PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Effect of Levodropropizine on isolated rabbit aorta contracted with phenylephrine and its Relationship with calcium

Yıl 2014, Cilt 5, Sayı 2, 30.08.2014

Öz

Objective: The aim of this study was to investigate the relationship between calcium (Ca+2) channels and levodropropizine, also to compare the potency of diltiazem and levodropropizine on phenylephrine pre-contracted rabbit aortic rings. Mateial-Method: 2-3 mm width rings of thoracic aorta were removed and suspended in 25 ml organ baths containing Krebs-Henseleit solution to reach baseline tension. To investigate contraction inhibiting effect of levodropropizine, Ca+2 free Krebs solution was created with Na2EDTA and pre-contraction was induced by 10-5 mol/l phenylephrine. Levodropropizine was added in baths and incubated for 15 minutes then cumulative concentration-relaxation curves were obtained increasing the addition of Ca+2 (10-4-10-2 mol/l) by consecutively. Results: Maximum response occurred with the addition of Ca+2 was inhibited 51.09±5.56% in the presence of levodropropizine (p<0.05). Potency of levodropropizine and diltiazem were calculated 95.96±3.12% and 78.28±6.78% respectively (p<0.05). The calculated IC50 values were given as −log IC50 for levodropropizine and diltiazem were 5.095 mol/l and 4.494 mol/l respectively. Discussion: The present in vitro study, it was shown that levodropropizine which is an antitussive drug inhibited extracellular Ca+2 entry by blocking the Ca+2 channels. We think this study would lead further studies which clarify the mechanism of the drug

Kaynakça

  • Grace MS, Dubuis E, Birrell MA, Belvisi MG. TRP chan- nel antagonists as potential antitussives. Lung 2012; 190: 11- 15.
  • Kamei J, Kasuya Y. Antitussive effects of Ca2+ channel antagonists. Eur J Pharmacol. 1992; 212: 61-66.
  • Franova S, Nosalova G. Antitussive effect of diltiazem in experimental conditions. Bratisl Lek Listy 2004; 105: 203- 206.
  • Guffanti EE. Drugs with direct peripheral action. In Cough, ed. Braga, P. C. & Allegra, L. New York, Raven Press; 1989. 197-225.
  • Malandrino S, Melillo G, Bestetti A, Borsa M, Giuliani P, Tonon GC. Antitussive properties of levodropropizine. Arzneim. -Forsch./Drug Res 1988; 38: 1141-1143.

Fenilefrin İle Kasılan İzole Tavşan Aortası Üzerine Levodropropizin'in Etkisi Ve Bunun Kalsiyum İle İlişkisi

Yıl 2014, Cilt 5, Sayı 2, 30.08.2014

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı, levodropropizinin kalsiyum kanalları ile olan ilişkisinin aydınlatılması ve bilinen bir kasiyum kanal blokörü olan diltiazemle potens açısından karşılaştırmasının yapılmasıdır.Materyal-Metot: 2-3 mm uzunluğunda torakal aort ringleri, içerisinde Krebs-Henseleit solüsyonu bulunan 25 ml’lik organ banyosuna alınarak istirahat gerilimi uygulandı. Levodropropizinin kasılmayı inhibe edici etkisinin incelenmesi amacıyla Na2EDTA ile Ca+2’suz ortam oluşturuldu ve 10-5mol/l fenilefrin ile dokular kasıldı. Levodropropizin banyoya ilave edildi ve 15 dk inkübasyonun ardından kümülatif olarak artan dozlarda Ca+2’un (10-4-10-2 mol/l) eklenmesiyle konsantrasyon-gevşeme eğrisi elde edildi.Bulgular: Ca+2 ilavesiyle elde edilen maksimum yanıt levodropropizin varlığında 51,09±5,56% oranında inhibe edildi (p<0,05). Levodropropizin ve diltiazemin potens değerleri sırasıyla 95.96±3.12% ve 78.28±6.78% olarak hesaplandı. (p<0,05). IC50 değeri, −log IC50 şeklinde verilmiş olup sırasıyla levodropropizin ve diltizem için 5,095 mol/l ve 4,494 mol/l olarak bulundu (p<0,05).Tartışma: Sunulan bu çalışmada antitussif bir ilaç olan levodropizinin kalsiyum kanallarını bloke ederek ekstraselüler kalsiyum girişini inhibe ettiği gösterilmiştir. Çalışmanın, bu ilacın mekanizmasını aydınlatmaya yönelik olan ilerideki çalışmalara öncülük edebileceği kanısındayız

Kaynakça

  • Grace MS, Dubuis E, Birrell MA, Belvisi MG. TRP chan- nel antagonists as potential antitussives. Lung 2012; 190: 11- 15.
  • Kamei J, Kasuya Y. Antitussive effects of Ca2+ channel antagonists. Eur J Pharmacol. 1992; 212: 61-66.
  • Franova S, Nosalova G. Antitussive effect of diltiazem in experimental conditions. Bratisl Lek Listy 2004; 105: 203- 206.
  • Guffanti EE. Drugs with direct peripheral action. In Cough, ed. Braga, P. C. & Allegra, L. New York, Raven Press; 1989. 197-225.
  • Malandrino S, Melillo G, Bestetti A, Borsa M, Giuliani P, Tonon GC. Antitussive properties of levodropropizine. Arzneim. -Forsch./Drug Res 1988; 38: 1141-1143.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Kitap/tez tanıtımı
Yazarlar

Fatma Cankara


Ekrem Çiçek Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 30 Ağustos 2014
Başvuru Tarihi 27 Eylül 2013
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 5, Sayı 2

Kaynak Göster

Vancouver Cankara F. , Çiçek E. Effect of Levodropropizine on isolated rabbit aorta contracted with phenylephrine and its Relationship with calcium. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2014; 5(2): 81-.

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, makalenin gönderilmesi ve yayınlanması dahil olmak üzere hiçbir aşamada herhangi bir ücret talep etmemektedir. Dergimiz, bilimsel araştırmaları okuyucuya ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.