Yıl 2019, Cilt 12 , Sayı , Sayfalar 172 - 185 2019-12-30

Kültürümüzde evlenme, sadece kız ve erkek için değil aynı zamanda iki tarafın aileleri içinde yeni akrabalık bağlarının kurulduğu kutlu bir süreçtir. Genel olarak her yörede kız isteme, söz, nişan ve düğün törenlerinin sıralaması aynıdır. Ancak, törenlerin gün sayısı, hangi günler yapılacağı, bu günlerde yapılan işler ve günlere verilen isimler, bu süreçte yerine getirilen adetler, yapılan ikramlar, çeyiz ve ağırlık olarak verilen eşyalar, giyim-kuşam, sözlü kültür unsurları, törenlerin yapıldığı toplumun kültürüne göre şekillenerek bugüne gelmiştir. Geleneksel evlenme ritüelleri hangi yörede olursa olsun meşakkatli ve bir o kadar biricik kutlamalardır. Birçok yörede modern zamanın getirdiği teknolojik kolaylıklar, moda vb. unsurlar ile geleneksel evlenme ritüelleri değişime uğramış hatta bazı yerlerde unutulmaya yüz tutmuştur. Ancak Isparta; ilçeleri, köy ve kasabaları ile evlenme adetlerinin geçmişten bugüne devam ettirmeye çalışan bir ilimizdir.  Bu çalışmada Isparta ili evlenme adetleri; kız isteme, söz, nişan ve düğün süreçleri ilçelerdeki farklı uygulamalarıyla tanıtılmaya çalışılmıştır. 

Isparta, Düğün, Adetler, Kültürel Bellek, Geleneksel Giyim
  • Çeliker, D. "Körküler'de (Isparta) Düğün ve Yöresel Tekstiller", Editör: Emine Gürsoy NASKALİ ve Aysel Güneş, Düğün Kitabı, Ankara: Libra Yayıncılık.Dolunay, S. Ve Dolunay, S. (2016). Kızıldağ’ın Gölgesinde Tarihçesi ve Folkloruyla Şarkikaraağaç, Ankara: Pegem Akademi Yayın Eğitim Danışmanlık.Genç, M. ve Çeliker, D. ve Kodal, T. Vd. “Isparta’nın Somut Olmayan Kültürel Mirası”, ed. Bilge Hürmüzlü Kortholt, Ankara: Desen Ofset.Kabak, T. (1997). Trabzon‐Arsin İlçesi Düğün Adetleri, Bartın: Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, ISSN:2547‐9865,Cilt:2, Sayı:1. Kalafat, Y. (1990). Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri, Ankara: Ebabil Yayınevi.Kartal, Z. Ve Ölmez F.N. (2014). Isparta Yöresel Kadın Giysileri, Isparta: Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. Santur, M. C. (2005). “Kastamonu Evlenme Adetlerinin Halkbilimsel Açıdan İncelenmesi”, Ankara: İkinci Kastamonu Kültür Sempozyumu Bildirileri.Tokmak, Y. (2009). Balıkesir ve Çevresinde Kına Folkloru Üzerine Derlemeler ve İncelemeler, Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. İnternet KaynaklarıÇalışkan, Ş.S.E. ve Oral, Ş. (2016). “Safranbolu’da Evlilik Âdetleri”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C:9, S:43. http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt9/sayi43_pdf/1dil_edebiyat/erolcaliskan_seher.pdf, Erişim tarihi: 17.09.2019.Çıblak, N. (2004). “Halk Kültüründe Nazar, Nazarlık İnancı ve Bunlara Bağlı Uygulamalar”, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/156801, Erişim tarihi: 17.09.2019.Kılıç, S. Ve Altuncu, A. (2014). “Karakoçan’da Evlilik Adaetleri”, Ankara: International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/5, file:///C:/Users/User/Downloads/KARAKOCAN_DA_EVLILIK_ADETLERI_MARRIAGE_C.pdf, Erş:17.09.2019.Görsel Kaynaklar Bu çalışmada kullanılan tüm görseller 2017 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi desteği ile başlatılan “Isparta Somut Olmayan Kültürel Mirasın Tespiti” isimli projenin arşivine aittir.
Birincil Dil tr
Konular Sanat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1869-0885
Yazar: Deniz ÇELİKER
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8702-538X
Yazar: Mustafa GENÇ
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 25 Ekim 2019
Kabul Tarihi : 9 Aralık 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { sduarte638335, journal = {Art-e Sanat Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-2698}, address = {}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {172 - 185}, doi = {10.21602/sduarte.638335}, title = {Isparta Evlenme Adetleri}, key = {cite}, author = {Çeliker, Deniz and Genç, Mustafa} }
APA Çeliker, D , Genç, M . (2019). Isparta Evlenme Adetleri . Art-e Sanat Dergisi , Özel Sayı , 172-185 . DOI: 10.21602/sduarte.638335
MLA Çeliker, D , Genç, M . "Isparta Evlenme Adetleri" . Art-e Sanat Dergisi 12 (2019 ): 172-185 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduarte/issue/51327/638335>
Chicago Çeliker, D , Genç, M . "Isparta Evlenme Adetleri". Art-e Sanat Dergisi 12 (2019 ): 172-185
RIS TY - JOUR T1 - Isparta Evlenme Adetleri AU - Deniz Çeliker , Mustafa Genç Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.21602/sduarte.638335 DO - 10.21602/sduarte.638335 T2 - Art-e Sanat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 172 EP - 185 VL - 12 IS - SN - -1308-2698 M3 - doi: 10.21602/sduarte.638335 UR - https://doi.org/10.21602/sduarte.638335 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Art-e Sanat Dergisi Isparta Evlenme Adetleri %A Deniz Çeliker , Mustafa Genç %T Isparta Evlenme Adetleri %D 2019 %J Art-e Sanat Dergisi %P -1308-2698 %V 12 %N %R doi: 10.21602/sduarte.638335 %U 10.21602/sduarte.638335
ISNAD Çeliker, Deniz , Genç, Mustafa . "Isparta Evlenme Adetleri". Art-e Sanat Dergisi 12 / (Aralık 2019): 172-185 . https://doi.org/10.21602/sduarte.638335
AMA Çeliker D , Genç M . Isparta Evlenme Adetleri. Art-e. 2019; 12: 172-185.
Vancouver Çeliker D , Genç M . Isparta Evlenme Adetleri. Art-e Sanat Dergisi. 2019; 12: 172-185.
IEEE D. Çeliker ve M. Genç , "Isparta Evlenme Adetleri", Art-e Sanat Dergisi, c. 12, ss. 172-185, Ara. 2020, doi:10.21602/sduarte.638335