Yıl 2019, Cilt 6 , Sayı 1, Sayfalar 36 - 53 2019-04-30

Gender Roles About Being a Woman in Some of Turkish Folk Songs

Metehan Çelik [1] , Münire AKGÜL [2]


In this study, the problems of gender in our society with emphasis on how the songs of women in traditional texture have been investigated. This is a compilation of research. In this study, the woman in a sexual commodity songs forced marriage, marriage at a cost, given the remote locations (forced migration), issues such as those of the child and the age of the person with a great marriage is examined. The aim of this study is to highlight wrong with the songs of the reinforced traditional gender roles and to create awareness of the need to have a life equally justice and gender roles of women as individuals   no different than men . In this study, document analysis method which is one of the qualitative research methods is used. In the research, "he sift the flour on the roof", "high-high hills, they set up house", "bayburtu the gutters", "ancestors I get rid of my" karacaoğlu the song "homesickness songs like" folk songs were studied.

Gender roles, Woman, Turkish Folk songs
 • Aksoy, N. (2006).T.C. Başbakanlık kadının statüsü genel müdürlüğü. Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme ve kadının statüsü genel müdürlüğünün rolü. Kadın statüsü uzmanlığı tezi. Ankara. www.ksgm.gov.tr.
 • Burcu,E.; Yıldırım,F.; Sırma, Ç.S.; Sanıyaman,S. (2015). Çiçeklerin Kaderi: Türkiye’de Kadınların Erken Evliliği Üzerine Nitel Bir Araştırma. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi (Bilig). Sayı:73, ss. 63-98.
 • Cengiz,R. (2011). Sosyolojik bir olgu olarak Müzik (Tokat örneği). Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. Cilt: 4, Sayı: 18.
 • Çetinkaya-Kodan, S. (2013). Üniversite öğrencilerinin şiddet eğilimlerinin ve toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarının incelenmesi. Nesne Psikoloji Dergisi (NPD), 2013, Cilt 1, Sayı 2.
 • Dökmen, Y.Z. (2010). Toplumsal Cinsiyet. Sosyal Psikolojik Açıklamalar. (3.Basım) Remzi Kitabevi. İstanbul.
 • Elçik, G. (2013) Cinsellik ve beden. Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları. T.C. Anadolu Üniversitesi yayını. No: 2312.
 • Franzoi, S. (2012) Social Psychology. (6 th.) BVT publishing. USA.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (2014). Sonsöz. Kültürleşme ve Aile İlişkileri.Türk Psikoloji Yazıları, 17(34), 120-127.Kaya, G. (1999). Halk Türkülerinde Kadının Konumu" İTÜ Yüksek Lisans Tezi.Morsümbül, Ş. (2014) Kültürel değerlerin üç kuşak arasındaki değişimi üzerine bir inceleme: Ankara örneği. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (21), 137-160
 • Parashar, S., Dhar, S. ve Dhar, U. (2004). Perceptions of values: A study of future professionals, Journal of Human Values, 10(2), 143-152.
 • Rice, F.P.(2002). Intimate Relationships, Marriage and Families. (5th.Ed.). California: Mayfield Publishing.
 • Schwartz, S. H. (2006). A Theory of Cultural Value Orientations: Explication and Applications. Comparative Sociology, 5(2-3), 137-182.
 • Turner, S.B.(2002). Statü. (Çev: Kemal İnal). Ütopya Yayınevi. Ankara.
 • http://www.feminisite.net/news.php?act=details&nid=46
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7739-5571
Yazar: Metehan Çelik (Sorumlu Yazar)
Kurum: FACULTY OF EDUCATION
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6827-3054
Yazar: Münire AKGÜL (Sorumlu Yazar)
Kurum: FACULTY OF EDUCATION

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2019

Bibtex @olgu sunumu { sduijes532066, journal = {SDU International Journal of Educational Studies}, issn = {}, eissn = {2148-9068}, address = {}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {36 - 53}, doi = {10.33710/sduijes.532066}, title = {Gender Roles About Being a Woman in Some of Turkish Folk Songs}, key = {cite}, author = {Çelik, Metehan and AKGÜL, Münire} }
APA Çelik, M , AKGÜL, M . (2019). Gender Roles About Being a Woman in Some of Turkish Folk Songs. SDU International Journal of Educational Studies , 6 (1) , 36-53 . DOI: 10.33710/sduijes.532066
MLA Çelik, M , AKGÜL, M . "Gender Roles About Being a Woman in Some of Turkish Folk Songs". SDU International Journal of Educational Studies 6 (2019 ): 36-53 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduijes/issue/44932/532066>
Chicago Çelik, M , AKGÜL, M . "Gender Roles About Being a Woman in Some of Turkish Folk Songs". SDU International Journal of Educational Studies 6 (2019 ): 36-53
RIS TY - JOUR T1 - Gender Roles About Being a Woman in Some of Turkish Folk Songs AU - Metehan Çelik , Münire AKGÜL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33710/sduijes.532066 DO - 10.33710/sduijes.532066 T2 - SDU International Journal of Educational Studies JF - Journal JO - JOR SP - 36 EP - 53 VL - 6 IS - 1 SN - -2148-9068 M3 - doi: 10.33710/sduijes.532066 UR - https://doi.org/10.33710/sduijes.532066 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 SDU International Journal of Educational Studies Gender Roles About Being a Woman in Some of Turkish Folk Songs %A Metehan Çelik , Münire AKGÜL %T Gender Roles About Being a Woman in Some of Turkish Folk Songs %D 2019 %J SDU International Journal of Educational Studies %P -2148-9068 %V 6 %N 1 %R doi: 10.33710/sduijes.532066 %U 10.33710/sduijes.532066
ISNAD Çelik, Metehan , AKGÜL, Münire . "Gender Roles About Being a Woman in Some of Turkish Folk Songs". SDU International Journal of Educational Studies 6 / 1 (Nisan 2019): 36-53 . https://doi.org/10.33710/sduijes.532066
AMA Çelik M , AKGÜL M . Gender Roles About Being a Woman in Some of Turkish Folk Songs. SDU International Journal of Educational Studies. 2019; 6(1): 36-53.
Vancouver Çelik M , AKGÜL M . Gender Roles About Being a Woman in Some of Turkish Folk Songs. SDU International Journal of Educational Studies. 2019; 6(1): 53-36.