Dergi Kurulları

Editör

Prof. Dr. Nihat AYYILDIZ
Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dekanı

nihatayyildiz@sdu.edu.tr

Yardımcı Editör(ler)

Prof. Dr. Mustafa KOÇ
Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim Programları ve Öğretim, mustafakoc@sdu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Atilla ÖZDEMİR
Süleyman Demirel Üniversitesi, Matematik Eğitimiatillaozdemir@sdu.edu.tr

Alan Editörleri

Dr. Öğr. Üyesi Berna AYGÜN
Süleyman Demirel Üniversitesi, Matematik Eğitimi, bernaaygun@sdu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Merve Lütfiye ŞENTÜRK
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Eğitimi, mervesenturk@sdu.edu.tr
Doç. Dr. Kağan BÜYÜKKARCI
Süleyman Demirel Üniversitesi, Yabancı Diller Eğitimi, kaganbuyukkarci@sdu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Merve MÜLDÜR
Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkçe Eğitimi, mervemuldur@sdu.edu.tr
Doç. Dr. Özkan AKMAN
Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, ozkanakman@sdu.edu.tr
Doç. Dr. Veysel DEMİRER
Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, veyseldemirer@sdu.edu.tr
Prof. Dr. Hasan Hüseyin ÖZKAN
Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim Programları ve Öğretim, hasanozkan@sdu.edu.tr

Doç. Dr. Yener AKMAN
Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim Yönetimi, yenerakman@sdu.edu.tr
Doç. Dr. Mevlüt GÜNDÜZ
Süleyman Demirel Üniversitesi, Sınıf Eğitimi, mevlutgunduz@sdu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Gülhan KÖÇER
Süleyman Demirel Üniversitesi, Okul Öncesi Eğitimi, gulhankocer@sdu.edu.tr

Doç. Dr. Seraceddin Levent ZORLUOĞLU
Süleyman Demirel Üniversitesi, Özel Eğitim, seraceddinzorluoglu@sdu.edu.tr

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ahmet DOĞANAY
Çukurova Üniversitesi, Eğitim Programları ve Öğretim, Türkiye

Prof. Dr. Ahmet İlhan ŞEN
Hacettepe Üniversitesi, Fizik Eğitimi, Türkiye

Prof. Dr. Alev ÇAKMAKOĞLU KURU
Gazi Üniversitesi, Resim İş Eğitimi, Türkiye

Prof. Dr. Ali BALCI
Ankara Üniversitesi, Eğitim Yönetimi, Türkiye

Prof. Dr. Asuman Seda SARACALOĞLU
Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Programları ve Öğretim Türkiye

Prof. Dr. Caner KERİMOĞLU
Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkçe Eğitimi, Türkiye

Prof. Dr. Cindy WALKER
Duquesne University, Department of Educational Foundations and Leadership, USA

Prof. Dr. Duygu ANIL
Hacettepe Üniversitesi, Ölçme ve Değerlendirme, Türkiye

Prof. Dr. Eren YÜRÜDÜR
Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Coğrafya, Türkiye

Prof. Dr. Esmahan AĞAOĞLU
Anadolu Üniversitesi, Eğitim Yönetimi, Türkiye

Prof. Dr. Hafize KESER
Ankara Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Türkiye

Prof. Dr. Hakan SARI
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Zihin Engelliler Eğitimi, Türkiye

Prof. Dr. İhsan Sabri BALKAYA
Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Türkiye

Prof. Dr. Kemalettin ŞAHİN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Coğrafya, Türkiye

Prof. Dr. Kürşat YILMAZ
Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Yönetimi, Türkiye

Prof. Dr. Lokman TURAN
Atatürk Üniversitesi, Türkçe Eğitimi, Türkiye

Prof. Dr. Mehmet Fatih TAŞAR
Gazi Üniversitesi, Fen Bilgisi Eğitimi, Türkiye

Prof. Dr. Meliha YILMAZ
Gazi Üniversitesi, Resim-İş Eğitimi, Türkiye

Prof. Dr. Meral GÜVEN
Anadolu Üniversitesi, Eğitim Programları ve Öğretim, Türkiye

Asst. Dr. Meral KAYA
New York Brooklyn Collage, Childhood, Bilingual and Special Education, USA

Prof. Dr. Meral KILIÇ ATICI
Çukurova Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Türkiye

Prof. Dr. Mustafa BALOĞLU
Hacettepe Üniversitesi, Özel Eğitim, Türkiye

Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU
Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Programları ve Öğretim, Türkiye

Prof. Dr. Penolope HARNETT
West of England University, Department of Education and Childhood, England

Prof. Dr. Piet KOMMERS
University of Twente, Education & Pedagogy, Netherlands

Prof. Dr. Selahattin GELBAL
Hacettepe Üniversitesi, Ölçme ve Değerlendirme, Türkiye

Prof. Dr. Seokhee CHO
St. John's University, Administrative and Instructional Leadership, USA

Prof. Dr. Songül TÜMKAYA
Çukurova Üniversitesi, Sınıf Eğitimi, Türkiye

Prof. Dr. Steve WALSH
Newcastle University, Education, Communication and Language Sciences, England

Prof. Dr. Tody Alan PRICE
National Louis University, USA

Prof. Dr. Turhan ÇETİN
Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Türkiye

Prof. Dr. Uğur SAK
Anadolu Üniversitesi, Özel Yetenekliler Eğitimi, Türkiye

*Bilim kurulu alfabetik sıraya göre listelenmiştir.

Dil Kontrolü

Dr. Öğr. Üyesi Merve MÜLDÜR
Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkçe Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi Nil Didem ŞİMŞEK
Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkçe Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi Dilek ÜNVEREN KAPANADZE
Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkçe Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÖNAL
Süleyman Demirel Üniversitesi, Yabancı Diller Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin BAYRAKTAR
Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkçe Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi Nihan ERDEMİR
Süleyman Demirel Üniversitesi, Yabancı Diller Eğitimi

Teknik Destek - Dizgi

Arş. Gör. Rozerin YAŞA
Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

Arş. Gör. Kadriye Begüm DOĞRUYOL ALADAK
Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

Arş. Gör. Cüneyt BELENKUYU
Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

Arş. Gör. Merve TAŞCAN
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilgisi Eğitimi

Arş. Gör. Tahir TAĞA
Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkçe Eğitimi

Arş. Gör. Rümeysa PEKTAŞ
Süleyman Demirel Üniversitesi, Yabancı Diller Eğitimi

Arş. Gör. Zuhal BAŞPINAR
Süleyman Demirel Üniversitesi, Sınıf Eğitimi

Arş. Gör. Hüseyin KARAASLAN
Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi

Arş. Gör. Funda ERYILMAZ BALLI
Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

Arş. Gör. Melek DÖNMEZ YAPUCUOĞLU
Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

Arş. Gör. Yasin GÜZEL
Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Arş. Gör. Dilay AKGÜN GİRAY
Süleyman Demirel Üniversitesi, Özel Eğitim

Arş. Gör. Ayşegül BÜYÜKKARCI
Süleyman Demirel Üniversitesi, Sınıf Eğitimi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

ISSN:2148-9068