SDU International Journal of Educational Studies
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2148-9068 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi |


Dergi Hakkında
*Dergimiz Nisan 2020 sayısı için makale kabulüne başlamıştır.

**Dergimiz ULAKBİM TR dizinine başvuru sürecini başlatmıştır.

***Dergimizde yayınlanan makaleler Doçentlik ve Akademik Teşvik kriterlerini sağlamaktadır.

SDU International Journal of Educational Studies (SDU IJES) yılda iki sayı olarak yayınlanan, uluslararası bilimsel, akademik, hakemli elektronik bir dergidir. Dergimizde bir araştırmayı sonuçlarıyla yansıtan araştırma makaleleri ile bilimsel nitelikleri yüksek sayılabilecek tercümeler, bilimsel gözlem ve derleme yazıları yayınlanır. Hedef kitlesi; eğitim fakültelerinin ilgili bölümlerinde alan ve alan eğitimine dönük araştırmalar yapmakta olan bilim insanları, öğretmen ve öğrencilerdir. Dergide, bu hedef kitlenin yararlanabileceği nitelikteki bilimsel çalışmalar yayınlanır. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazarlar makalelerinin içeriği ve sonuçları ile ilgili tüm sorumluluğu üstlenmektedir. 

Abstracting and Indexing: Türk Eğitim İndeksi (TEI), SOBİAD, Index Copernicus, Google Scholar, DRJI, ResarchBib, CrossRef, Scientific Indexing Services, DOAJ

Lütfen dergi ile iletişimde sduijes@gmail.com e-posta adresini kullanınız.

e-ISSN:2148-9068

SDU International Journal of Educational Studies

e-ISSN 2148-9068 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi |
Kapak Resmi


Dergi Hakkında
*Dergimiz Nisan 2020 sayısı için makale kabulüne başlamıştır.

**Dergimiz ULAKBİM TR dizinine başvuru sürecini başlatmıştır.

***Dergimizde yayınlanan makaleler Doçentlik ve Akademik Teşvik kriterlerini sağlamaktadır.

SDU International Journal of Educational Studies (SDU IJES) yılda iki sayı olarak yayınlanan, uluslararası bilimsel, akademik, hakemli elektronik bir dergidir. Dergimizde bir araştırmayı sonuçlarıyla yansıtan araştırma makaleleri ile bilimsel nitelikleri yüksek sayılabilecek tercümeler, bilimsel gözlem ve derleme yazıları yayınlanır. Hedef kitlesi; eğitim fakültelerinin ilgili bölümlerinde alan ve alan eğitimine dönük araştırmalar yapmakta olan bilim insanları, öğretmen ve öğrencilerdir. Dergide, bu hedef kitlenin yararlanabileceği nitelikteki bilimsel çalışmalar yayınlanır. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazarlar makalelerinin içeriği ve sonuçları ile ilgili tüm sorumluluğu üstlenmektedir. 

Abstracting and Indexing: Türk Eğitim İndeksi (TEI), SOBİAD, Index Copernicus, Google Scholar, DRJI, ResarchBib, CrossRef, Scientific Indexing Services, DOAJ

Lütfen dergi ile iletişimde sduijes@gmail.com e-posta adresini kullanınız.

e-ISSN:2148-9068

Cilt 6 - Sayı 2 - Kas 2019
 1. Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Sanat Etkinliklerinde Karşılaşmış Oldukları Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Mardin Örneği)
  Sayfalar 1 - 14
  Mehmet Ali Gökdemir
 2. Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Kopya Çekme Tutumları, Görüşleri ve Benlik Saygısının İncelenmesi
  Sayfalar 15 - 34
  Songül TÜMKAYA
 3. The Effect of Explicit Feedback in Oral Performance in Use of Past Tense
  Sayfalar 35 - 42
  Kübra Şendoğan , Mukaddes Çoban , Dilay Işık Kirişci , Simay Uluscu , Mustafa Polat
 4. Öğretmen Adaylarının Sahip Oldukları Hoşgörü Düzeylerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 43 - 52
  MEVLÜT GÜNDÜZ
 5. 6. Sınıf Işık ve Ses Konusuna Yönelik Başarı Testi Geliştirme Çalışması
  Sayfalar 53 - 72
  Sinan Yanar , Aslı Saylan Kırmızıgül , Hasan Kaya
 6. Bağlam Temelli Öğretimin Öğrencilerin “Yeşil Kimya Ve Sürdürülebilirlik” Algıları Üzerine Etkisi
  Sayfalar 73 - 85
  ZAFER KARAGÖLGE , İLHAMİ CEYHUN , NERMİN ARICI
 7. Çokkültürlülük Algısı ve Diğerkâmlık Suriyelilere Yönelik Tutumu Etkiler mi? Öğretmen Adayları Gözünden Bir Çalışma
  Sayfalar 86 - 100
  Özgür Salih KAYA
 8. Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Bağlanma Örüntüleri ile Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 101 - 113
  Ayşe Gözübüyük , Saide Özbey
 9. Stratejik Liderliğin Mesleki Profesyonellikte Oynadığı Rol
  Sayfalar 114 - 127
  Yener Akman
 10. Öğretmen Gözünden Öğrenci Direncine Bakış: Görüşleri, Stratejileri ve Önerileri
  Sayfalar 128 - 149
  Emine YILDIZ , Mediha Sarı
 11. Parents' Educational Expectations: Does It Matter for Academic Success?
  Sayfalar 150 - 160
  E.Nihal Lindberg , Erdal Yıldırım , Özlem Elvan , Dürdane Öztürk , Serpil Recepoğlu
 12. Öğretmenlerde Örgütsel Adalet Algısı İle İşe Duyulan İlgi Arasındaki İlişki
  Sayfalar 161 - 173
  Muhammed Turhan , Yusuf Celal Erol , Murat Demirkol , TUNCAY ÖZDEMİR
 13. The Perceptions of Student Teachers About Using an Online Learning Environment ‘Edmodo’ in a ‘Flipped Classroom’
  Sayfalar 174 - 186
  Nihan Erdemir , Gonca Yangın Ekşi
Dizinler

Directory of Open Access Journals

CenterLogo.png Crossref logo

ResearchBib Directory of Research Journals Indexing Logo

scholar_logo_64dp.png

Index Copernicus

logo.png

logo1.jpg  doi ile ilgili görsel sonucu