SDU International Journal of Educational Studies
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2148-9068 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduijes


Dergi Hakkında
*Dergimiz Kasım 2020 sayısı için makale kabulüne başlamıştır.

**Dergimiz ULAKBİM TR dizinine başvuru sürecini başlatmıştır.

***Dergimizde yayınlanan makaleler Doçentlik ve Akademik Teşvik kriterlerini sağlamaktadır.

SDU International Journal of Educational Studies yazar ve okuyucularının dikkatine;
ULAKBİM TR Dizin “Dergi Değerlendirme Kriterleri” 2020 yılı itibariyle güncellenmiştir. Dergimizde ULAKBİM TR Dizin değerlendirme sürecinde olduğundan bu kriterler dergimiz içinde geçerlidir. Detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen “Duyurular” sekmesini okuyunuz.

SDU International Journal of Educational Studies (SDU IJES) yılda iki sayı olarak yayınlanan, uluslararası bilimsel, akademik, hakemli elektronik bir dergidir. Dergimizde bir araştırmayı sonuçlarıyla yansıtan araştırma makaleleri ile bilimsel nitelikleri yüksek sayılabilecek tercümeler, bilimsel gözlem ve derleme yazıları yayınlanır. Hedef kitlesi; eğitim fakültelerinin ilgili bölümlerinde alan ve alan eğitimine dönük araştırmalar yapmakta olan bilim insanları, öğretmen ve öğrencilerdir. Dergide, bu hedef kitlenin yararlanabileceği nitelikteki bilimsel çalışmalar yayınlanır. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazarlar makalelerinin içeriği ve sonuçları ile ilgili tüm sorumluluğu üstlenmektedir. 

Abstracting and Indexing: Türk Eğitim İndeksi (TEI), SOBİAD, Index Copernicus, Google Scholar, DRJI, ResarchBib, CrossRef, Scientific Indexing Services, DOAJ

Lütfen dergi ile iletişimde sduijes@gmail.com e-posta adresini kullanınız.

e-ISSN:2148-9068

SDU International Journal of Educational Studies

e-ISSN 2148-9068 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduijes
Kapak Resmi


Dergi Hakkında
*Dergimiz Kasım 2020 sayısı için makale kabulüne başlamıştır.

**Dergimiz ULAKBİM TR dizinine başvuru sürecini başlatmıştır.

***Dergimizde yayınlanan makaleler Doçentlik ve Akademik Teşvik kriterlerini sağlamaktadır.

SDU International Journal of Educational Studies yazar ve okuyucularının dikkatine;
ULAKBİM TR Dizin “Dergi Değerlendirme Kriterleri” 2020 yılı itibariyle güncellenmiştir. Dergimizde ULAKBİM TR Dizin değerlendirme sürecinde olduğundan bu kriterler dergimiz içinde geçerlidir. Detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen “Duyurular” sekmesini okuyunuz.

SDU International Journal of Educational Studies (SDU IJES) yılda iki sayı olarak yayınlanan, uluslararası bilimsel, akademik, hakemli elektronik bir dergidir. Dergimizde bir araştırmayı sonuçlarıyla yansıtan araştırma makaleleri ile bilimsel nitelikleri yüksek sayılabilecek tercümeler, bilimsel gözlem ve derleme yazıları yayınlanır. Hedef kitlesi; eğitim fakültelerinin ilgili bölümlerinde alan ve alan eğitimine dönük araştırmalar yapmakta olan bilim insanları, öğretmen ve öğrencilerdir. Dergide, bu hedef kitlenin yararlanabileceği nitelikteki bilimsel çalışmalar yayınlanır. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazarlar makalelerinin içeriği ve sonuçları ile ilgili tüm sorumluluğu üstlenmektedir. 

Abstracting and Indexing: Türk Eğitim İndeksi (TEI), SOBİAD, Index Copernicus, Google Scholar, DRJI, ResarchBib, CrossRef, Scientific Indexing Services, DOAJ

Lütfen dergi ile iletişimde sduijes@gmail.com e-posta adresini kullanınız.

e-ISSN:2148-9068

Cilt 7 - Sayı 1 - 15 Nis 2020
 1. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayları İçin Farklı Bir Deneyim: Araştırmacı Öğretmen Modeli
  Sayfalar 1 - 15
  Nadire Emel AKHAN , Serpil DEMİREZEN
 2. Çocuklara Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Tüm Fiziksel Tepki Yöntemi ve A1 Düzeyi Etkinlik Tasarımı
  Sayfalar 16 - 25
  Gürkan MORALI
 3. İşitme Engelli Öğrencilere Sunulan Eğitim Hizmetlerinin Değerlendirilmesine İlişkin Nitel Bir Araştırma
  Sayfalar 26 - 44
  Kısmet DELİVELİ
 4. Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Mezunları için Pedagojik Yeterlik Algısı Ölçeği
  Sayfalar 45 - 59
  Meltem KURTOĞLU ERDEN , Süleyman Sadi SEFEROĞLU
 5. Tasarım Temelli FeTeMM Etkinliklerinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerine, Tutumlarına ve Bilgilerine Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 60 - 81
  Esma UYSAL , Ümran Betül CEBESOY
 6. Matematik Öğretimi Öz Yeterlik İnancı Ölçeğinin Geliştirilmesi
  Sayfalar 82 - 98
  Levent DENİZ , Tuğçe KOÇ
 7. Öğretmen Performans Değerlendirmesine İlişkin Görüşlerin İncelenmesi
  Sayfalar 99 - 113
  Songül KARABATAK , Dönüş ŞENGÜR
 8. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Tarih Bilinci ve Tarih Derslerindeki İlgi Alanları
  Sayfalar 114 - 134
  Ceren UTKUGÜN , M. Kürşat KOCA
 9. Öğrenciliğe Dönük Tutum Ölçeği (ÖDTÖ) Geliştirme Çalışması
  Sayfalar 135 - 146
  Yüksel ERDOGDU
 10. Harmanlanmış Öğrenme Ortamında Mobil Programlama Eğitimine Katılan Öğrencilerin Görüşlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 147 - 166
  Cemal Hakan DİKMEN , Doç.dr. Mehmet Akif OCAK
 11. Matematik ve Fen Bilimleri ile Temel Eğitim Bölümlerindeki Öğrencilerin Kaufman Yaratıcılık Alanlarının İncelenmesi
  Sayfalar 167 - 187
  Fikret KORUR , Tuğçe YILMAZ
Dizinler

Directory of Open Access Journals

CenterLogo.png Crossref logo

ResearchBib Directory of Research Journals Indexing Logo

scholar_logo_64dp.png

Index Copernicus

logo.png

logo1.jpg  doi ile ilgili görsel sonucu