Yıl 2015, Cilt 6 , Sayı 3, Sayfalar 124 - 125 2016-03-09

A Very Rare Cause of Acute Abdomen : Gangrenous Cecal Diverticulitis
Nadir Bir Akut Karın Nedeni: Gangrenöz Çekum Divertiküliti

İsmail ZİHNİ [1] , Oktay KARAKÖSE [2] , Kazım ÖZÇELİK [3] , Hüseyin PÜLAT [4] , Mehmet SABUNCUOĞLU [5]


Diverticulosis of the right colon occurs in a small percentage of patients in Western countries İnvolvement of caecum in diverticulosis coli is infrequent, it accounts for %3,6 of all colonic diverticula and its progress is usally asymptomatic. Diagnosis of symptomatic caecal diverticulitis is difficult and can mimic acute appendicitis. The reported frequency is approximately 1 in 300 appendectomies. Advanced radiological procedures can be used for diagnosis of caecal diverticulitis. The diagnosis is almost made intraoperatively. In this paper we report a case who complains about right lower quadrant pain and preoperatively diagnosed as caecal diverticulitis and his progress.
Kolonun divertiküler hastalığı asemptomatik olup; karın ağrısı, barsak alışkanlıklarında değişiklikler gibi bulgularla beraberdir. Genellikle sol kolon yerleşimli olan hastalık, çıkan kolon ve çekumda nadir olarak (%3.6) görülür. Semptomatik olması durumunda; iştahsızlık, sağ alt kadran ağrısı, periton irritasyonu, lökositoz ve ateş kliniği mevcuttur. Fizik muayene ile akut apandisitten ayırt etmek oldukça güçtür. İleri radyolojik görüntüleme yöntemleri kullanmak gerekmektedir. Tanı genellikle intraoperatif konmaktadır. Sıklık olarak üç yüz appendektomide bir karşılaşılmaktadır. Bu makalemizde iştahsızlık, bulantı, kusma, ateş, sağ alt kadran ağrısı, ile başvuran olguda ameliyat öncesi tespit edilen çekum divertiküliti ve akibeti sunulmuştur.
Çekal Divertikülit, Sağ Kolon Divertiküliti, Akut Batın
  • Place RJ, Simmang CL. Diverticular disease. Best Pract Res Clin Gastroenterol 2002; 16: 135-148.
  • Sardi A, Gokli A, Singer JA. Diverticular disease of the cecum and ascending colon. A review of 881 cases. Am Surg 1987; 53: 41-45.
  • Park HC, Lee BH. Suspected uncomplicated cecal diverticulitis diagnosed by imaging: initial antibiotics vs laparoscopic treatment. World J Gastroenterol 2010; 16: 4854-4857.
  • Karatepe O, Gulcicek OB, Adas G, Battal M, Ozdenkaya Y, Kurtuluş I, Altiok M, Karahan S. Cecal diverticulitis mimicking acute appendicitis: a report of 4 cases. World J Emerg Surg 2008; 3: 16.
  • Connoly D, McGookin RR, Gidwani A, Brown MG. Inflamed solitary cecal diverticulum - it is not appendicitis, what should I do? Ann R Coll Surg Engl 2006; 88: 672-674.
  • Cole M, Ayantunde AA, Payne J. Caecal diverticulitis presenting as acute appendicitis: a case report. World J Emerg Surg 2009; 4: 29.
  • Kumar S, Fitzmaurice GJ, O’Donnell ME, Brown R. Acute right iliac fossa pain : not always appendicitis or a caecal tumour: two case reports. Cases J 2009; 2: 88.
  • Papapolychroniadis C, Kaimakis D, Fotiadis P, Karamanlis E, Stefopoulou M, Kouskouras K, Dimitriadis A, Harlaftis N. Perforated diverticulum of the caecum. A difficult preoperative diagnosis. Report of 2 cases and review of the literatüre. Tech Coloproctol 2004; 8: 116-118.
  • Griffiths EA, Date RS. Acute presentation of a solitary caecal diverticulum: a case report. J Med Case Rep 2007; 1: 129.
  • Fang JF ,Chen RJ, Lin BC, Hsu YB, Kao JL, Chen MF. Aggressive resection is indicated for cecal diverticulitis. Am J Surg 2003; 185: 135-140.
Birincil Dil en
Bölüm Olgu Sunumları
Yazarlar

Yazar: İsmail ZİHNİ

Yazar: Oktay KARAKÖSE

Yazar: Kazım ÖZÇELİK

Yazar: Hüseyin PÜLAT

Yazar: Mehmet SABUNCUOĞLU

Tarihler

Başvuru Tarihi : 2 Haziran 2014
Kabul Tarihi : 20 Haziran 2021
Yayımlanma Tarihi : 9 Mart 2016

Vancouver Zihni İ , Karaköse O , Özçelik K , Pülat H , Sabuncuoğlu M . A Very Rare Cause of Acute Abdomen : Gangrenous Cecal Diverticulitis. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2016; 6(3): 124-125.