Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Frequency Of Congenital Anomalies Under 5 Year Old Child In The Rural Areas Of A City In Mediterranean Region

Yıl 2016, Cilt 7, Sayı 2, 28 - 34, 23.08.2016
https://doi.org/10.22312/sdusbed.255881

Öz

Objective: These factors are listed as main reasons in our country where consanguineous marriages are common, births begin at an early age and continue until the old ages, and antenatal care remains below the targeted level. Material-Method: Objective of this study was to determine congenital anomalies in the universe of the children under five years of age and to define the possible risk factors. Sample size was calculated through INSTAT program and a total of 1140 children under five years of age who was living in rural areas of Isparte were reached. The data were collected through a questionnaire administered on a relative of the children and by physical examination of the child and analyzed using Chisquare, t-tests and logistic regression on the SPSS package software. Results: Prevalence of congenital anomalies was defined as 3,0% and frequency of disability as 1,4%. The most common congenital anomaly was defined as undescended testis. Variables related to congenital anomalies were defined as being a boy (gender), working status of the mother, a problem was said the baby has in the controls performed during pregnancy, and a history of bruising after the birth. Conclusion: In this study, prevalences of congenital anomalies and related factors determined in only rural areas were found compatible with literature. More studies should be performed in a wider areas

Akdeniz bölgesinde bir il kırsalında 5 yaş altı çocuklarda doğumsal anomali sıklığı

Yıl 2016, Cilt 7, Sayı 2, 28 - 34, 23.08.2016
https://doi.org/10.22312/sdusbed.255881

Öz

Amaç: Akraba evliliklerinin sık yapıldığı, doğumların erken yaşta başlayıp ileri yaşlara kadar devam ettiği ve henüz antenatal bakımın hedeflenen düzeyin altında kaldığı ülkemizde, bu faktörler doğumsal anomalilerin temel nedenleri olarak sıralanmaktadır. Bu araştırmanın amacı Akdeniz bölgesinde bir il kırsalında beş yaş altı çocuk evreninde doğumsal anomalilerin yaygınlığının tespit edilmesi ve olası risk faktörlerinin incelenmesidir. Materyal-Metot: Örnek büyüklüğü INSTAT programında hesaplanmış ve tabakalı örnekleme yöntemiyle seçilen, beş yaşın altında 1440 çocuğa Isparta kırsalında ulaşılmıştır. Veriler çocuğun yakınına yüz yüze uygulanan anket yöntemiyle ve çocuğun fizik muayenesi yapılarak toplanmış ve SPSS paket programında ki-kare ve t testleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Araştırma grubunda tespit edilen doğumsal anomali sıklığı %3,0 ve engellilik sıklığı %1,4 olarak belirlenmiştir. En sık rastlanan doğumsal anomali inmemiş testistir. Doğumsal anomalilerle ilişkili olduğu belirlenen değişkenler; çocuğun erkek olması (cinsiyet), annenin çalışma durumu, gebelikte yapılan kontrollerde bebekte problem olduğunun söylenmiş olması ve doğumdan sonra morarma öyküsünün olmasıdır. Sonuç: Çalışmanın sonuçları önceki çalışmalarla uyumludur. Bu çalışma ile yalnız Isparta kırsalında doğumsal anomali ve engellilik durumu değerlendirilebilmiştir. Farklı bölgelerde ve geniş evrenlerde benzer çalışmalar yapılmalıdır. Ülkemizde sık görülen anomalilerin ve hastalıkların belirlenmesi için doğumsal anomalilerin izlemini sağlayan kayıt sistemleri geliştirilmelidir. Anahtar kelimeler: Doğumsal anomali, kırsal, Isparta

Ayrıntılar

Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ersin USKUN
0000-0001-6446-0186


Ayşe ÇELİK
0000-0002-0267-6878


Pınar ERSOY
0000-0001-7367-7336


Mustafa Volkan YÜREKLİ


Orhan KARAKAŞ Bu kişi benim


Ayşenur BEYAZIT
0000-0002-9068-7330


Ahmet Nesimi KİŞİOĞLU


Behçet İlker BÜYÜKYAVUZ

Yayımlanma Tarihi 23 Ağustos 2016
Başvuru Tarihi 4 Haziran 2015
Kabul Tarihi 12 Haziran 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 7, Sayı 2

Kaynak Göster

Vancouver Uskun E. , Çelik A. , Ersoy P. , Yürekli M. V. , Karakaş O. , Beyazıt A. , Kişioğlu A. N. , Büyükyavuz B. İ. Akdeniz bölgesinde bir il kırsalında 5 yaş altı çocuklarda doğumsal anomali sıklığı. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2016; 7(2): 28-34.

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, makalenin gönderilmesi ve yayınlanması dahil olmak üzere hiçbir aşamada herhangi bir ücret talep etmemektedir. Dergimiz, bilimsel araştırmaları okuyucuya ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.