Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Usage Possibilities of Some Native Plant Species of Isparta Province in Cut and Dried Floriculture

Yıl 2016, Cilt 20, Sayı 1, 148 - 154, 15.04.2016
https://doi.org/10.19113/sdufbed.31845

Öz

In this study, using facilities of some natural plant species which are distributed in Isparta region, in cut and dried flowering were determined. During the field studies which conducted in 2014 and 2015, Acantholimon acerosum subsp. acerosum var. acerosum, Origanum sipyleum, Hypericum perforatum, Fibigia clypeata subsp. clypeata var. eriocarpa, Minuartia gracilis, Dianthus calocephalus, Alyssum murale subsp. murale var. murale, Dactylis glomerata subsp. hispanica, Alopecurus myosuroides subsp. myosuroides, Iris pseudacorus as plant taxa were collected. O. sipyleum and M. gracilis are endemic species for our country. According to the IUCN Red Data Book of Turkish Plants, threat categories of these species are in low risk (LR (Ic)) and vulnerable (VU). The measurement relating morphologic characteristics like plant length, flower number, flowering and foliation starting were done. As a result of measurements, the highest was found as Iris pseudacorus with 163 cm. The shortest plant height was found 10 cm with Minuartia gracilis. Highest and lowest flower number were found respectively Alopecurus myosuroides subsp. myosuroides as 54 and Dactylis glomerata subsp. hispanica as 1. The colors of the flowers of the species identified consist of orange and yellow. Flowering starting is generally April-August months.

Kaynakça

 • Kazaz, S., Baydar, H., Erbaş H., Örücü, Ö., K. 2008. Soğukta Muhafaza ve Kurutmanın Yağ Gülü Çiçeklerinin Uçucu Yağ İçeriği ve Bileşimine Etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 3(1), 42-48.
 • Serhat Kalkınma Ajansı. 2011. Iğdır Ovası’nda Yeni Bir Fırsat Kesme Çiçekçilik Raporu. http://www.serka.gov.tr/store/file/common/5c7c6690c86e447f48209103e9ccc5d0.pdf. (Erişim Tarihi: 03.06.2015).
 • Arı, E., Akın, H. 2010. Türkiye Kesme Çiçek Sektörü İçin Alternatif Bir Tür Anemone coronaria, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 23(2), 79–86.
 • Fakir, H., Dutkuner, İ. 1999. Isparta Gölcük Tabiat Parkı Florası Üzerine Araştırmalar. 1st International Symposium on Protection of Natural Environment & Erhami Karaçam (Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe var. pyramidata (Acat.) Yaltırık), 23-25 Eylül, Kütahya, 77-87s.
 • Fakir, H. 2006. Flora of Bozburun Mountain and its environs (Antalya / Turkey), Turkish Journal of Botany, 30(3), 149-169.
 • Özçelik, H., Öztürk, Ş. 1999. Contributions to the Flora of Aksu, (Isparta). Bio-Science Research Bulletin, 15(2), 125-140.
 • Özçelik, H. 2000. Studies on Protections of Endemic and Rare Plants of Lakes Region. Bulletin of Pure and Applied Sciences, 19B(2), 93-116.
 • Özçelik, H., Karaca, S., Şan, H. M. 2001. Davras Dağı (Isparta) Florası, Eğirdir Sempozyumu (Tarihi-Kültürel ve Ekonomik Yönleri ile Eğirdir), 31 Ağustos-1 Eylül 2001, Isparta, 665-680.
 • Özçelik, H., Korkmaz, M. 2002. Contributions to the Flora of Sütçüler-Isparta (Turkey), Bio-Science Research Bulletin, 21(1), 1-18.
 • Kara, A., Çakal, Ş., Aygün C. 2009. Doğu Anadolu’da Doğal Yayılış Gösteren Domuz Ayrığı (Dactylis glomerata L.) Hatlarının Karakterizasyonu. Biological Diversity and Conservation, 2(2), 57-64.
 • Kostak, S., Tan, A. 1999. Ege ve Batı Akdeniz Bölgelerinde Yayılış Gösteren Bazı Karanfil Türlerinin (Dianthus spp.) Morfolojisi. Journal of Aegean Agricultural Research Institute, 9(1), 1-19.
 • Bayram, E., Nia, R. 2005. Geliştirilmiş Sarı Kantoron (Hypericum perforatum L. ) Klonlarının Bazı Agronomik ve Teknolojik Özellikleri, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 42(2), 11-22.
 • Kaçar, O., Azkan, N. 2004. Sarı Kantoron’da (Hypericum perforatum L.) Hiperisin ve Üst Drog Herba Verimi ile Bazı Morfolojik ve Agronomik Özellikler Arasındaki İlişkiler, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(2), 109-122.)
 • Kıtıkı, A., Kesercioğlu, T., Tan, A., Nakiboğlu, M., Otan, H., Sarı, A., O. 1997. Ege ve Batı Akdeniz Bölgelerinde Yayılış Gösteren Bazı Origanum L. Türlerinde Biyosistematik Araştırmalar. Journal of Aegean Agricultural Research Institute, 7(2), 26-40.
 • Davis, P. H. 1967. Flora of Turkey and The East Aegean Islands, At the University Press, Volume:2, Edinburg, 581s.
 • Davis, P. H. 1982a. Flora of Turkey and The East Aegean Islands, At the University Press, Volume:8, Edinburg, 632s.
 • Davis, P. H. 1982b. Flora of Turkey and The East Aegean Islands, At the University Press, Volume:7, Edinburg, 947s.
 • Davis, P. H. 1985. Flora of Turkey and The East Aegean Islands, At the University Press, Volume:9, Edinburg, 724s.

Isparta Yöresinde Doğal Yayılış Gösteren Bazı Bitki Türlerinin Kesme ve Kuru Çiçekçilikte Kullanım Olanakları

Yıl 2016, Cilt 20, Sayı 1, 148 - 154, 15.04.2016
https://doi.org/10.19113/sdufbed.31845

Öz

Bu çalışmada Isparta yöresinde yayılış gösteren bazı doğal bitki taksonlarının kesme ve kuru çiçekçilikte kullanım olanakları araştırılmıştır. 2014-2015 yılları arasında gerçekleştirilen arazi çalışmalarında Acantholimon acerosum subsp. acerosum var. acerosum, Origanum sipyleum, Hypericum perforatum, Fibigia clypeata subsp. clypeata var. eriocarpa, Minuartia gracilis, Dianthus calocephalusAlyssum murale subsp. murale var. murale, Dactylis glomerata subsp. hispanica, Alopecurus myosuroides subsp. myosuroides, Iris pseudacorus bitki taksonları toplanmıştır. O. sipyleum ve M. gracilis ülkemiz için endemik türlerdir ve IUCN Red Data Book tehlike kategorilerine göre az tehdit altında, en az endişe verici (LR(Ic)) ve zarar görebilir (VU)  grubuna girmektedir. Toplanan bitki taksonlarının morfolojik özelliklerden bitki boyu, çiçek sayısı, çiçeklenme ve yapraklanma başlangıcı ölçümleri yapılmıştır. Yapılan ölçümlerde bitki boyu en uzun olan takson 163 cm ile Iris pseudacorus, en kısa olan takson 10 cm ile Minuartıa gracilis’tir. Çiçek sayısı en fazla olan takson 54 adet ile Alopecurus myosuroides subsp. myosuroides, en az olan takson ise 1 adet ile Dactylis glomerata subsp. hispanica’dır. Tespit edilen bu türlerin çiçek renkleri turuncu ve sarı ağırlıklıdır. Çiçeklenme süresi genellikle Nisan-Ağustos ayları arasındadır.

Kaynakça

 • Kazaz, S., Baydar, H., Erbaş H., Örücü, Ö., K. 2008. Soğukta Muhafaza ve Kurutmanın Yağ Gülü Çiçeklerinin Uçucu Yağ İçeriği ve Bileşimine Etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 3(1), 42-48.
 • Serhat Kalkınma Ajansı. 2011. Iğdır Ovası’nda Yeni Bir Fırsat Kesme Çiçekçilik Raporu. http://www.serka.gov.tr/store/file/common/5c7c6690c86e447f48209103e9ccc5d0.pdf. (Erişim Tarihi: 03.06.2015).
 • Arı, E., Akın, H. 2010. Türkiye Kesme Çiçek Sektörü İçin Alternatif Bir Tür Anemone coronaria, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 23(2), 79–86.
 • Fakir, H., Dutkuner, İ. 1999. Isparta Gölcük Tabiat Parkı Florası Üzerine Araştırmalar. 1st International Symposium on Protection of Natural Environment & Erhami Karaçam (Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe var. pyramidata (Acat.) Yaltırık), 23-25 Eylül, Kütahya, 77-87s.
 • Fakir, H. 2006. Flora of Bozburun Mountain and its environs (Antalya / Turkey), Turkish Journal of Botany, 30(3), 149-169.
 • Özçelik, H., Öztürk, Ş. 1999. Contributions to the Flora of Aksu, (Isparta). Bio-Science Research Bulletin, 15(2), 125-140.
 • Özçelik, H. 2000. Studies on Protections of Endemic and Rare Plants of Lakes Region. Bulletin of Pure and Applied Sciences, 19B(2), 93-116.
 • Özçelik, H., Karaca, S., Şan, H. M. 2001. Davras Dağı (Isparta) Florası, Eğirdir Sempozyumu (Tarihi-Kültürel ve Ekonomik Yönleri ile Eğirdir), 31 Ağustos-1 Eylül 2001, Isparta, 665-680.
 • Özçelik, H., Korkmaz, M. 2002. Contributions to the Flora of Sütçüler-Isparta (Turkey), Bio-Science Research Bulletin, 21(1), 1-18.
 • Kara, A., Çakal, Ş., Aygün C. 2009. Doğu Anadolu’da Doğal Yayılış Gösteren Domuz Ayrığı (Dactylis glomerata L.) Hatlarının Karakterizasyonu. Biological Diversity and Conservation, 2(2), 57-64.
 • Kostak, S., Tan, A. 1999. Ege ve Batı Akdeniz Bölgelerinde Yayılış Gösteren Bazı Karanfil Türlerinin (Dianthus spp.) Morfolojisi. Journal of Aegean Agricultural Research Institute, 9(1), 1-19.
 • Bayram, E., Nia, R. 2005. Geliştirilmiş Sarı Kantoron (Hypericum perforatum L. ) Klonlarının Bazı Agronomik ve Teknolojik Özellikleri, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 42(2), 11-22.
 • Kaçar, O., Azkan, N. 2004. Sarı Kantoron’da (Hypericum perforatum L.) Hiperisin ve Üst Drog Herba Verimi ile Bazı Morfolojik ve Agronomik Özellikler Arasındaki İlişkiler, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(2), 109-122.)
 • Kıtıkı, A., Kesercioğlu, T., Tan, A., Nakiboğlu, M., Otan, H., Sarı, A., O. 1997. Ege ve Batı Akdeniz Bölgelerinde Yayılış Gösteren Bazı Origanum L. Türlerinde Biyosistematik Araştırmalar. Journal of Aegean Agricultural Research Institute, 7(2), 26-40.
 • Davis, P. H. 1967. Flora of Turkey and The East Aegean Islands, At the University Press, Volume:2, Edinburg, 581s.
 • Davis, P. H. 1982a. Flora of Turkey and The East Aegean Islands, At the University Press, Volume:8, Edinburg, 632s.
 • Davis, P. H. 1982b. Flora of Turkey and The East Aegean Islands, At the University Press, Volume:7, Edinburg, 947s.
 • Davis, P. H. 1985. Flora of Turkey and The East Aegean Islands, At the University Press, Volume:9, Edinburg, 724s.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Güliz TÜRKMENOĞLU
0000-0003-3049-3216


Hüseyin FAKİR

Yayımlanma Tarihi 15 Nisan 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 20, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { sdufenbed222446, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-6529}, address = {}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {20}, pages = {148 - 154}, doi = {10.19113/sdufbed.31845}, title = {Isparta Yöresinde Doğal Yayılış Gösteren Bazı Bitki Türlerinin Kesme ve Kuru Çiçekçilikte Kullanım Olanakları}, key = {cite}, author = {Türkmenoğlu, Güliz and Fakir, Hüseyin} }
APA Türkmenoğlu, G. & Fakir, H. (2016). Isparta Yöresinde Doğal Yayılış Gösteren Bazı Bitki Türlerinin Kesme ve Kuru Çiçekçilikte Kullanım Olanakları . Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 20 (1) , 148-154 . DOI: 10.19113/sdufbed.31845
MLA Türkmenoğlu, G. , Fakir, H. "Isparta Yöresinde Doğal Yayılış Gösteren Bazı Bitki Türlerinin Kesme ve Kuru Çiçekçilikte Kullanım Olanakları" . Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 20 (2016 ): 148-154 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sdufenbed/issue/20809/222446>
Chicago Türkmenoğlu, G. , Fakir, H. "Isparta Yöresinde Doğal Yayılış Gösteren Bazı Bitki Türlerinin Kesme ve Kuru Çiçekçilikte Kullanım Olanakları". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 20 (2016 ): 148-154
RIS TY - JOUR T1 - Isparta Yöresinde Doğal Yayılış Gösteren Bazı Bitki Türlerinin Kesme ve Kuru Çiçekçilikte Kullanım Olanakları AU - Güliz Türkmenoğlu , Hüseyin Fakir Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.19113/sdufbed.31845 DO - 10.19113/sdufbed.31845 T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 148 EP - 154 VL - 20 IS - 1 SN - -1308-6529 M3 - doi: 10.19113/sdufbed.31845 UR - https://doi.org/10.19113/sdufbed.31845 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Isparta Yöresinde Doğal Yayılış Gösteren Bazı Bitki Türlerinin Kesme ve Kuru Çiçekçilikte Kullanım Olanakları %A Güliz Türkmenoğlu , Hüseyin Fakir %T Isparta Yöresinde Doğal Yayılış Gösteren Bazı Bitki Türlerinin Kesme ve Kuru Çiçekçilikte Kullanım Olanakları %D 2016 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -1308-6529 %V 20 %N 1 %R doi: 10.19113/sdufbed.31845 %U 10.19113/sdufbed.31845
ISNAD Türkmenoğlu, Güliz , Fakir, Hüseyin . "Isparta Yöresinde Doğal Yayılış Gösteren Bazı Bitki Türlerinin Kesme ve Kuru Çiçekçilikte Kullanım Olanakları". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 20 / 1 (Nisan 2016): 148-154 . https://doi.org/10.19113/sdufbed.31845
AMA Türkmenoğlu G. , Fakir H. Isparta Yöresinde Doğal Yayılış Gösteren Bazı Bitki Türlerinin Kesme ve Kuru Çiçekçilikte Kullanım Olanakları. SDÜ Fen Bil Enst Der. 2016; 20(1): 148-154.
Vancouver Türkmenoğlu G. , Fakir H. Isparta Yöresinde Doğal Yayılış Gösteren Bazı Bitki Türlerinin Kesme ve Kuru Çiçekçilikte Kullanım Olanakları. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2016; 20(1): 148-154.
IEEE G. Türkmenoğlu ve H. Fakir , "Isparta Yöresinde Doğal Yayılış Gösteren Bazı Bitki Türlerinin Kesme ve Kuru Çiçekçilikte Kullanım Olanakları", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, c. 20, sayı. 1, ss. 148-154, Nis. 2016, doi:10.19113/sdufbed.31845

e-ISSN: 1308-6529