Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Torakal ve Lumbal Eğrilikler ile Gövde Kaslarının Güç ve Enduransı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yıl 2019, Cilt 10, Sayı 2, 88 - 92, 16.06.2019
https://doi.org/10.22312/sdusbed.496423

Öz

Özet

Amaç: İnaktivite, ergonomik olmayan çalışma koşulları ve emosyonel stres sonucunda sağlıklı bireylerde görülen doğal eğriliklerde modifikasyonlar oluşmaktadır. Bu modifikasyonlar çoğunlukla hatalı sırt postürü veya mobilitede yetersizlikle sonuçlanabilir veya neden olabilmektedir. Bu çalışma sağlıklı genç bireylerde torakal ve lumbal eğrilikleri ile gövde kaslarının güç ve enduransı arasındaki ilişkisini incelenmesi amacıyla planlanmıştır.

Materyal-Method:  Çalışmaya 18-25 yaş arası olan 113 sağlıklı genç birey dahil edilmiştir. Gövde kaslarının gücü sit-up ve modifiye push-up testleri ile değerlendirilmiştir. Gövde kaslarının enduransını değerlendirmek için lateral köprü testi, Sorensen testi ve gövde fleksörleri endurans testi kullanılmıştır. Torakal ve lumbal bölge eğriliklerinin değerlendirmek için Spinal Mouse cihazı kullanılmıştır.

Bulgular: Torakal ve lumbal bölge eğrilikleri ile gövde kas gücü ve enduransı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur (p˂0,05). Yapılan Linear Regresyon Analiz sonucunda torakal eğrilikleri lateral köprü testinin (p˂0,05), lumbal eğrilikleri ise sit-up ve gövde fleksörleri endurans testinin etkilediği belirlenmiştir (p˂0,05).

Sonuç: Bu çalışmada gövde kaslarının kas gücü ve enduransı ile torakal ve lumbal bölge eğrilikleri arasında anlamlı bir ilişki bulmuştur. Sonuç olarak torakal ve lumbal bölge eğriliklerinin sağlıklı genç bireylerde kapsamlı değerlendirmelerin yapılması ve bu değerlendirmeler içinde özellikle gövde kaslarının olması gerektiği düşünülmektedir.

Kaynakça

 • 1. Yaman O, Dalbayrak S. Kifoz: tanı, gruplama ve tedavi yöntemleri. Türk Nöroşirürji Dergisi. 2013; 23(2): 61-73.
 • 2. Tokar E, Karacaer Ö, Pehlivan N. Diş Hekimliğinde Ergonomi. Atatürk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 2014; 24(8): 117-124.
 • 3. Lau KT, Cheung KY, Chan KB, Chan MH, Lo KY, Chiu TT. Relationships between sagittal postures of thoracic and cervical spine, presence of neck pain, neck pain severity and disability. Manual Therapy. 2010; 15(5): 457-62.
 • 4. Ehrmann Feldman D, Shrier I, Rossignol M, Abenhaim L. Risk factors for the development of neck and upper limb pain in adolescents. Spine (PhilaPa 1976). 2002: 27(5): 523-8.
 • 5. O’Sullivan PB, Mitchell T, Bulich P, Waller R, Holte J. The relationship between posture and back muscle endurance in industrial workers with flexion-related low back pain. Manual Therapy. 2006; 11(4): 264-71.
 • 6. Tully EA, Fotoohabadi MR, Galea MP. Sagittal spine and lower limb movement during sit-to-stand in healthy young subjects. Gait Posture. 2005; 22(4): 338-45.
 • 7. Kneafsey R, Haigh C. Learning safe patient handling skills: Student nurse experiences of university and practice based education. Nurse Education Today. 2007; 27(8): 832-39.
 • 8. Sinaki M, Itoi E, Rogers JW, Bergstralh EJ, Wahner HW. Correlation of back extensor strength with thoracic kyphosis and lumbar lordosis in estrogen-deficient women. American Journal of Physical Medicine Rehabilitation. 1996; 75(5): 370–4.
 • 9. O’Sullivan PB, Grahamslaw KM, Kendell M, Lapenskie SC, Moller NE, Richards KV. The effect of different standing and sitting postures on trunk muscle activity in a pain-free population. Spine (PhilaPa 1976). 2002; 27(11): 1238-44.
 • 10. Hertling D, Kessler RM. Management of Common Musculoskeletal Disorders. In: Hertling D, editor. The Thoracic Spine. Philedelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 1996. p. 570-621.
 • 11. Falla, D. (2008). Neuromuscular control of the cervical spine in neck pain disorders. USA: Medical science. 14-16.
 • 12. Vleeming, A, Poo-Goudzwaard, AL, Stoeckart R., van Wingerden JP, Snijders CJ.. The posterior layer of the thoracolumbar fascia. Its function in load transfer from spine to legs. Spine. 1995; 20(7): 753-758.
 • 13. Kibler WB, Press J, Sciascia A. The role of core stability in athletic function. Sports Medicine. 2006; 36(3): 186-198.
 • 14. Leetun DT, Ireland ML, Willson JD, Ballantyne BT, Davis IM. Core stability measures as risk factors for lower extremity ınjury in athletes. Medicine & Science in Sports & Exercise. 2004; 36(6): 926-934.
 • 15. Ropponen A, Gibbons LE, Videman T, Battié MC. Isometric back extension endurance testing: reasons for test termination. The Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy. 2005; 35(7): 437-42.
 • 16. Moreland J, Finch E, Stratford P, Balsor B, Gill C. Interrater reliability of six tests of trunk muscle function and endurance. The Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy. 1997; 26(4): 200-208.
 • 17. Post RB, Leferink VJ. Spinal mobility: sagittal range of motion measured with the SpinalMouse, a new non-invasive device. Archieves Orthopaedic of Trauma Surgery. 2004; 124(3): 187-92.
 • 18. Fon GT, Pitt MJ, Thies AC. Thoracic kyphosis: range in normal subjects. AJR American Journal of Roentgenology. 1980; 134(5): 979-83.
 • 19. Mejia EA, Hennrikus WL, Schwend RM, Emans JB. A prospective evaluation of idiopathic left thoracic scoliosis with MRI. Journal of Pediatric Orthopedics. 1996; 16(3): 354-358.
 • 20. Tüzün C, Yorulmaz I, Cindas A, Vatan S. Low back pain and posture. Clinical Rheumatology.1999; 18(4): 308-312.
 • 21. Lord MJ, Small JM, Dinsay JM, Watkins RG. Lumbar lordosis: effects of sitting and standing. Spine, 1997; 22(21): 2571-4.
 • 22. Walker ML, Rothstein JM. Finucane SD, Lamb RL. Relationship between lumbar lordosis, pelvic tilt, and abdominal muscle performance. Physical Therapy. 1987; 67(4): 512–516.
 • 23. Youdas JW, Garrett TR, Harmsen S. Lumbar lordosis and pelvic inclination of asymptomatic adults. Physical Therapy. 1996; 76(10): 1066–1081.
 • 24. Roussouly P, Nnadi C. Sagittal plane deformity: an overview of interpretation and management. European Spine Journal. 2010;19(11): 1824–36.
 • 25. Kim MS, Chung SW, Hwang C, Ki LC, Soon CB. A radiographic analysis of sagittal spinal alignment for the standardization of standing lateral position. Journal of the Korean Orthopaedic Association. 2005; 40(7): 861–7.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Buket BÜYÜKTURAN> (Sorumlu Yazar)
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5898-1698
Türkiye


Caner KARARTI>
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4655-0986
Türkiye


İsmail ÖZSOY>
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9048-1116
Türkiye


İsmail CEYLAN Bu kişi benim
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8693-4175
Türkiye


Öznur BÜYÜKTURAN>
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1163-9972
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 16 Haziran 2019
Gönderilme Tarihi 13 Aralık 2018
Kabul Tarihi 21 Şubat 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 10, Sayı 2

Kaynak Göster

Vancouver Büyükturan B. , Karartı C. , Özsoy İ. , Ceylan İ. , Büyükturan Ö. Torakal ve Lumbal Eğrilikler ile Gövde Kaslarının Güç ve Enduransı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 10(2): 88-92.

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, makalenin gönderilmesi ve yayınlanması dahil olmak üzere hiçbir aşamada herhangi bir ücret talep etmemektedir. Dergimiz, bilimsel araştırmaları okuyucuya ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.