Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Hesap Verme Sorumluluğu Çerçevesinde Türk Sayıştay’ının Rolü

Yıl 2015, Cilt 20, Sayı 4, 22.12.2015

Öz

Günümüz toplumlarının mali yönetimlerinde görülen en önemli sorunlar arasında kuşkusuz kamu kaynaklarının sınırlılığı karşısında kamu harcamalarının engellenemez yükselişi yer almaktadır. Bu durum kamu kaynaklarının daha rasyonel ve daha etkin kullanılması gerektiğini bir kez daha bizlere hatırlatmıştır. Kamu mali yönetimlerinde bu ve buna benzer sorunların yaşanılması ülkemizi de etkilemiş ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle Türk mali yönetiminde köklü değişiklikler meydana gelmiştir. Söz konusu Kanun kapsamında “hesap verme sorumluluğu, mali saydamlık, stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme, iç kontrol” gibi kavramlar mali yönetim sistemimize getirilen yenilikler arasında sayılmaktadır.

Çalışmada 5018 sayılı Kanunla mali yönetim sistemimize dâhil olan yeniliklerden “hesap verme sorumluluğu” kavramı üzerinde durulacak ve bu kapsamda hesap verme sorumluluğu kavramından ne anlaşılması gerektiği, işleyişi ve çeşitleri ele alınacaktır. Aynı zamanda hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesinde Sayıştay’a ne gibi görevler verildiği tespit edilerek bu görevler çerçevesinde Sayıştay’ın hesap verme sorumluluğundaki rolü ve etkinliği hem 5018 sayılı Kanun hem de 6085 sayılı Kanun çerçevesinde incelenecektir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa TAYTAK


Ercan BAHTİYAR
0000-0001-7992-3841

Yayımlanma Tarihi 22 Aralık 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 20, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Taytak, M. & Bahtiyar, E. (2015). Hesap Verme Sorumluluğu Çerçevesinde Türk Sayıştay’ının Rolü . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 20 (4) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduiibfd/issue/20857/223780