Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Kültürel Kimliğin Sürdürülebilmesinde Bir Araç Olarak Grafik Elemanlar

Yıl 2023, Cilt: 16 Sayı: 31, 142 - 159, 30.06.2023
https://doi.org/10.21602/sduarte.1275237

Öz

Bir kentin sahip olduğu kültürel kimliği, geçmişten günümüze ulaşan süreç sonucunda oluşmuştur. Kültürel kimlik kavramı; o kentin tarihi, mimarisi, müziği, geleneği, göreneği gibi bilimden sanata birçok alanı kapsamaktadır. Birçok etkenle birlikte sürekli değişim halinde olan günümüz koşullarında bu somut ve soyut kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılarak varlığını koruyabilmesi için, sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekmektedir.
Çalışmada, kültürel kimliğin sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi amacıyla kültürü oluşturan etmenlerin soyutlanarak grafik elemanlara dönüştürülmesi amaçlanmıştır. Çalışma alanı olarak zengin kültürel birikime sahip olan ve son yıllarda yapılan müdahalelerle bu kültürel izleri kaybetmeye başlayan Trabzon kenti seçilmiştir. Trabzon kentini en iyi tanımlayan/kimliğini oluşturan kültürel unsurlar yapılan bir anket sonucu belirlenmiştir. Belirlenen unsurlar için anlamsal ve biçimsel soyutlama uygulamalarının yapıldığı çalışmada, kentlerin özgün değerlerini koruyabilmesi ve kültürel izlerini sürdürebilmesi için kentsel mekânlarda kullanımı kaçınılmaz olan grafik yüzeylerin tasarımı için soyutlama önerileri sunulmuştur.

Kaynakça

  • Atamaz, E. (2015). “Modern Yaşamın Tasarım Eğitiminde Yeni Bir Alan; Mekan Grafiği”, Çukurova Üniversitesi I. Sanat Araştırmaları Sempozyumu, 08-12 Nisan, Adana, s.147-154.
  • Durusoy, M. (2015). Düşüncenin Eskizle Anlatımı ve Mimari Tasarımdaki Önemi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Maltepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlık Anabilim Dalı.
  • Göregenli, M. (2021). Çevre Psikolojisi İnsan Mekan İlişkileri, İstanbul: Mega Basın Yayın.
  • Karaaslan, Ç. (2010). Tarihi Kentlerde Kimliksizleşme Sorunu ve Bir Çözüm Yolu Olarak Kentsel Canlandırma Projeleri, Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı.
  • Nezor, S. (2011). Mimarlık Eğitimi ve Soyutlama, Yüksek Lisans Tezi, Trabzon: Karadeniz teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı.
  • Yaylıoğlu P. ve Susar A. (2008). Kent, Görsel Kimlik ve İletişim, İstanbul: Umuttepe Yayıncılık.
  • Yoldaş, H. (2014). Sürdürülebilirlik Bağlamında Sosyo-Kültürel Etkenler Açısından Antakya Konutlarının Mekânsal Analizi, Doktora Tezi, İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Grafik Tasarımı
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Kıymet SANCAR ÖZYAVUZ
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ
0000-0001-8251-5021
Türkiye


Kübra AKTEPE ÖZBAYRAK
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0002-4696-7546
Türkiye


Reyhan MİDİLLİ SARI
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ
0000-0002-9069-5656
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 27 Haziran 2023
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2023
Gönderilme Tarihi 1 Nisan 2023
Kabul Tarihi 26 Haziran 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 16 Sayı: 31

Kaynak Göster

APA
SANCAR ÖZYAVUZ, K., AKTEPE ÖZBAYRAK, K., & MİDİLLİ SARI, R. (2023). Kültürel Kimliğin Sürdürülebilmesinde Bir Araç Olarak Grafik Elemanlar. Art-E Sanat Dergisi, 16(31), 142-159. https://doi.org/10.21602/sduarte.1275237
MLA
SANCAR ÖZYAVUZ, Kıymet vd. “Kültürel Kimliğin Sürdürülebilmesinde Bir Araç Olarak Grafik Elemanlar”. Art-E Sanat Dergisi, c. 16, sy. 31, 2023, ss. 142-59, doi:10.21602/sduarte.1275237.
Chicago
SANCAR ÖZYAVUZ, Kıymet, Kübra AKTEPE ÖZBAYRAK, ve Reyhan MİDİLLİ SARI. “Kültürel Kimliğin Sürdürülebilmesinde Bir Araç Olarak Grafik Elemanlar”. Art-E Sanat Dergisi 16, sy. 31 (Haziran 2023): 142-59. https://doi.org/10.21602/sduarte.1275237.
EndNote
SANCAR ÖZYAVUZ K, AKTEPE ÖZBAYRAK K, MİDİLLİ SARI R (01 Haziran 2023) Kültürel Kimliğin Sürdürülebilmesinde Bir Araç Olarak Grafik Elemanlar. Art-e Sanat Dergisi 16 31 142–159.
ISNAD
SANCAR ÖZYAVUZ, Kıymet vd. “Kültürel Kimliğin Sürdürülebilmesinde Bir Araç Olarak Grafik Elemanlar”. Art-e Sanat Dergisi 16/31 (Haziran 2023), 142-159. https://doi.org/10.21602/sduarte.1275237.
AMA
SANCAR ÖZYAVUZ K, AKTEPE ÖZBAYRAK K, MİDİLLİ SARI R. Kültürel Kimliğin Sürdürülebilmesinde Bir Araç Olarak Grafik Elemanlar. Art-e. Haziran 2023;16(31):142-159. doi:10.21602/sduarte.1275237
Vancouver
SANCAR ÖZYAVUZ K, AKTEPE ÖZBAYRAK K, MİDİLLİ SARI R. Kültürel Kimliğin Sürdürülebilmesinde Bir Araç Olarak Grafik Elemanlar. Art-e. 2023;16(31):142-59.
IEEE
K. SANCAR ÖZYAVUZ, K. AKTEPE ÖZBAYRAK, ve R. MİDİLLİ SARI, “Kültürel Kimliğin Sürdürülebilmesinde Bir Araç Olarak Grafik Elemanlar”, Art-e, c. 16, sy. 31, ss. 142–159, 2023, doi: 10.21602/sduarte.1275237.
JAMA
SANCAR ÖZYAVUZ K, AKTEPE ÖZBAYRAK K, MİDİLLİ SARI R. Kültürel Kimliğin Sürdürülebilmesinde Bir Araç Olarak Grafik Elemanlar. Art-e. 2023;16:142–159.
Art-e 12/1/2011 yılından sonraki sayıları tam metin olarak, 12/1/2008 yılından sonraki sayıları ise indeks olarak EBSCO'da Art Source isimli veri tabanında yer almaktadır.