Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Flora of İztuzu Beach (Dalyan-Muğla) and Its Surronding

Yıl 2019, Cilt 23, Sayı 3, 805 - 816, 25.12.2019
https://doi.org/10.19113/sdufenbed.545958

Öz

This study was conducted to determine the plant diversity of the İztuzu beach (Dalyan-Muğla). The research area is located in C2 square according to the grid system used by Davis. In our study, between February 2016 and November 2017, 264 plant samples collected from the study area were evaluated and 54 families, 77 genera, 240 species, 1 subspecies and 1 variety were determined. Endemic plant taxa are 7 (2.89%). Distribution of plant taxa according to phytogeographical regions: The number of unknown in distribution areas and cosmopolits taxa are 113 (46.69%). The number of Mediterranean elements are 75 (30.99%), East Mediterranean elements are 47 (19.43%),  Irano-Turanian elements are 2 (0.83%) and Euro-Siberian elements are 5 (2.06%).

Kaynakça

 • [1] Seçmen, Ö. 2008. Türkiye Florası (Dersv Notları). Ege Üniversitesi, Fen Fak. Baskı İşleri, Bornova, İzmir, 5s.
 • [2] Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M., Babaç, M.T. (edlr.) 2012. Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul.
 • [3] Eken, G., Bozdoğan, M., İsfendiyaroğlu, S., Kılıç, DT., Lise, Y.. 2006. Türkiye’nin Önemli Doğa Alanları. Doğa Derneği, İstanbul: Mas Matbaacılık.
 • [4] Davis, P.H. 1965. Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press, Vol. 1., Edinburgh.
 • [5] MTA 1997. 1 / 100 000 Ölçekli Fethiye L-7 Paftası.
 • [6] Anonim, 1998. Muğla İli Arazi Varlığı, T.C. Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara.
 • [7] Emberger, L. (1952) Sur le Quotient pluviothermique, C.R. Acad. Sci., 234, 2508-2510.
 • [8] Akman, Y. (1990) İklim ve Biyoiklim, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, 320s.
 • [9] Davis, P. H., Mill, R. R., Tan, K. (eds). 1988. Flora of Turkey and East aegean Islands. Vol.10, Supplement, Edinburg.
 • [10] Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T., Başer, K.H.C. (eds.) 2000. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, (Suppl. 2). Vol. 11, Edinburgh University Press. Edinburgh, UK. 221p.
 • [11] Tekşen, M., Aytaç, Z. 2011. The revision of the genus Fritillaria L. (Liliaceae) in the Mediterranean region (Turkey). Turk J Bot, 35: 447-478.
 • [12]Güner, A., Vural, M., Duman, H., Dönmez H., Şağban, H. 1996. The flora of the Köyceğiz-Dalyan Specially Protected Area (Muğla-Turkey). Turkish Journal of Botany, 20: 329-372.
 • [13]Çınar, H. 2010. Aspat (Strabilos) Kalesi ve Çevresinin Floristik Özellikleri. Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.
 • [14] Kaya, E., Varol Ö., Aytepe, H. 2008. Urban Flora of Muğla (Muğla, Turkey). Flora Mediterranean, 18: 127-148.
 • [15] Güler, B., Varol, Ö. 2012. Floristic structure of historical Labranda ruins and its surroundings (Milas, Muğla/Turkey). Biological Diversity and Conservation, 5(3), 54-68.
 • [16] IUCN, 2003. Red List Categories: Version 3.1. Prepared by the IUCN Species Survival Commission. Gland, Switzerland.
 • [17] Ekim, T., Koyuncu. M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z., Adıgüzel, N. 2000. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı. Yayın No: 18, Ankara, 246s.

İztuzu Plajı (Dalyan-Muğla) ve Çevresinin Florası

Yıl 2019, Cilt 23, Sayı 3, 805 - 816, 25.12.2019
https://doi.org/10.19113/sdufenbed.545958

Öz

Bu çalışma, İztuzu plajının (Dalyan-Muğla) bitki çeşitliliğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma alanı Davis’in kullandığı kareleme sistemine göre C2 karesinde bulunmaktadır. Çalışmamızda, Şubat 2016 - Kasım 2017 tarih aralığında çalışma alanından toplanan 264 bitki örneği değerlendirilmiş olup 54 familya, 77 cins, 240 tür, 1 alttür ve 1 varyete tespit edilmiştir. Endemik bitki taksonları 7 (% 2.89) adettir. Bitki taksonlarının fitocoğrafik bölgelere göre dağılım oranları: Geniş yayılışlı ve yayılış alanları belli olmayan taksonların sayısı 113 (%46.69). Akdeniz elementlerinin sayısı 75 (%30.99), Doğu Akdeniz elementlerinin sayısı 47 (%19.43), İran-Turan elementlerinin sayısı 2 (%0.83) ve Avrupa-Sibirya elementlerinin sayısı 5 (%2.06)’dir.

Kaynakça

 • [1] Seçmen, Ö. 2008. Türkiye Florası (Dersv Notları). Ege Üniversitesi, Fen Fak. Baskı İşleri, Bornova, İzmir, 5s.
 • [2] Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M., Babaç, M.T. (edlr.) 2012. Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul.
 • [3] Eken, G., Bozdoğan, M., İsfendiyaroğlu, S., Kılıç, DT., Lise, Y.. 2006. Türkiye’nin Önemli Doğa Alanları. Doğa Derneği, İstanbul: Mas Matbaacılık.
 • [4] Davis, P.H. 1965. Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press, Vol. 1., Edinburgh.
 • [5] MTA 1997. 1 / 100 000 Ölçekli Fethiye L-7 Paftası.
 • [6] Anonim, 1998. Muğla İli Arazi Varlığı, T.C. Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara.
 • [7] Emberger, L. (1952) Sur le Quotient pluviothermique, C.R. Acad. Sci., 234, 2508-2510.
 • [8] Akman, Y. (1990) İklim ve Biyoiklim, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, 320s.
 • [9] Davis, P. H., Mill, R. R., Tan, K. (eds). 1988. Flora of Turkey and East aegean Islands. Vol.10, Supplement, Edinburg.
 • [10] Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T., Başer, K.H.C. (eds.) 2000. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, (Suppl. 2). Vol. 11, Edinburgh University Press. Edinburgh, UK. 221p.
 • [11] Tekşen, M., Aytaç, Z. 2011. The revision of the genus Fritillaria L. (Liliaceae) in the Mediterranean region (Turkey). Turk J Bot, 35: 447-478.
 • [12]Güner, A., Vural, M., Duman, H., Dönmez H., Şağban, H. 1996. The flora of the Köyceğiz-Dalyan Specially Protected Area (Muğla-Turkey). Turkish Journal of Botany, 20: 329-372.
 • [13]Çınar, H. 2010. Aspat (Strabilos) Kalesi ve Çevresinin Floristik Özellikleri. Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.
 • [14] Kaya, E., Varol Ö., Aytepe, H. 2008. Urban Flora of Muğla (Muğla, Turkey). Flora Mediterranean, 18: 127-148.
 • [15] Güler, B., Varol, Ö. 2012. Floristic structure of historical Labranda ruins and its surroundings (Milas, Muğla/Turkey). Biological Diversity and Conservation, 5(3), 54-68.
 • [16] IUCN, 2003. Red List Categories: Version 3.1. Prepared by the IUCN Species Survival Commission. Gland, Switzerland.
 • [17] Ekim, T., Koyuncu. M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z., Adıgüzel, N. 2000. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı. Yayın No: 18, Ankara, 246s.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ömer VAROL
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
0000-0001-5941-2390
Türkiye


Kenan AKBAŞ (Sorumlu Yazar)
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, KÖYCEĞİZ MESLEK YÜKSEKOKULU, BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ
0000-0002-0198-4668
Türkiye


Yeliz DEĞERLİ Bu kişi benim
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
0000-0001-8983-1713
Türkiye


Hediye AKTAŞ AYTEPE
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
0000-0001-8715-072X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 23, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { sdufenbed545958, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, eissn = {1308-6529}, address = {}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {23}, number = {3}, pages = {805 - 816}, doi = {10.19113/sdufenbed.545958}, title = {İztuzu Plajı (Dalyan-Muğla) ve Çevresinin Florası}, key = {cite}, author = {Varol, Ömer and Akbaş, Kenan and Değerli, Yeliz and Aktaş Aytepe, Hediye} }
APA Varol, Ö. , Akbaş, K. , Değerli, Y. & Aktaş Aytepe, H. (2019). İztuzu Plajı (Dalyan-Muğla) ve Çevresinin Florası . Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 23 (3) , 805-816 . DOI: 10.19113/sdufenbed.545958
MLA Varol, Ö. , Akbaş, K. , Değerli, Y. , Aktaş Aytepe, H. "İztuzu Plajı (Dalyan-Muğla) ve Çevresinin Florası" . Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 23 (2019 ): 805-816 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sdufenbed/issue/49749/545958>
Chicago Varol, Ö. , Akbaş, K. , Değerli, Y. , Aktaş Aytepe, H. "İztuzu Plajı (Dalyan-Muğla) ve Çevresinin Florası". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 23 (2019 ): 805-816
RIS TY - JOUR T1 - İztuzu Plajı (Dalyan-Muğla) ve Çevresinin Florası AU - Ömer Varol , Kenan Akbaş , Yeliz Değerli , Hediye Aktaş Aytepe Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.19113/sdufenbed.545958 DO - 10.19113/sdufenbed.545958 T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 805 EP - 816 VL - 23 IS - 3 SN - -1308-6529 M3 - doi: 10.19113/sdufenbed.545958 UR - https://doi.org/10.19113/sdufenbed.545958 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi İztuzu Plajı (Dalyan-Muğla) ve Çevresinin Florası %A Ömer Varol , Kenan Akbaş , Yeliz Değerli , Hediye Aktaş Aytepe %T İztuzu Plajı (Dalyan-Muğla) ve Çevresinin Florası %D 2019 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -1308-6529 %V 23 %N 3 %R doi: 10.19113/sdufenbed.545958 %U 10.19113/sdufenbed.545958
ISNAD Varol, Ömer , Akbaş, Kenan , Değerli, Yeliz , Aktaş Aytepe, Hediye . "İztuzu Plajı (Dalyan-Muğla) ve Çevresinin Florası". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 23 / 3 (Aralık 2019): 805-816 . https://doi.org/10.19113/sdufenbed.545958
AMA Varol Ö. , Akbaş K. , Değerli Y. , Aktaş Aytepe H. İztuzu Plajı (Dalyan-Muğla) ve Çevresinin Florası. SDÜ Fen Bil Enst Der. 2019; 23(3): 805-816.
Vancouver Varol Ö. , Akbaş K. , Değerli Y. , Aktaş Aytepe H. İztuzu Plajı (Dalyan-Muğla) ve Çevresinin Florası. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2019; 23(3): 805-816.
IEEE Ö. Varol , K. Akbaş , Y. Değerli ve H. Aktaş Aytepe , "İztuzu Plajı (Dalyan-Muğla) ve Çevresinin Florası", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, c. 23, sayı. 3, ss. 805-816, Ara. 2019, doi:10.19113/sdufenbed.545958

e-ISSN: 1308-6529