study is, to introduce The Strengthening Families Program and Familias Unidas programs that is applied in USA related to the prevention of substance abuse in children and adolescents and evaluate from social work perspective and provide suggestions for our country. There are three reasons for choosing these prevention programs to introduce. First reason is, the effectiveness of both drug addiction prevention programs has been proven by research results. Second reason is, the theoretical frameworks of these programs are based on the ecological approach that offering holistic perspective for assessment and professional intervention adopted by the social work discipline and profession. Last reason is especially about Familias Unidas intervention program. This program that is a prevention program in the USA preparing for Hispanic immigrant youngs and their families. Due to the increasing population of immigrant youth from different countries in our country in recent years, Familias Unidas is thought may be a guide to do things while working with immigrants.

Bu çalışmanın amacı, çocuk ve gençlerde madde bağımlılığının önlenmesine ilişkin Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulanan Birleştirilmiş Aileler (Familias Unidas) ve Güçlenen Aileler (The Strengthening Families Program) programlarını tanıtmak ve sosyal çalışma perspektifinden değerlendirerek ülkemiz için öneriler sunmaktır. Tanıtmak için bu önleme programlarının seçilmesinin üç nedeni bulunmaktadır. Bu nedenlerden ilki, her iki madde bağımlılığını önleme programının da etkililiğinin araştırma sonuçları ile kanıtlanmış olmasıdır. Diğer nedeni ise, teorik alt yapılarının sosyal çalışma disiplin ve mesleğinin benimsediği ve değerlendirme ve müdahalede bütüncül bir bakış açısı sunan ekolojik yaklaşıma dayanmasıdır. Son neden ise özellikle Birleştirilmiş Aileler Programına yöneliktir. Bu program, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki İspanyol göçmen gençler ve ebeveynlerine yönelik olarak hazırlanan bir önleme programıdır. Ülkemizde de son yıllarda farklı ülkelerden göçmen genç nüfusunun giderek artması nedeniyle, Birleştirilmiş Aileler Programının incelenmesinin göçmenlerle çalışırken izlenecek yol konusunda yol gösterici olabileceği düşünülmüştür.
 • Barker, R. (1995). The Social Work Dictionary (3rd Edition). Washington: NASW Press.
 • Çavdar, S., Taşdemir, M. ve Ataç, Ö. (2019). Önlemenin Kuramsal Temelleri. M. Öztürk, K. Ögel, C. Evren, ve R. Bilici içinde, Bağımlılık Tanı, Tedavi, Önleme (s. 116). İstanbul: Türkiye Yeşilay Cemiyeti.
 • EMCDDA. (2019). European Drug Report 2019. Lizbon: The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). http://www.emcdda.europa.eu/data/stats2019/gps adresinden alındı.
 • Familias Unidas. (2020). Familias Unidas - University of Miami: http://familias-unidas.info/ adresinden alındı.
 • Garthwait, C. (2012). Dictionary of Social Work. Montana: University of Montana.
 • Guillermo, P. ve Pantin, H. (2011). Reducing Substance Use and HIV Health Disparities among Hispanic Youth in the U.S.A.: The Familias Unidas Program of Research. Psychosocial Intervention, 63-73. doi:10.5093/in2011v20n1a6
 • Hawkins, D. J., Catalano, R. F. ve Arthur, M. W. (2002). Promoting science-based prevention in communities. Addictive Behaviors, 951-976. doi:10.1016/s0306-4603(02)00298-8
 • Ialongo, N., Werthamer, L., Poduska, J., ve Kellam, S. (2001). The Distal Impact of Two First-Grade Preventive Interventions on Conduct Problems and Disorder in Early Adolescence. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 146-160. doi:10.1177/106342660100900301
 • Iowa State University. (2020). Strengthening Families Program: For Parents and Youth 10-14. Iowa State University: https://www.extension.iastate.edu/sfp10-14/ adresinden alındı.
 • Lerner, R. M., Schiamberg, L. B., Anderson, P. M. ve Miller, J. R. (2003). The Encyclopedia of Human Ecology (Volume One). Oxford: ABC-CLIO.
 • National Research Council. (1993). Preventing Drug Abuse: What Do We Know? Washington: The National Academies Press. doi:10.17226/1883
 • NIDA. (2003). A Research-Based Guide for Parents, Educators, and Community Leaders. Maryland: U.S. Department of Health and Human Services.
 • OAS. (2019). Report On Drug Use in The Americas 2019. Inter-American Drug Abuse Control Commission. Washington: Organization of American States.
 • OJJDP. (2000). Competency Training The Strengthening Families Program: For Parents and Youth 10–14. The Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention: https://ojjdp.ojp.gov/library/publications/competency-training-strengthening-families-program-parents-and-youth-10-14 adresinden alındı.
 • Ögel, K. (2015). Bağımlılığı Anlamak Gerek. Bağımlı Aileleri İçin Rehber Kitap. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Pantin, H., Guillermo , P., Lopez, B., Huang, S., Tapia, M. I., Schwartz, S. J., . . . Branchini, J. (2009). A Randomized Controlled Trial of Familias Unidas for Hispanic Adolescents With Behavior Problems. Psychosom Med, 987-995. doi:10.1097/PSY.0b013e3181bb2913
 • U.S. Department of Health and Human Services. (2016). Facing Addiction in America: The Surgeon General’s Report on Alcohol, Drugs, and Health. Washington: U.S. Department of Health and Human Services.
 • UNODC. (2019). World Drug Report. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Derleme Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8590-0275
Yazar: Tunahan BULUT (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2616-2641
Yazar: Emel YEŞİLKAYALI
Kurum: İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2020

APA Bulut, T , Yeşilkayalı, E . (2020). Çocuk ve Gençlerde Madde Bağımlılığının Önlenmesine Yönelik Programların Sosyal Çalışma Perspektifinden İncelenmesi . Sosyal Çalışma Dergisi , 4 (1) , 27-32 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/scd/issue/54484/731972