Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

BİYOSANAT: DİSİPLİNLERARASI BAĞLAMDA ÇAĞDAŞ SERAMİK SANATINA YANSIMALARI

Yıl 2022, Cilt: 15 Sayı: 29, 356 - 373, 30.06.2022
https://doi.org/10.21602/sduarte.1075499

Öz

Bilim ve teknolojideki gelişmeler, var olan sanat dallarının yeni biçimler kazanması yanı sıra yeni sanat dallarının ortaya çıkmasına da neden olmuştur. Bunlardan birisi de Yeni Medya Sanatıdır ve sanat ile bilim arasındaki karşılıklı ilişkiden ortaya çıkmıştır. Yeni Medya terimi, 1980'lerin sonlarından itibaren sanatçılara sunulan ve sanatın dijital üretimini ve dağıtımını mümkün kılan karmaşık yeni teknolojileri tanımlamak için kullanılır. Daha yakın yıllarda, sanat-bilim bağlantısını biyo-teknolojilerin, biyolojik ve canlı materyalin kullanımıyla ilişkilendiren sanat pratikleri ortaya çıkmış, bu tür sanatsal çabalar “BioArt /BiyoSanat” olarak adlandırılmıştır. Bu çalışmada Biyosanat akımının çağdaş seramik sanatı alanındaki yansımaları araştırılmaktadır. Bu amaçla Biyosanat’a ilişkin literatür taraması yapılmış, konu ile bağlantılı sanatçılar ve eserlerinden örnekler seçilmiş, kişisel internet siteleri ve çeşitli kaynaklardan incelenerek elde edilen veriler değerlendirilmiştir.

Kaynakça

 • Referans1 Fineberg, J.D. (2014). 1940’tan Günümüze Sanat: Varlık Stratejileri, ed.Tunç, A.Z. çev. Eskier, S.A ve Yılmaz G.E., İzmir: Karakalem Kitabevi Yayınları.
 • Referans2 Melkozernov, N. A. ve Sorensen, V. (2021).“ What drives bio-art in the twenty-first century? Sources of innovations and cultural implications in bio-art/biodesign and biotechnology”. AI & Society, 36:1313–1321, https://doi.org/10.1007/s00146-020-00940-0
 • Referans3 Myers, W. (2015). Bio Art: Altered Realities, Londra: Thames & Hudson
 • Referans4 Ümit, D. (2019). Yeni Medya Sanatı: Teknoloji-Sanat Birlikteliği. Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Plastik Sanatlar ABD.
 • Referans5 Yetişen, A., Davis J., Coşkun F. A., Church M. G. ve Yun H. S. (2015). Bioart. Trends in Biotechnology. 33(12), s. 724-734. https://doi.org/10.1016/j.tibtech.2015.09.011
 • Referans6 Berger,E.(2018).“Christina Stadlbauer selected for the Tokyo Art &Science Research Residency”, SOLU/Bioart Society Sanal Blog, https://bioartsociety.fi/projects/tokyo-art-and-science-research-residency/posts/christina-stadlbauer-selected-for-the-tokyo-art-and-science-research-residency , Erişim tarihi: 01.01.2022.
 • Referans7 Clark, G.(2019). “ Feature | Everson Museum of Art’s Suzanne Anker: 1.5° Celsius is a Triumph”, CFile Daily Sanal Dergi, https://cfileonline.org/feature-everson-museum-of-arts-suzanne-anker-1-5-celsius-is-a-triumph/ , Erişim tarihi: 01.01.2022.
 • Referans8 Danino, T. “Petri”, http://www.taldaninoart.com/petri, Erişim tarihi: 01.01.2022.
 • Referans9 Franco, M.(2014).“Turning cancer cells, bacteria into amazing art (pictures)” Cnet Sanal Dergi, https://www.cnet.com/pictures/transforming-cancer-cells-and-bacteria-into-works-of-art-pictures/ , Erişim tarihi: 01.01.2022.
 • Referans10 http-1: “From the Laboratory to the Studio: Interdisciplinary Practices in Bio Art”, https://bioart.sva.edu/ , Erişim tarihi: 01.01.2022.
 • Referans11 Grau,O.(2016). “New Media Art”. Oxford Bibliographies. https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199920105/obo-9780199920105-0082.xml , https://doi.org/10.1093/obo /9780199920105-0082. , Erişim tarihi: 01.01.2022.
 • Referans12 Jennifer, N.(2016). “A Synthetic Biologist's Beautiful Palette of Bacteria Art”, Vice Sanal Dergi, https://www.vice.com/en/article/qkwaqx/bacteria-make-up-this-bio-artists-palette, Erişim tarihi: 01.01.2022.
 • Referans13 http-2:“Eduardo Kac: Bıographıcal Note”, https://www.ekac.org/kacbio300.html , Erişim tarihi: 01.01.2022.
 • Referans14 Kac, E. (2000). "GFP Bunny". Eduardo Kac: Telepresence, Biotelematics, and Transgenic Art, ed. Dobrila, P.T.ve Kostic, A. , Maribor, Slovenia: Kibla, ss. 101-131. http://www.ekac.org/gfpbunny.html , Erişim tarihi: 01.01.2022.
 • Referans15 http-3: “MIT Center for Art, Science & Technology About”, https://arts.mit.edu/cast/about/, “MIT Center for Art, Science & Technology Visiting Artists Vik Muniz”, https://arts.mit.edu/people/vik-muniz/ , Erişim tarihi: 01.01.2022.
 • Referans16 http-5: “Kate McDowel:statement”, http://www.katemacdowell.com/statement.html, Erişim tarihi: 01.01.2022.
 • Referans17 Murg, S.(2015). “Eating out of the petri dish: Vik Muniz and Tal Danino’s bacterial tableware for Bernardaud ” , Wallpaper Sanal Dergi, https://www.wallpaper.com/design/eating-out-of-the-petri-dish-vik-muniz-and-tal-daninos-bacterial-tableware-for-bernardaud, Erişim tarihi: 01.01.2022.
 • Referans18 Prillaman, M.(2021). “Creators – Kate Macdowell ”, Art the Science’s Polyfield Magazine Sanal Dergi, https://artthescience.com/magazine/2021/01/21/creators-kate-macdowell/ , Erişim tarihi: 01.01.2022.
 • Referans19 Stadlbauer, C. “Classic Kin Tsugi”, https://christallinarox.wordpress.com/
 • Referans20 http-4:“SuzanneAnker:Bıography”, http://suzanneanker.com/biography/, Erişim tarihi: 01.01.2022.
 • Referans21 Ventura, A. (2013). “Painting with Bacteria”, Arts at MIT Sanal Dergi, https://arts.mit.edu/cast/publications/articles/page/5/ ,https://arts.mit.edu/painting-with-bacteria/ , Erişim tarihi: 01.01.2022.
Toplam 21 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Figen Işıktan 0000-0003-3869-9649

Erken Görünüm Tarihi 29 Haziran 2022
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Gönderilme Tarihi 18 Şubat 2022
Kabul Tarihi 10 Mayıs 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 15 Sayı: 29

Kaynak Göster

APA Işıktan, F. (2022). BİYOSANAT: DİSİPLİNLERARASI BAĞLAMDA ÇAĞDAŞ SERAMİK SANATINA YANSIMALARI. Art-E Sanat Dergisi, 15(29), 356-373. https://doi.org/10.21602/sduarte.1075499
AMA Işıktan F. BİYOSANAT: DİSİPLİNLERARASI BAĞLAMDA ÇAĞDAŞ SERAMİK SANATINA YANSIMALARI. Art-e. Haziran 2022;15(29):356-373. doi:10.21602/sduarte.1075499
Chicago Işıktan, Figen. “BİYOSANAT: DİSİPLİNLERARASI BAĞLAMDA ÇAĞDAŞ SERAMİK SANATINA YANSIMALARI”. Art-E Sanat Dergisi 15, sy. 29 (Haziran 2022): 356-73. https://doi.org/10.21602/sduarte.1075499.
EndNote Işıktan F (01 Haziran 2022) BİYOSANAT: DİSİPLİNLERARASI BAĞLAMDA ÇAĞDAŞ SERAMİK SANATINA YANSIMALARI. Art-e Sanat Dergisi 15 29 356–373.
IEEE F. Işıktan, “BİYOSANAT: DİSİPLİNLERARASI BAĞLAMDA ÇAĞDAŞ SERAMİK SANATINA YANSIMALARI”, Art-e, c. 15, sy. 29, ss. 356–373, 2022, doi: 10.21602/sduarte.1075499.
ISNAD Işıktan, Figen. “BİYOSANAT: DİSİPLİNLERARASI BAĞLAMDA ÇAĞDAŞ SERAMİK SANATINA YANSIMALARI”. Art-e Sanat Dergisi 15/29 (Haziran 2022), 356-373. https://doi.org/10.21602/sduarte.1075499.
JAMA Işıktan F. BİYOSANAT: DİSİPLİNLERARASI BAĞLAMDA ÇAĞDAŞ SERAMİK SANATINA YANSIMALARI. Art-e. 2022;15:356–373.
MLA Işıktan, Figen. “BİYOSANAT: DİSİPLİNLERARASI BAĞLAMDA ÇAĞDAŞ SERAMİK SANATINA YANSIMALARI”. Art-E Sanat Dergisi, c. 15, sy. 29, 2022, ss. 356-73, doi:10.21602/sduarte.1075499.
Vancouver Işıktan F. BİYOSANAT: DİSİPLİNLERARASI BAĞLAMDA ÇAĞDAŞ SERAMİK SANATINA YANSIMALARI. Art-e. 2022;15(29):356-73.

Cited By

Art-e 12/1/2011 yılından sonraki sayıları tam metin olarak, 12/1/2008 yılından sonraki sayıları ise indeks olarak EBSCO'da Art Source isimli veri tabanında yer almaktadır.