e-ISSN: 2148-9068
Başlangıç: 2014
Yayıncı: Süleyman Demirel Üniversitesi
Kapak Resmi

Dergi Hakkında


*Dergimizde yayınlanan makaleler Doçentlik ve Akademik Teşvik kriterlerini sağlamaktadır.


SDU International Journal of Educational Studies yazar ve okuyucularının dikkatine;
ULAKBİM TR Dizin “Dergi Değerlendirme Kriterleri” 2020 yılı itibariyle güncellenmiştir. Dergimizde ULAKBİM TR Dizin değerlendirme sürecinde olduğundan bu kriterler dergimiz içinde geçerlidir. Detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen “Duyurular” sekmesini okuyunuz.

SDU International Journal of Educational Studies (SDU IJES) yılda iki sayı olarak yayınlanan, uluslararası bilimsel, akademik, hakemli elektronik bir dergidir. Dergimizde bir araştırmayı sonuçlarıyla yansıtan araştırma makaleleri ile bilimsel nitelikleri yüksek sayılabilecek tercümeler, bilimsel gözlem ve derleme yazıları yayınlanır. Hedef kitlesi; eğitim fakültelerinin ilgili bölümlerinde alan ve alan eğitimine dönük araştırmalar yapmakta olan bilim insanları, öğretmen ve öğrencilerdir. Dergide, bu hedef kitlenin yararlanabileceği nitelikteki bilimsel çalışmalar yayınlanır. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazarlar makalelerinin içeriği ve sonuçları ile ilgili tüm sorumluluğu üstlenmektedir. 

2023 - Cilt: 10 Sayı: 2

Dizinler

Directory of Open Access Journals

CenterLogo.png Crossref logo

ResearchBib Directory of Research Journals Indexing Logo

scholar_logo_64dp.png

Index Copernicus

logo.png

logo1.jpg  doi ile ilgili görsel sonucu

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

ISSN:2148-9068