Duyurular

SDU International Journal of Educational Studies yazar ve okuyucularının dikkatine;


ULAKBİM TR Dizin “Dergi Değerlendirme Kriterleri” 2020 yılı itibariyle güncellenmiştir. Dergimizde ULAKBİM TR dizin değerlendirme sürecinde olduğundan bu kriterler dergimiz içinde geçerlidir. Araştırma makaleleri için uluslararası etik standartlar çerçevesinde, yeni kriterler belirlenmiştir. Söz konusu kriterler için etik kurallar başlığı altında aşağıdaki noktalara dikkat çekilmiştir.

• “Sosyal bilimler dâhil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.”
- Bu madde gereği, “anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri” kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalara ilişkin etik kurul onaylı belge, makale başvurularında yüklenmelidir.
- 1 Ocak 2020 tarihinden sonra dergimize başvuru yapmış, değerlendirme süreci devam eden çalışmalar için “etik kurul onay belgesi” istenmektedir. 2020 yılı öncesinde dergimize başvuru yapmış, değerlendirme süreci tamamlanmış veya devam etmekte olan çalışmalar bu koşulun dışında tutulacaktır.

• “Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.”
- Bu madde gereği makalelerin son sayfasında etik kurul adı, tarih ve sayı no bilgilerine yer verilmelidir. Ayrıca “olgu” sunumların (nitel görüşmeler, gözlemler vb.) yöntem bölümünde “bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formu”nun imzalatıldığına dair bilgiye yer verilmelidir.

• “Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınmalı ve belirtilmelidir.”
- Bu madde gereği makalelerin yöntem bölümünde, fikri hakları yazarlar dışında birine ait veri toplama aracı veya veri kaynağının, kullanma izni alındığına dair açıklamaya yer verilmelidir. Etik kurul başvurusunda izin alındığına yönelik kanıtlar sunulmalıdır.

• “Makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.
- Bu madde gereği, araştırma makalelerinin yöntem bölümünde yayın etiğine uyulduğuna dair ifadelere yer verilmelidir.

Saygılarımızla,

Editör Kurulu


ETİK KURUL İZNİ GEREKTİRMEYEN MAKALELER İÇİN YAZAR BEYAN FORMU

Dergimize gönderilen, etik kurul izni gerektirmeyen makalelerle ilgili olarak yazar(lar)ımızın yandaki beyan formunu ıslak imzalı bir şekilde taratıp sisteme yüklemleri gerekmektedir. Etik kurul kararına gerek olmadığına dair beyan formunu indirmek için tıklayınız. Beyan formunda tüm yazarların imzası olmalıdır.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

ISSN:2148-9068