Yıl 2020, Cilt 11 , Sayı 1, Sayfalar 43 - 48 2020-03-03

Kanserli Hastalara Bakım Verenlerin Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

Seda KURT [1] , Serap ÜNSAR [2] , Özgül EROL [3]


Amaç: Bu çalışma, kanserli hastalara bakım verenlerin yaşam kalitesini ve etkileyen etmenleri belirlemek amacıyla planlandı.

Materyal-Metot: Araştırmanın örneklemini Eylül 2017-Ocak 2018 tarihleri arasında Edirne’de bir Üniversite’de  Medikal Onkoloji Hastanesinde yatarak tedavi gören hastaya bakım veren 110 hasta yakını oluşturdu. Veriler, Hastaya İlişkin Özellikler ve Bakım Verene İlişkin Özellikler Bilgi Formu ve Kanserli Hastalara Bakım Verenlerde Yaşam Kalitesi Ölçeği (The Caregiver Quality of Life Index Cancer Scale-CQLC) kullanılarak toplandı. Verilerin analizinde yüzdelik, ortalama, Pearson’s korelasyon analizi, student-t testi, One-Way Anova testleri kullanıldı. Anlamlılık düzeyi p< 0,05 olarak kabul edildi.

Bulgular: Kanserli hastaya bakım verenlerin yaş ortalaması 47,34±12,86 yıl olup, %70,9’u kadın, %80,9’u evli, %78,2’si çocuk sahibiydi. Bakım verenlerin %93,6’sı aile üyeleri ile birlikte yaşadığını, %55,5’i bakım verdikleri hastaya başka bakım verecek biri olmadığını ve %92,8’inin bakım verdiği hastanın aile üyesi/akrabası olduğunu ifade etti. Kanserli hastaya bakım verenlerin CQOLC toplam puan ortalaması 72,16±14,07 olarak bulundu. Başka bakım vereni olmayan, sosyal güvencesi olmayan ve kötü gelir durumuna sahip bakım verenlerin yaşam kalitesinin istatistiksel olarak daha düşük olduğu belirlendi (p<0,05).

Sonuç: Kanserli hastaya bakım verenlerin yaşam kalitesinin iyi düzeyde olmadığı ve yaşam kalitesinin bazı özelliklerden (başka bakım verenin varlığı, sosyal güvence, gelir durumu vb.) etkilendiği bulundu. 

Kanserli Hasta, Bakım Veren, Yaşam Kalitesi
 • 1. Dünya Sağlık Örgütü Uluslararası Kanser Araştırmaları Kurumu (WHO), Dünya Kanser Raporu 2018, Erişim 26.03.2019, http://www.who.int/cancer/en.
 • 2. Karabulutlu Ö. Kemoterapi alan hastalarda semptom yönetimi ve yaşam kalitesinin sürdürülmesi. İ.Ü.F.N. Hem. Derg. 2009; 17 (3): 218-25 .
 • 3. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye Kanser İstatistikleri 2017, Erişim 26.03.2019, http://kanser.gov.tr/daire-faaliyetleri/kanser-istatistikleri.html.pdf.
 • 4. Karabuğa Yakar H, Pınar R. Kanserli hastalara bakım veren aile üyelerinin yaşam kalitesi ve yaşam kalitesini etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi. 2013; 15(2): 1-16.
 • 5. Kitrungrote L, Cohen MZ. Quality of life of family caregivers of patients with cancer: A literature review. Oncol Nurs Forum.2006; 33(3): 625-32.
 • 6. Orak OS, Sezgin S. Kanser hastasına bakım veren aile bireylerinin bakım verme yüklerinin belirlenmesi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi - Journal of Psychiatric Nursing. 2015; 6(1): 33-9.
 • 7. Hudson PL, Remedios C, Thomas K. A systematic review of psychosocial interventions for family carers of palliative care patients. BMC Palliative Care. 2010 9(17): 1-6.
 • 8. Kim Y, Given BA. Quality of Life of Family Caregivers of Cancer Survivors. Cancer Supplement. 2008; 112(11): 2556-68.
 • 9. Weitzner MA, Jacobsen PB, Wagner H, Friedland J, Cox C. The Caregiver Quality of Life Index-Cancer (CQOLC) Scale: Development and validation of an instrument to measure quality of life of the family caregiver of patients with cancer. Qual Life Res. 1999; 8: 55-63.
 • 10. Karabuğa Yakar H, Pınar R. Reliability and validity of Turkish version of the caregiver Quality of Life Index Cancer Scale. Asian Pac J Cancer Prev. 2013; 14 (7), 4415-19.
 • 11. Yıldız E, Dedeli Ö, Çınar Pakyüz S. Kanser hastalarına bakım veren aile üyelerinin bakım yükü ve yaşam kalitesinin incelenmesi. Hemşirelikte Eğitim ve araştırma Dergisi. 2016; 13(3): 216-25.
 • 12. Kabataş Yıldız M, Ekinci M. Kanserli hastaya bakım veren aile üyelerinin bakım yükleri ve öfke ifade tarzları arasındaki ilişki ve etkileyen faktörler. Hemşirelikte Eğitim ve araştırma Dergisi. 2017; 13(3): 216-25.
 • 13. Şahin ZA, Polat H, Ergüney S. Kemoterapi alan hastalara bakım verenlerin bakım verme yüklerinin belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2009;12(2):1-9.
 • 14. Yeşil T, Çetinkaya Ulusoy E, Korkmaz M. Kronik hastalığı olanlara bakım verenlerin bakım yükü ve yaşam kalitesinin incelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2016; 5(4): 54-66.
 • 15. Tang WR. Hospice family caregivers’ quality of life. Journal of Clinical Nursing. 2009; 18, 2563-72.
 • 16. Hacıalioğlu N, Özer N, Karabulutlu E, Erdem N, Erci B. The quality of life of family caregivers of cancer patients in the east of Turkey. Eur J Oncol Nurs. 2010;14: 211-17.
 • 17. Meyers JL, Gray LN. The relationships between family primary caregiver characteristics and satisfaction with hospice care, quality of life, and burden. Oncology Nursing Forum. 2001; 28(1): 73-82.
 • 18. Çeler HG, Cengiz Özyurt B, Elbi H, Özcan F. Meme kanseri hastalarının yakınlarında yaşam kalitesinin ve bakım yükünün değerlendirilmesi. Ankara Med J. 2018; 18(2): 164-74.
 • 19. Karaaslan A. Kanserli hastalara bakım veren aile üyelerinin bakım yükü ve algıladıkları sosyal destek düzeyi, [Yüksek Lisans Tezi]. Ankara, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2013.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1844-1229
Yazar: Seda KURT (Sorumlu Yazar)
Kurum: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7723-8816
Yazar: Serap ÜNSAR
Kurum: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9676-7115
Yazar: Özgül EROL
Kurum: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 3 Mart 2020

Bibtex @araştırma makalesi { sdusbed614872, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2146-1937}, eissn = {2146-247X}, address = {}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {11}, pages = {43 - 48}, doi = {10.22312/sdusbed.614872}, title = {Kanserli Hastalara Bakım Verenlerin Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {KURT, Seda and ÜNSAR, Serap and EROL, Özgül} }
APA KURT, S , ÜNSAR, S , EROL, Ö . (2020). Kanserli Hastalara Bakım Verenlerin Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 11 (1) , 43-48 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sdusbed/issue/52830/614872
MLA KURT, S , ÜNSAR, S , EROL, Ö . "Kanserli Hastalara Bakım Verenlerin Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi". Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (2020 ): 43-48 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sdusbed/issue/52830/614872>
Chicago KURT, S , ÜNSAR, S , EROL, Ö . "Kanserli Hastalara Bakım Verenlerin Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi". Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (2020 ): 43-48
RIS TY - JOUR T1 - Kanserli Hastalara Bakım Verenlerin Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi AU - Seda KURT , Serap ÜNSAR , Özgül EROL Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 43 EP - 48 VL - 11 IS - 1 SN - 2146-1937-2146-247X M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Kanserli Hastalara Bakım Verenlerin Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi %A Seda KURT , Serap ÜNSAR , Özgül EROL %T Kanserli Hastalara Bakım Verenlerin Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi %D 2020 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2146-1937-2146-247X %V 11 %N 1 %R %U
ISNAD KURT, Seda , ÜNSAR, Serap , EROL, Özgül . "Kanserli Hastalara Bakım Verenlerin Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi". Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 / 1 (Mart 2020): 43-48 .
AMA KURT S , ÜNSAR S , EROL Ö . Kanserli Hastalara Bakım Verenlerin Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020; 11(1): 43-48.
Vancouver KURT S , ÜNSAR S , EROL Ö . Kanserli Hastalara Bakım Verenlerin Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020; 11(1): 48-43.