Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Modifiye Grafit Elektrotlar Kullanılarak Bazı Tetrasiklinlerin Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt: 25 Sayı: 3, 513 - 518, 30.12.2021
https://doi.org/10.19113/sdufenbed.852801

Öz

Bu çalışmada, Tetrasiklin (TC), Klortetrasiklin (CTC) ve Oksitetrasiklin’in (OTC) elektrokimyasal davranışları % 20; 30 ve 40 asetonitril-su karışımlarında hazırlanan Britton-Robinson (BR) tamponlarında pH 1,5; 2; 2,5; 3 ve 4’ te diferansiyel puls voltametri yöntemiyle incelenmiştir. TC, CTC ve OTC’nin voltametrik çalışmaları moleküler baskılı (MIP) ve baskısız (NIP) polimer modifiye grafit elektrotlar kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Her iki tür elektrot da dönüşümlü voltametri yöntemiyle hazırlanmıştır. Asetonitril-su oranı ve pH’nın modifiye grafit elektrodun performansı üzerine olan etkisi incelenmiş ve optimize edilmiştir. TC, CTC ve OTC için modifiye grafit elektrot ile en yüksek anodik sinyaller %20 asetonitril-su karışımında hazırlanan BR tamponu ile pH 2’de elde edilmiştir.

Destekleyen Kurum

Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Lisansüstü Tez Projeleri

Proje Numarası

1821-D-09

Teşekkür

Bu çalışma 1821-D-09 numaralı Süleyman Demirel Üniversitesi BAP Lisansüstü Tez projesi kapsamında desteklenmiştir.

Kaynakça

 • [1] Dökmeci, İ. 2007. Sağlık Yüksek Okulları için Farmakoloji. Medikal Yayıncılık, 9573, İstanbul, 301s.
 • [2] Sapadin, A. N., Fleischmajer, R. 2006. Tetracyclines: Nonantibiotic properties and their clinical implications. Journal of the American Academy of Dermatology, 54(2), 258-265.
 • [3] Özalp Dural, E. A. 2002. Farmakoloji. Genişletilmiş 3. baskı. Nobel Tıp Kitabevleri. Nobel Matbaacılık, 603, İstanbul, 798s.
 • [4] Şenyuva, H., Gilbert, J. 2010. Hayvansal gıda maddelerinde veteriner ilaç kalıntılarının taranması. Food Life International Ltd., Edip Sincer, Sincer Dış Ticaret. https://docplayer.biz.tr/3173220-Hayvansal-gida-maddelerinde-veteriner-ilac kalintilarinin-taranmasi.html (Erişim tarihi: 25.12.2020)
 • [5] Perçin Özkorucuklu, S., Şahin, Y., Alsancak, G. 2008. Voltammetric behavior of sulfamethoxazole on eşectropolymerized-molecularly imprinted overoxidized polypyrrole. Sensors, 8, 8463-8478.
 • [6] Gürler, B., Perçin Özkorucuklu, S., Kır, E. 2013. Voltammetric behavior and determination of doxycycline in pharmaceuticals at molecularly imprinted and non-imprinted overoxidized polypyrrole electrodes. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 84, 263-268.
 • [7] Perçin Özkorucuklu, S., Özcan, L., Şahin, Y., Alsancak, G. 2011. Electroanalytical determination of some sulfonamides on overoxidized polypyrrole electrodes. Australian Journal of Chemistry, 64, 965-972.
 • [8] Özcan, L., Şahin, Y. 2007. Determination of paracetamol based on electropolymerized-molecularly imprinted polypyrrole modified pencil graphite electrode. Sensors and Actuators B, 127, 362-369.
 • [9] Özcan, L., Şahin, M., Şahin, Y. 2008. Electrochemical preparation of a molecularly imprinted polypyrrole-modified pencil graphite electrode for determination of askorbic acid. Sensors, 8, 5792-5805.
 • [10] Gürler, B. 2011. Bazı tetrasiklinlerin elektrokimyasal davranışlarının belirlenmesi ve voltametrik tayinleri için moleküler baskılanmış polimer modifiye elektrotların hazırlanması. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 116s, Isparta.
 • [11] Cai, W., Gupta, R. B. 2004. Molecularly-imprinted polymers selective for tetracycline binding. Seperation and Purification Technology, 35, 215-221.
 • [12] Kayaalp, S. O. 2005. Tıbbi Farmakoloji. Hacettepe-Taş Yayını, Feryal Matbaacılık, 27, Ankara, 704s.
 • [13] Perçin, S. 2008. Bazı sülfonamitlerin elektrokimyasal ve kromatografik davranışlarının incelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 170s, Isparta.
 • [14] Wang, J. 2000. Analytical Electrochemistry. Wiley-VCH, 28272, USA, 209p.
 • [15] Vega, D., Agüi, L., González-Cortés, A., Yáñéz-Sedeño, P., Pingarrón, J. M. 2007. Volatmmetry and amperometric detection of tetracyclines at multi-wall carbon nanotube modified electrodes. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 389, 951-958.
 • [16] Zhao, F., Zhang, X., Gan, Y. 2004. Determination of tetracyclines in ovine milk by high-performance liquid chromatography with a coulometric electrode array system. Journal of Chromatography A, 1055, 109-114.
 • [17] Zhou, J., Gerhardt, G.C., Baranski, A., Cassidy, R. 1999. Capillary electrophoresis of some tetracycline antibiotics coupled with reductive fast cyclic voltammetric detection. Journal of Chromatography A, 839, 193-201.
 • [18] O’Connor, S., Aga, D.S., 2007. Analysis of tetracycline antibiotics in soil: Advances in extraction, clean-up, and quantification. Trends in Analytical Chemistry, 26, No:6.
 • [19] Pellegrini, G. E., Carpico, G., Coni, E. 2004. Electrochemical sensor for the detection and presumptive identification of quinolone and tetracycline residues in milk. Analytica Chimica Acta, 520, 13-18.
 • [20] Majidi, M. R., Jouyban, A., Asadpour-Zeynali, K. 2006. Voltammetric behavior and determination of isoniazid in pharmaceuticals by using overoxidized polypyrrole glassy carbon modified electrode. Journal of Electroanalytical Chemistry, 589, 32-37.
 • [21] Kazemifard A. G., Moore D. E. 1997. Evaluation of amperometric detection for the liquid-chromatografic determination of tetracycline antibiotics and their common contaminants in pharmaceutical formulations. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 16, 689-696.

Investigation of Electrohemical Behaviors of Some Tetracyclines Using Modified Graphite Electrodes

Yıl 2021, Cilt: 25 Sayı: 3, 513 - 518, 30.12.2021
https://doi.org/10.19113/sdufenbed.852801

Öz

In this study, electrochemical behavior of tetracycline (TC), chlortetracycline (CTC) and oxytetracycline (OTC) were investigated in 20; 30 and 40% acetonitrile-water mixture at the pH of 1.5; 2; 2.5; 3; 4 prepared Britton-Robinson (BR) buffers, by the differential pulse voltammetric method. Voltammetric determinations of TC, CTC and OTC were carried out using molecularly imprinted (MIP) and non-imprinted polypyrrole (NIP) modified graphite electrodes. Both types of electrode were prepared by the cyclic voltammetric method. The effect of the asetonitrile–water ratio and pH, on the performance of the modified graphite electrode (MIP) was investigated and optimized. The highest anodic signals of TC, CTC and OTC with modified graphite electrode were obtained in BR buffer solution were prepared in 20% asetonitrile-water at pH 2.

Proje Numarası

1821-D-09

Kaynakça

 • [1] Dökmeci, İ. 2007. Sağlık Yüksek Okulları için Farmakoloji. Medikal Yayıncılık, 9573, İstanbul, 301s.
 • [2] Sapadin, A. N., Fleischmajer, R. 2006. Tetracyclines: Nonantibiotic properties and their clinical implications. Journal of the American Academy of Dermatology, 54(2), 258-265.
 • [3] Özalp Dural, E. A. 2002. Farmakoloji. Genişletilmiş 3. baskı. Nobel Tıp Kitabevleri. Nobel Matbaacılık, 603, İstanbul, 798s.
 • [4] Şenyuva, H., Gilbert, J. 2010. Hayvansal gıda maddelerinde veteriner ilaç kalıntılarının taranması. Food Life International Ltd., Edip Sincer, Sincer Dış Ticaret. https://docplayer.biz.tr/3173220-Hayvansal-gida-maddelerinde-veteriner-ilac kalintilarinin-taranmasi.html (Erişim tarihi: 25.12.2020)
 • [5] Perçin Özkorucuklu, S., Şahin, Y., Alsancak, G. 2008. Voltammetric behavior of sulfamethoxazole on eşectropolymerized-molecularly imprinted overoxidized polypyrrole. Sensors, 8, 8463-8478.
 • [6] Gürler, B., Perçin Özkorucuklu, S., Kır, E. 2013. Voltammetric behavior and determination of doxycycline in pharmaceuticals at molecularly imprinted and non-imprinted overoxidized polypyrrole electrodes. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 84, 263-268.
 • [7] Perçin Özkorucuklu, S., Özcan, L., Şahin, Y., Alsancak, G. 2011. Electroanalytical determination of some sulfonamides on overoxidized polypyrrole electrodes. Australian Journal of Chemistry, 64, 965-972.
 • [8] Özcan, L., Şahin, Y. 2007. Determination of paracetamol based on electropolymerized-molecularly imprinted polypyrrole modified pencil graphite electrode. Sensors and Actuators B, 127, 362-369.
 • [9] Özcan, L., Şahin, M., Şahin, Y. 2008. Electrochemical preparation of a molecularly imprinted polypyrrole-modified pencil graphite electrode for determination of askorbic acid. Sensors, 8, 5792-5805.
 • [10] Gürler, B. 2011. Bazı tetrasiklinlerin elektrokimyasal davranışlarının belirlenmesi ve voltametrik tayinleri için moleküler baskılanmış polimer modifiye elektrotların hazırlanması. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 116s, Isparta.
 • [11] Cai, W., Gupta, R. B. 2004. Molecularly-imprinted polymers selective for tetracycline binding. Seperation and Purification Technology, 35, 215-221.
 • [12] Kayaalp, S. O. 2005. Tıbbi Farmakoloji. Hacettepe-Taş Yayını, Feryal Matbaacılık, 27, Ankara, 704s.
 • [13] Perçin, S. 2008. Bazı sülfonamitlerin elektrokimyasal ve kromatografik davranışlarının incelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 170s, Isparta.
 • [14] Wang, J. 2000. Analytical Electrochemistry. Wiley-VCH, 28272, USA, 209p.
 • [15] Vega, D., Agüi, L., González-Cortés, A., Yáñéz-Sedeño, P., Pingarrón, J. M. 2007. Volatmmetry and amperometric detection of tetracyclines at multi-wall carbon nanotube modified electrodes. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 389, 951-958.
 • [16] Zhao, F., Zhang, X., Gan, Y. 2004. Determination of tetracyclines in ovine milk by high-performance liquid chromatography with a coulometric electrode array system. Journal of Chromatography A, 1055, 109-114.
 • [17] Zhou, J., Gerhardt, G.C., Baranski, A., Cassidy, R. 1999. Capillary electrophoresis of some tetracycline antibiotics coupled with reductive fast cyclic voltammetric detection. Journal of Chromatography A, 839, 193-201.
 • [18] O’Connor, S., Aga, D.S., 2007. Analysis of tetracycline antibiotics in soil: Advances in extraction, clean-up, and quantification. Trends in Analytical Chemistry, 26, No:6.
 • [19] Pellegrini, G. E., Carpico, G., Coni, E. 2004. Electrochemical sensor for the detection and presumptive identification of quinolone and tetracycline residues in milk. Analytica Chimica Acta, 520, 13-18.
 • [20] Majidi, M. R., Jouyban, A., Asadpour-Zeynali, K. 2006. Voltammetric behavior and determination of isoniazid in pharmaceuticals by using overoxidized polypyrrole glassy carbon modified electrode. Journal of Electroanalytical Chemistry, 589, 32-37.
 • [21] Kazemifard A. G., Moore D. E. 1997. Evaluation of amperometric detection for the liquid-chromatografic determination of tetracycline antibiotics and their common contaminants in pharmaceutical formulations. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 16, 689-696.
Toplam 21 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Berrin Gürler Akyüz 0000-0002-8711-2384

Sabriye Perçin Özkorucuklu 0000-0001-9778-2034

Esengül Kır 0000-0002-6641-3444

Proje Numarası 1821-D-09
Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 25 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Gürler Akyüz, B., Perçin Özkorucuklu, S., & Kır, E. (2021). Modifiye Grafit Elektrotlar Kullanılarak Bazı Tetrasiklinlerin Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 25(3), 513-518. https://doi.org/10.19113/sdufenbed.852801
AMA Gürler Akyüz B, Perçin Özkorucuklu S, Kır E. Modifiye Grafit Elektrotlar Kullanılarak Bazı Tetrasiklinlerin Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi. SDÜ Fen Bil Enst Der. Aralık 2021;25(3):513-518. doi:10.19113/sdufenbed.852801
Chicago Gürler Akyüz, Berrin, Sabriye Perçin Özkorucuklu, ve Esengül Kır. “Modifiye Grafit Elektrotlar Kullanılarak Bazı Tetrasiklinlerin Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi”. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25, sy. 3 (Aralık 2021): 513-18. https://doi.org/10.19113/sdufenbed.852801.
EndNote Gürler Akyüz B, Perçin Özkorucuklu S, Kır E (01 Aralık 2021) Modifiye Grafit Elektrotlar Kullanılarak Bazı Tetrasiklinlerin Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 3 513–518.
IEEE B. Gürler Akyüz, S. Perçin Özkorucuklu, ve E. Kır, “Modifiye Grafit Elektrotlar Kullanılarak Bazı Tetrasiklinlerin Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi”, SDÜ Fen Bil Enst Der, c. 25, sy. 3, ss. 513–518, 2021, doi: 10.19113/sdufenbed.852801.
ISNAD Gürler Akyüz, Berrin vd. “Modifiye Grafit Elektrotlar Kullanılarak Bazı Tetrasiklinlerin Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi”. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25/3 (Aralık 2021), 513-518. https://doi.org/10.19113/sdufenbed.852801.
JAMA Gürler Akyüz B, Perçin Özkorucuklu S, Kır E. Modifiye Grafit Elektrotlar Kullanılarak Bazı Tetrasiklinlerin Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi. SDÜ Fen Bil Enst Der. 2021;25:513–518.
MLA Gürler Akyüz, Berrin vd. “Modifiye Grafit Elektrotlar Kullanılarak Bazı Tetrasiklinlerin Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi”. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, c. 25, sy. 3, 2021, ss. 513-8, doi:10.19113/sdufenbed.852801.
Vancouver Gürler Akyüz B, Perçin Özkorucuklu S, Kır E. Modifiye Grafit Elektrotlar Kullanılarak Bazı Tetrasiklinlerin Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi. SDÜ Fen Bil Enst Der. 2021;25(3):513-8.

e-ISSN: 1308-6529