Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

ETHIC AND ITS EDUCATION IN VISUAL COMMUNICATION DESIGN THROUGH THE CONCEPT OF RESPONSIBILITY

Yıl 2017, Cilt: 10 Sayı: 20, 730 - 742, 31.12.2017
https://doi.org/10.21602/sduarte.334833

Öz

In the design and advertising industry, ethic is
observable anywhere from business relationship between designer, client and
advertising agency to the potential impacts of the project on which the
designer takes part. In addition to issues such as plagiarism and copyright
infringements, which are often encountered today,the individual ethical
attitude of the designer and a responsible design approach is determinant in
the value that the designer creates with the product and its effect to society
and nature. In this respect, in order to able to develop an individual ethical
attitude, it is important that the students in the education programs of
graphic design and visual communication designhave a minimum ethical knowledge.

Within this study, it is mentioned the importance of
the concept of responsibility in the development of student designers’ ethical
attitudes. Related associate degree, undergraduate and graduate programs in
Turkey are examined and brought forward some proposals concerning ethical
education.

Kaynakça

 • Kaynakça Binark, M. ve Bayraktutan, G. (2013). Ayın Karanlık Yüzü: Yeni Medya ve Etik, İstanbul: Kalkedon Yayıncılık.
 • Kuban, D. (2004). “Mimari Tasarım’da Etik-Estetik Karşıtlığı Var mı?”, Etik-Estetik, der. Ayşe Şentürer, Şafak Ural ve Funda Uz Sönmez, İstanbul: Yapı Endüstri Merkezi.
 • McCoy, K. (2003). “Good Citizenship: Design as Social and Political Force”, Citizen Designer: Perspectives on Design Responsibility, der. Steven Heller ve Veronique Vienne, New York: Allworth Press.
 • Papanek, V. (2006). Design for the Real World: Human Ecology and Social Change, Londra: Thames & Hudson Ltd.
 • Rich, T. (2002). “Who Needs Ethics”, Looking Closer 4: Critical Writings on Graphic Design, der. Michael Beirut, William Drenttel ve Steven Heller, New York: Allworth Press.
 • Richardson, H. (2005). “How We Teach, How We Learn What Is Taught”, The Education of a Graphic Designer, der. Steven Heller, New York: Allworth Press.
 • Shaughnessy, A. (2009). Graphic Design: A User’s Manual, Londra: Laurence King Publishing.
 • Tepe, H. (2009). Etik ve Meslek Etikleri, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları.
 • Tungate, M. (2007). Adland: A Global History of Advertising, Londra: Kogan Page.
 • Zygmunt, B. (1998). Postmodern Etik, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • İnternet Kaynakçası Airos, L. (2014). “With Massimo Vignelli. Good Design is Responsible Design”, http://www.iitaly.org/magazine/style/articles/article/massimo-vignelli-good-design-responsible-design, Erişim Tarihi: 10.05.2017.
 • Findeli, A. (2001). “Rethinking Design Education for the 21st Century: Theoretical, Methodological, and Ethical Discussion”, Massachusetts Institute of Technology Design Issues, 17 (1), http://www.mitpressjournals.org/doi/pdf/10.1162/ 07479360152103796, Erişim Tarihi: 11.05.2017.
 • Glaser, M. (ty.). “Ambiguity & Truth: Delivered many places”, http://www.miltonglaser.com/files/Essays-Ambiguity-8192.pdf, Erişim Tarihi: 16.05.2017.
 • Holland, DK. (2010). “Şiddet Çağında Grafik Tasarım Etiği (I)”, http://gmk.org.tr/uploads/news/file-1457193666882365472.pdf, Erişim Tarihi: 01.06.2017.
 • Kane, E. M. (2010). Ethics: A Graphic Designer’s Field Guide, New York: Campbell Hall. http://www.ethicsingraphicdesign.org/wp-content/uploads/2011/10/Ethics_Graphic_Designers_Field_Guide.pdf, Erişim Tarihi: 16.04.2017.
 • Rich, T. (2001). “Time to mind your ethics”, https://www.designweek.co.uk/issues/1-november-2001/tim-rich-time-to-mind-your-ethics/, Erişim Tarihi: 29.05.2017.
 • _______, (2002). İlk Önce Öncelikler, http://gmk.org.tr/uploads/news/file-14466674451023275305.pdf, Erişim Tarihi: 16.04.2017.
 • _______, (2011). Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Temel Alan Yeterlilikleri, http://www.tyyc.sakarya.edu.tr/raporlar/21_SANAT_13_01_2011.pdf, Erişim Tarihi: 13.06.2017.
 • _______, (2011). Karar 2010.1.4. http://tyyc.yok.gov.tr/dosyalar/08022011-13%20ocak%20GK%20Karar%20metni.pdf, Erişim Tarihi: 15.06.2017.
 • _______, (ty.). Why are moral ethics important in graphic design, https://ethicsofdesign.wordpress.com, Erişim Tarihi: 20.05.2017.
 • Görsel Kaynaklar Görsel 1. https://www.loc.gov/exhibits/treasures/images/tlc0090.jpg, Erişim Tarihi: 17.04.2017.

Sorumluluk Kavramı Üzerinden Görsel İletişim Tasarımında Etik ve Eğitimi

Yıl 2017, Cilt: 10 Sayı: 20, 730 - 742, 31.12.2017
https://doi.org/10.21602/sduarte.334833

Öz

ÖZ

Tasarım ve reklam endüstrisinde etik, tasarımcı,
müşteri, reklam ajansı arasındaki iş ilişkisinden tasarımcının rol aldığı
projelerin potansiyel etkilerine kadar birçok yerde görünür. Günümüzde sıklıkla
karşılaşılan aşırma, telif hakkı ihlallerinin yanı sıra, tasarımcının
tasarladığı ürün ile yaratacağı değer ve bu değerin topluma ve doğaya etkisinde
sorumlu tasarım anlayışı ve tasarımcının bireysel etik tavrı belirleyicidir.
Bireysel bir etik tavrın geliştirilebilmesi için, grafik tasarım ve görsel
iletişim tasarımı eğitimi veren programlardaki öğrencilerin asgari bir etik
bilgisine sahip olması önemlidir.Bu çalışmada, öğrenci tasarımcıların etik tavırlarının
geliştirilebilmesine sorumluluk kavramı üzerinden değinilmiştir. Türkiye’den
seçkisiz olarak seçilen ilgili ön lisans, lisans ve lisansüstü programlar
incelenerek etik eğitimine yönelik çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • Kaynakça Binark, M. ve Bayraktutan, G. (2013). Ayın Karanlık Yüzü: Yeni Medya ve Etik, İstanbul: Kalkedon Yayıncılık.
 • Kuban, D. (2004). “Mimari Tasarım’da Etik-Estetik Karşıtlığı Var mı?”, Etik-Estetik, der. Ayşe Şentürer, Şafak Ural ve Funda Uz Sönmez, İstanbul: Yapı Endüstri Merkezi.
 • McCoy, K. (2003). “Good Citizenship: Design as Social and Political Force”, Citizen Designer: Perspectives on Design Responsibility, der. Steven Heller ve Veronique Vienne, New York: Allworth Press.
 • Papanek, V. (2006). Design for the Real World: Human Ecology and Social Change, Londra: Thames & Hudson Ltd.
 • Rich, T. (2002). “Who Needs Ethics”, Looking Closer 4: Critical Writings on Graphic Design, der. Michael Beirut, William Drenttel ve Steven Heller, New York: Allworth Press.
 • Richardson, H. (2005). “How We Teach, How We Learn What Is Taught”, The Education of a Graphic Designer, der. Steven Heller, New York: Allworth Press.
 • Shaughnessy, A. (2009). Graphic Design: A User’s Manual, Londra: Laurence King Publishing.
 • Tepe, H. (2009). Etik ve Meslek Etikleri, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları.
 • Tungate, M. (2007). Adland: A Global History of Advertising, Londra: Kogan Page.
 • Zygmunt, B. (1998). Postmodern Etik, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • İnternet Kaynakçası Airos, L. (2014). “With Massimo Vignelli. Good Design is Responsible Design”, http://www.iitaly.org/magazine/style/articles/article/massimo-vignelli-good-design-responsible-design, Erişim Tarihi: 10.05.2017.
 • Findeli, A. (2001). “Rethinking Design Education for the 21st Century: Theoretical, Methodological, and Ethical Discussion”, Massachusetts Institute of Technology Design Issues, 17 (1), http://www.mitpressjournals.org/doi/pdf/10.1162/ 07479360152103796, Erişim Tarihi: 11.05.2017.
 • Glaser, M. (ty.). “Ambiguity & Truth: Delivered many places”, http://www.miltonglaser.com/files/Essays-Ambiguity-8192.pdf, Erişim Tarihi: 16.05.2017.
 • Holland, DK. (2010). “Şiddet Çağında Grafik Tasarım Etiği (I)”, http://gmk.org.tr/uploads/news/file-1457193666882365472.pdf, Erişim Tarihi: 01.06.2017.
 • Kane, E. M. (2010). Ethics: A Graphic Designer’s Field Guide, New York: Campbell Hall. http://www.ethicsingraphicdesign.org/wp-content/uploads/2011/10/Ethics_Graphic_Designers_Field_Guide.pdf, Erişim Tarihi: 16.04.2017.
 • Rich, T. (2001). “Time to mind your ethics”, https://www.designweek.co.uk/issues/1-november-2001/tim-rich-time-to-mind-your-ethics/, Erişim Tarihi: 29.05.2017.
 • _______, (2002). İlk Önce Öncelikler, http://gmk.org.tr/uploads/news/file-14466674451023275305.pdf, Erişim Tarihi: 16.04.2017.
 • _______, (2011). Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Temel Alan Yeterlilikleri, http://www.tyyc.sakarya.edu.tr/raporlar/21_SANAT_13_01_2011.pdf, Erişim Tarihi: 13.06.2017.
 • _______, (2011). Karar 2010.1.4. http://tyyc.yok.gov.tr/dosyalar/08022011-13%20ocak%20GK%20Karar%20metni.pdf, Erişim Tarihi: 15.06.2017.
 • _______, (ty.). Why are moral ethics important in graphic design, https://ethicsofdesign.wordpress.com, Erişim Tarihi: 20.05.2017.
 • Görsel Kaynaklar Görsel 1. https://www.loc.gov/exhibits/treasures/images/tlc0090.jpg, Erişim Tarihi: 17.04.2017.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Murat ERTÜRK

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2017
Gönderilme Tarihi 15 Ağustos 2017
Kabul Tarihi 1 Aralık 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 10 Sayı: 20

Kaynak Göster

APA ERTÜRK, M. (2017). Sorumluluk Kavramı Üzerinden Görsel İletişim Tasarımında Etik ve Eğitimi. Art-E Sanat Dergisi, 10(20), 730-742. https://doi.org/10.21602/sduarte.334833
AMA ERTÜRK M. Sorumluluk Kavramı Üzerinden Görsel İletişim Tasarımında Etik ve Eğitimi. Art-e. Aralık 2017;10(20):730-742. doi:10.21602/sduarte.334833
Chicago ERTÜRK, Murat. “Sorumluluk Kavramı Üzerinden Görsel İletişim Tasarımında Etik Ve Eğitimi”. Art-E Sanat Dergisi 10, sy. 20 (Aralık 2017): 730-42. https://doi.org/10.21602/sduarte.334833.
EndNote ERTÜRK M (01 Aralık 2017) Sorumluluk Kavramı Üzerinden Görsel İletişim Tasarımında Etik ve Eğitimi. Art-e Sanat Dergisi 10 20 730–742.
IEEE M. ERTÜRK, “Sorumluluk Kavramı Üzerinden Görsel İletişim Tasarımında Etik ve Eğitimi”, Art-e, c. 10, sy. 20, ss. 730–742, 2017, doi: 10.21602/sduarte.334833.
ISNAD ERTÜRK, Murat. “Sorumluluk Kavramı Üzerinden Görsel İletişim Tasarımında Etik Ve Eğitimi”. Art-e Sanat Dergisi 10/20 (Aralık 2017), 730-742. https://doi.org/10.21602/sduarte.334833.
JAMA ERTÜRK M. Sorumluluk Kavramı Üzerinden Görsel İletişim Tasarımında Etik ve Eğitimi. Art-e. 2017;10:730–742.
MLA ERTÜRK, Murat. “Sorumluluk Kavramı Üzerinden Görsel İletişim Tasarımında Etik Ve Eğitimi”. Art-E Sanat Dergisi, c. 10, sy. 20, 2017, ss. 730-42, doi:10.21602/sduarte.334833.
Vancouver ERTÜRK M. Sorumluluk Kavramı Üzerinden Görsel İletişim Tasarımında Etik ve Eğitimi. Art-e. 2017;10(20):730-42.
Art-e 12/1/2011 yılından sonraki sayıları tam metin olarak, 12/1/2008 yılından sonraki sayıları ise indeks olarak EBSCO'da Art Source isimli veri tabanında yer almaktadır.