Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ETHIC AND ITS EDUCATION IN VISUAL COMMUNICATION DESIGN THROUGH THE CONCEPT OF RESPONSIBILITY

Yıl 2017, Cilt 10, Sayı 20, 730 - 742, 31.12.2017
https://doi.org/10.21602/sduarte.334833

Öz

In the design and advertising industry, ethic is observable anywhere from business relationship between designer, client and advertising agency to the potential impacts of the project on which the designer takes part. In addition to issues such as plagiarism and copyright infringements, which are often encountered today,the individual ethical attitude of the designer and a responsible design approach is determinant in the value that the designer creates with the product and its effect to society and nature. In this respect, in order to able to develop an individual ethical attitude, it is important that the students in the education programs of graphic design and visual communication designhave a minimum ethical knowledge.

Within this study, it is mentioned the importance of the concept of responsibility in the development of student designers’ ethical attitudes. Related associate degree, undergraduate and graduate programs in Turkey are examined and brought forward some proposals concerning ethical education.

Kaynakça

 • Kaynakça Binark, M. ve Bayraktutan, G. (2013). Ayın Karanlık Yüzü: Yeni Medya ve Etik, İstanbul: Kalkedon Yayıncılık.
 • Kuban, D. (2004). “Mimari Tasarım’da Etik-Estetik Karşıtlığı Var mı?”, Etik-Estetik, der. Ayşe Şentürer, Şafak Ural ve Funda Uz Sönmez, İstanbul: Yapı Endüstri Merkezi.
 • McCoy, K. (2003). “Good Citizenship: Design as Social and Political Force”, Citizen Designer: Perspectives on Design Responsibility, der. Steven Heller ve Veronique Vienne, New York: Allworth Press.
 • Papanek, V. (2006). Design for the Real World: Human Ecology and Social Change, Londra: Thames & Hudson Ltd.
 • Rich, T. (2002). “Who Needs Ethics”, Looking Closer 4: Critical Writings on Graphic Design, der. Michael Beirut, William Drenttel ve Steven Heller, New York: Allworth Press.
 • Richardson, H. (2005). “How We Teach, How We Learn What Is Taught”, The Education of a Graphic Designer, der. Steven Heller, New York: Allworth Press.
 • Shaughnessy, A. (2009). Graphic Design: A User’s Manual, Londra: Laurence King Publishing.
 • Tepe, H. (2009). Etik ve Meslek Etikleri, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları.
 • Tungate, M. (2007). Adland: A Global History of Advertising, Londra: Kogan Page.
 • Zygmunt, B. (1998). Postmodern Etik, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • İnternet Kaynakçası Airos, L. (2014). “With Massimo Vignelli. Good Design is Responsible Design”, http://www.iitaly.org/magazine/style/articles/article/massimo-vignelli-good-design-responsible-design, Erişim Tarihi: 10.05.2017.
 • Findeli, A. (2001). “Rethinking Design Education for the 21st Century: Theoretical, Methodological, and Ethical Discussion”, Massachusetts Institute of Technology Design Issues, 17 (1), http://www.mitpressjournals.org/doi/pdf/10.1162/ 07479360152103796, Erişim Tarihi: 11.05.2017.
 • Glaser, M. (ty.). “Ambiguity & Truth: Delivered many places”, http://www.miltonglaser.com/files/Essays-Ambiguity-8192.pdf, Erişim Tarihi: 16.05.2017.
 • Holland, DK. (2010). “Şiddet Çağında Grafik Tasarım Etiği (I)”, http://gmk.org.tr/uploads/news/file-1457193666882365472.pdf, Erişim Tarihi: 01.06.2017.
 • Kane, E. M. (2010). Ethics: A Graphic Designer’s Field Guide, New York: Campbell Hall. http://www.ethicsingraphicdesign.org/wp-content/uploads/2011/10/Ethics_Graphic_Designers_Field_Guide.pdf, Erişim Tarihi: 16.04.2017.
 • Rich, T. (2001). “Time to mind your ethics”, https://www.designweek.co.uk/issues/1-november-2001/tim-rich-time-to-mind-your-ethics/, Erişim Tarihi: 29.05.2017.
 • _______, (2002). İlk Önce Öncelikler, http://gmk.org.tr/uploads/news/file-14466674451023275305.pdf, Erişim Tarihi: 16.04.2017.
 • _______, (2011). Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Temel Alan Yeterlilikleri, http://www.tyyc.sakarya.edu.tr/raporlar/21_SANAT_13_01_2011.pdf, Erişim Tarihi: 13.06.2017.
 • _______, (2011). Karar 2010.1.4. http://tyyc.yok.gov.tr/dosyalar/08022011-13%20ocak%20GK%20Karar%20metni.pdf, Erişim Tarihi: 15.06.2017.
 • _______, (ty.). Why are moral ethics important in graphic design, https://ethicsofdesign.wordpress.com, Erişim Tarihi: 20.05.2017.
 • Görsel Kaynaklar Görsel 1. https://www.loc.gov/exhibits/treasures/images/tlc0090.jpg, Erişim Tarihi: 17.04.2017.

Sorumluluk Kavramı Üzerinden Görsel İletişim Tasarımında Etik ve Eğitimi

Yıl 2017, Cilt 10, Sayı 20, 730 - 742, 31.12.2017
https://doi.org/10.21602/sduarte.334833

Öz

ÖZ

Tasarım ve reklam endüstrisinde etik, tasarımcı, müşteri, reklam ajansı arasındaki iş ilişkisinden tasarımcının rol aldığı projelerin potansiyel etkilerine kadar birçok yerde görünür. Günümüzde sıklıkla karşılaşılan aşırma, telif hakkı ihlallerinin yanı sıra, tasarımcının tasarladığı ürün ile yaratacağı değer ve bu değerin topluma ve doğaya etkisinde sorumlu tasarım anlayışı ve tasarımcının bireysel etik tavrı belirleyicidir. Bireysel bir etik tavrın geliştirilebilmesi için, grafik tasarım ve görsel iletişim tasarımı eğitimi veren programlardaki öğrencilerin asgari bir etik bilgisine sahip olması önemlidir.

Bu çalışmada, öğrenci tasarımcıların etik tavırlarının geliştirilebilmesine sorumluluk kavramı üzerinden değinilmiştir. Türkiye’den seçkisiz olarak seçilen ilgili ön lisans, lisans ve lisansüstü programlar incelenerek etik eğitimine yönelik çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • Kaynakça Binark, M. ve Bayraktutan, G. (2013). Ayın Karanlık Yüzü: Yeni Medya ve Etik, İstanbul: Kalkedon Yayıncılık.
 • Kuban, D. (2004). “Mimari Tasarım’da Etik-Estetik Karşıtlığı Var mı?”, Etik-Estetik, der. Ayşe Şentürer, Şafak Ural ve Funda Uz Sönmez, İstanbul: Yapı Endüstri Merkezi.
 • McCoy, K. (2003). “Good Citizenship: Design as Social and Political Force”, Citizen Designer: Perspectives on Design Responsibility, der. Steven Heller ve Veronique Vienne, New York: Allworth Press.
 • Papanek, V. (2006). Design for the Real World: Human Ecology and Social Change, Londra: Thames & Hudson Ltd.
 • Rich, T. (2002). “Who Needs Ethics”, Looking Closer 4: Critical Writings on Graphic Design, der. Michael Beirut, William Drenttel ve Steven Heller, New York: Allworth Press.
 • Richardson, H. (2005). “How We Teach, How We Learn What Is Taught”, The Education of a Graphic Designer, der. Steven Heller, New York: Allworth Press.
 • Shaughnessy, A. (2009). Graphic Design: A User’s Manual, Londra: Laurence King Publishing.
 • Tepe, H. (2009). Etik ve Meslek Etikleri, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları.
 • Tungate, M. (2007). Adland: A Global History of Advertising, Londra: Kogan Page.
 • Zygmunt, B. (1998). Postmodern Etik, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • İnternet Kaynakçası Airos, L. (2014). “With Massimo Vignelli. Good Design is Responsible Design”, http://www.iitaly.org/magazine/style/articles/article/massimo-vignelli-good-design-responsible-design, Erişim Tarihi: 10.05.2017.
 • Findeli, A. (2001). “Rethinking Design Education for the 21st Century: Theoretical, Methodological, and Ethical Discussion”, Massachusetts Institute of Technology Design Issues, 17 (1), http://www.mitpressjournals.org/doi/pdf/10.1162/ 07479360152103796, Erişim Tarihi: 11.05.2017.
 • Glaser, M. (ty.). “Ambiguity & Truth: Delivered many places”, http://www.miltonglaser.com/files/Essays-Ambiguity-8192.pdf, Erişim Tarihi: 16.05.2017.
 • Holland, DK. (2010). “Şiddet Çağında Grafik Tasarım Etiği (I)”, http://gmk.org.tr/uploads/news/file-1457193666882365472.pdf, Erişim Tarihi: 01.06.2017.
 • Kane, E. M. (2010). Ethics: A Graphic Designer’s Field Guide, New York: Campbell Hall. http://www.ethicsingraphicdesign.org/wp-content/uploads/2011/10/Ethics_Graphic_Designers_Field_Guide.pdf, Erişim Tarihi: 16.04.2017.
 • Rich, T. (2001). “Time to mind your ethics”, https://www.designweek.co.uk/issues/1-november-2001/tim-rich-time-to-mind-your-ethics/, Erişim Tarihi: 29.05.2017.
 • _______, (2002). İlk Önce Öncelikler, http://gmk.org.tr/uploads/news/file-14466674451023275305.pdf, Erişim Tarihi: 16.04.2017.
 • _______, (2011). Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Temel Alan Yeterlilikleri, http://www.tyyc.sakarya.edu.tr/raporlar/21_SANAT_13_01_2011.pdf, Erişim Tarihi: 13.06.2017.
 • _______, (2011). Karar 2010.1.4. http://tyyc.yok.gov.tr/dosyalar/08022011-13%20ocak%20GK%20Karar%20metni.pdf, Erişim Tarihi: 15.06.2017.
 • _______, (ty.). Why are moral ethics important in graphic design, https://ethicsofdesign.wordpress.com, Erişim Tarihi: 20.05.2017.
 • Görsel Kaynaklar Görsel 1. https://www.loc.gov/exhibits/treasures/images/tlc0090.jpg, Erişim Tarihi: 17.04.2017.

Ayrıntılar

Konular Sanat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Murat ERTÜRK>

0000-0001-9761-5906
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2017
Kabul Tarihi 1 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 10, Sayı 20

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { sduarte334833, journal = {Art-e Sanat Dergisi}, eissn = {1308-2698}, address = {}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {10}, number = {20}, pages = {730 - 742}, doi = {10.21602/sduarte.334833}, title = {Sorumluluk Kavramı Üzerinden Görsel İletişim Tasarımında Etik ve Eğitimi}, key = {cite}, author = {Ertürk, Murat} }
APA Ertürk, M. (2017). Sorumluluk Kavramı Üzerinden Görsel İletişim Tasarımında Etik ve Eğitimi . Art-e Sanat Dergisi , 10 (20) , 730-742 . DOI: 10.21602/sduarte.334833
MLA Ertürk, M. "Sorumluluk Kavramı Üzerinden Görsel İletişim Tasarımında Etik ve Eğitimi" . Art-e Sanat Dergisi 10 (2017 ): 730-742 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduarte/issue/33202/334833>
Chicago Ertürk, M. "Sorumluluk Kavramı Üzerinden Görsel İletişim Tasarımında Etik ve Eğitimi". Art-e Sanat Dergisi 10 (2017 ): 730-742
RIS TY - JOUR T1 - Sorumluluk Kavramı Üzerinden Görsel İletişim Tasarımında Etik ve Eğitimi AU - MuratErtürk Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.21602/sduarte.334833 DO - 10.21602/sduarte.334833 T2 - Art-e Sanat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 730 EP - 742 VL - 10 IS - 20 SN - -1308-2698 M3 - doi: 10.21602/sduarte.334833 UR - https://doi.org/10.21602/sduarte.334833 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Art-e Sanat Dergisi Sorumluluk Kavramı Üzerinden Görsel İletişim Tasarımında Etik ve Eğitimi %A Murat Ertürk %T Sorumluluk Kavramı Üzerinden Görsel İletişim Tasarımında Etik ve Eğitimi %D 2017 %J Art-e Sanat Dergisi %P -1308-2698 %V 10 %N 20 %R doi: 10.21602/sduarte.334833 %U 10.21602/sduarte.334833
ISNAD Ertürk, Murat . "Sorumluluk Kavramı Üzerinden Görsel İletişim Tasarımında Etik ve Eğitimi". Art-e Sanat Dergisi 10 / 20 (Aralık 2017): 730-742 . https://doi.org/10.21602/sduarte.334833
AMA Ertürk M. Sorumluluk Kavramı Üzerinden Görsel İletişim Tasarımında Etik ve Eğitimi. Art-e. 2017; 10(20): 730-742.
Vancouver Ertürk M. Sorumluluk Kavramı Üzerinden Görsel İletişim Tasarımında Etik ve Eğitimi. Art-e Sanat Dergisi. 2017; 10(20): 730-742.
IEEE M. Ertürk , "Sorumluluk Kavramı Üzerinden Görsel İletişim Tasarımında Etik ve Eğitimi", Art-e Sanat Dergisi, c. 10, sayı. 20, ss. 730-742, Ara. 2017, doi:10.21602/sduarte.334833
Art-e 12/1/2011 yılından sonraki sayıları tam metin olarak, 12/1/2008 yılından sonraki sayıları ise indeks olarak EBSCO'da Art Source isimli veri tabanında yer almaktadır.