PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Bilateral congenital absence of the vas deferens coexisting with bilateral seminal vesicle agenesis and solitary pelvic kidney

Yıl 2013, Cilt 4, Sayı 2, 73 - 74, 21.08.2013

Öz

Anomalies of vas deferens are uncommon and occurs 1-2% of the infertile men (1). The possible causes for this condition is still unclear, and it is caused by defective development of Wolffian ducts. Seminal vesicle and renal anomalies accompany to vas deferens anomalies frequently. In this report we present a case of congenital bilateral absense of vas deferens (CBAVD) coexisting with bilateral seminal vesicle agenesis as well as solitary pelvic kidney.

Bilateral seminal vezikül agenezisi ve soliter pelvik böbreğin eşlik ettiği bilateral konjenital vaz deferens agenezisi

Yıl 2013, Cilt 4, Sayı 2, 73 - 74, 21.08.2013

Öz

Vaz deferens anomalileri yaygın değildir ve infertil erkeklerin % 1-2'sinde görülmektedir (1).Bu durumun olası nedenleri hala belirsiz olup Wolf kanallarının defektif gelişimi sonucu ortaya çıkmaktadır. Seminal vezikül ve böbrek anomalileri sıklıkla vaz deferens anomalilerine eşlik etmektedir. Bu vaka takdimi ile bilateral vaz deferens agenezisine eşlik eden bilateral seminal vezikül agenezisi ve soliter pelvik böbreği olan bir olgu sunulmuştur.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Olgu Sunumları
Yazarlar

Mehmet UMUL>


Bariş ALTAY>


Burak TURNA Bu kişi benim


Oktay NAZLI>

Yayımlanma Tarihi 21 Ağustos 2013
Başvuru Tarihi 30 Kasım 2012
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

Vancouver Umul M. , Altay B. , Turna B. , Nazlı O. Bilateral congenital absence of the vas deferens coexisting with bilateral seminal vesicle agenesis and solitary pelvic kidney. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2013; 4(2): 73-74.

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, makalenin gönderilmesi ve yayınlanması dahil olmak üzere hiçbir aşamada herhangi bir ücret talep etmemektedir. Dergimiz, bilimsel araştırmaları okuyucuya ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.